Lijsken Geldens Paans , † <1607.
Dochter van Gelden Anthonisz ( Paans) en Willemke Jans .


x <1601
    Michiel Jan Claessen , † Capelle (NB) 3-9-1647.
Kinderen:
 1. ? Cornelis Michiels .

  x ±1625   Peeterken (Peerken) ( Bruijnenbaert) , * ±1600 , † ±1637.

  5 kinderen


 2. Aentgen Michiels .

   Op 22-2-1659 wordt Jan Gentsen x Aentgen Michiels genoemd als één van de kinderen van Lijsken Geldens, zus van Engeltken Geldens.

   Capelle, 25-10-1647: Erfdeling door Janneken Henricks, wed/ Michiel Jan Claessen. met Cornelis Jan Claes, zwager, ter eenre en Henrick Michiels, Jan Gerits x Aentken Michiels, Wouter Joosten x Maeijken Michiels, Peeter Jans Dolck x Neeltken Michiels, Paulus Vreijsen als voogd van de moederlijke zijde en Jan Dircks van Nederveen, schout, als oppervoogd van de kinderen van Cornelis Michiell.

   Op 22-3-1659 in Capelle verkopen Jan Gentsen x Aentgen Michiels, Gerit Adriaens Smit x Lijsken Cornelis mede namens Adriaen Cornelis, Jan Cornelis en Jacob Cornelis, kinderen van Cornelis Michiels, Ghijsbert Cornelis Cleermaker, Adriaen Geldens als voogd van de twee kinderen van Gelden Tonis, Dirck Tonis Melen x Wouterken Tonis mede namens Jan Jacobs x Willemken Tonis, Adriaen Adriaens Mick x Tonisken Tonis, Willem Geemans x Aentgen Tonis en Jan Tonis, kinderen Lijsken Geldens, zus van Engeltken Geldens, aan Jan Adriaens de Ruijter. Betaald wordt via een wilkeur.

  x   Jan Geritsen (Jan Gerits) .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.