Jan Huijberts Paans , * ±1610 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-12-1610 , † 1683, [] ’s-Grevelduin-Capelle 24-9-1683.
Zoon van Huijbert Geldens Anthonisz ( Paans) en Mariken Jacobs .


× (otr ’s-Grevelduin-Capelle 18-1-1635)
    Lijsken Cornelisse , *Loon op Zand ±1615 , † 1675, [] Capelle (NB) 11-10-1675.
Kinderen:
 1. Cornelis Paans .


 2. Huijbert Jansen Paans , † Capelle (NB) 26-12-1724 .

  × Capelle (NB) 15-3-1676   Lijntje Peters Klootwijk , * 1646 , ~’s-Grevelduin-Capelle 4-7-1646 .
      Dochter van Pieter Wouters de Jongste (Pieter Wouters) Clootwijck en Aentken Joachimsdr ( Verster) .
   Otr. op 20-2-1676 in Capelle (NB).
   Zij kregen een zoon Peter Paans, die op 31 mei 1676 in Capelle werd gedoopt.
   Doopget. Maeijken Joachumsd.

   Lijntje Peters van Clootwijck was een dochter van P
   en Aentgen Joachims Verster (?).

   Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt:
   - Dirck van Clootwijck voor hem selven, mitsgaders intervenierende ende rato caverende voor
   - Adriaan van Clootwijck,
   - Jacob Jansen van Hamont in houwelijck hebbende Willemken van Clootwijck,
   - Arien …………………………… in houwelijck hebbende Teuntgen van Clootwijck,
   - Huijbert Jansen Paens in houwelijck hebbende Lijntjen van Clootwijck, ende voor
   - de weeskinderen van Willem van Clootwijck,
   den welcke verclaerde alsoo in die qualiteijt wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aen ende tot behoeff van Jan Gijben mede Heemraet alhier, seecker een tiende part in een geseet van negen hondt ackerlant, gelegen opde Hoogevaert, off haar gerechtigheijt inde voorsr. steede, als haar bij erffenis van hennen oom Dirch Joachemsen is aengekomen, onbedeelt met den cooper en Wouter Wijnen, belent Zuijden Adriaen van Campen, noordenCorstiaen vander Vaert cum suis, streckende vander halver Hooghvaert aff, westwaerts op tot den Peijs van outs alsoo genoemt toe ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, warergangen ende nabuiren rechte, met recht daar uijtgaende, voorts gelooft den voornoemde vercooper in qualitijt voorsr. den cooper daar inne te vrije ende waarennaer den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer calangie ende aentael dier op is aff te doen tot Niuuwjaer 1699 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaep, Cornelis vanden Hoeck ende Hendrick Timmerman Heemraden, desen 3e appril 1698.Parthijen verclaeren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijffentwintigh gl. en bekent hij vercooper in qualitijt voorsr. daer van voldaen te wesen datum uts.


 3. Peter Janssen Paans , * 1635 , ~’s-Grevelduin-Capelle 21-10-1635 .
   Gedoopt als Petrus.

   Petrus Paans trouwde maaijken Thonis en kreeg een zoon Teunis Paans, die op 17 oktober 1666 in Capelle werd gedoopt.

  × ? ’s-Gravenmoer 1665   Maaijken Thomas (Maijken Thonis) ( Rommen) , *Capelle (NB) ±1622 , ~Sprang 28-8-1622 .


 4. Maria Paans , * 1644 , ~’s-Grevelduin-Capelle 12-1644 .

   Maria trouwde
   (1) Peter Sijmonsz (Sijmens) Coppelaar, geb. Cleijn Dongen,
   (2) Jan Bastiaans van de Kort, geb. ’s Gravenmoer.


 5. Anneke Paans , * 1647 , ~’s-Grevelduin-Capelle 1-9-1647 , † ’s-Gravenmoer 11-4-1706 .

   Anneke trouwde Wouter Adriaans Vermeulen.


 6. Peeterken Paans , * 1650 , ~’s-Grevelduin-Capelle 31-7-1650 , † Raamsdonk 9-9-1726 .

   Peeterken trouwde Adriaan Joosten Nobel, geb. Raamsdonk, overl. 4 mei 1710 Raamsdonk.


 7. Willem Jans Paans , * 1652 , ~Capelle (NB) 26-12-1652 .


 8. Gelden Jans Huiberts Paans , * 1656 , ~Capelle (NB) 10-9-1656 , [] Capelle (NB) 1740.

  c   Willemke Claassen , *Loon op Zand ±1650 .
   Buitenechtelijke relatie.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 24-2-1686   Adriaentje Cornelissen ( Romme) , * 1656 , ~’s-Grevelduin-Capelle 13-8-1656 , [] Capelle (NB) 1725.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.