Lijsken Geldens Paans , † <1607.
Dochter van Gelden Anthonisz ( Paans) en Willemke Jans .


× <1601
    Michiel Jan Claessen (Michiel Jans Claesz) ( Back) , * ±1575 , † Capelle (NB) 3-9-1647.
Kinderen:
 1. Cornelis Michiel Jan Claessen (Cornelis Michiels) ( Back) , † <2-1650 .

  × ±1625   Peeterken (Peerken) ( Bruijnenbaert) , * ±1600 , † ±1637.

  ×   Aentgen Geldens , * ±1605 , † Capelle (NB) 11-8-1661.

  5 kinderen


 2. Aentken Michiel Jan Claesdr (Aentgen Michiels) ( Back) .

   Op 22-2-1659 wordt Jan Gentsen x Aentgen Michiels genoemd als één van de kinderen van Lijsken Geldens, zus van Engeltken Geldens.

   Capelle, 25-10-1647:
   - Erfdeling door Janneken Henricks, wed/ Michiel Jan Claessen. met Cornelis Jan Claes, zwager, ter eenre en Henrick Michiels, Jan Gerits x Aentken Michiels, Wouter Joosten x Maeijken Michiels, Peeter Jans Dolck x Neeltken Michiels, Paulus Vreijsen als voogd van de moederlijke zijde en Jan Dircks van Nederveen, schout, als oppervoogd van de kinderen van Cornelis Michiell.
   - Onderdeling door Henrick Michiels, Jan Gerits x Aentken Michiels, Wouter Joosten x Maeijken Michiels, Peeter Jans Dolck x Neeltken Michiels, Paulus Vreijsen als voogd van
   de moederlijke zijde van de kinderen van Cornelis Michiels, Adriaen Cornelis present.

   Op 22-3-1659 in Capelle verkopen Jan Gentsen x Aentgen Michiels, Gerit Adriaens Smit x Lijsken Cornelis mede namens Adriaen Cornelis, Jan Cornelis en Jacob Cornelis, kinderen van Cornelis Michiels, Ghijsbert Cornelis Cleermaker, Adriaen Geldens als voogd van de twee kinderen van Gelden Tonis, Dirck Tonis Melen x Wouterken Tonis mede namens Jan Jacobs x Willemken Tonis, Adriaen Adriaens Mick x Tonisken Tonis, Willem Geemans x Aentgen Tonis en Jan Tonis, kinderen Lijsken Geldens, zus van Engeltken Geldens, aan Jan Adriaens de Ruijter. Betaald wordt via een wilkeur.

  ×   Jan Geritsen (Jan Gerits) Snijder .

   Jan Geritss Snijder x Aentken Michiel Jan Claesdr naergaelaeten wed van Huijbrecht Willemss Smit za worden op 4-4-1630 in Capelle vermeld.

  ×   Huijbrecht Willemss Smit , † <1630.

   Huijbert is postuum mede-erfgenaam van Willem Adriaenss Smit samen met Peter Willemss, Jacob Janss x Tonisken Willemsdr. en Aert Janss x Judith Willemsdr.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.