Anthonis Gelden (Teunis Geldens) Paans , *Capelle (NB) ±1580 , † Capelle (NB) 22-3-1650.
Zoon van Gelden Anthonisz ( Paans) en Willemke Jans .


x ±1603
    Aentken Gijsberts Wouters , *Sprang ±1580 , † Capelle (NB) 1626.
x Capelle (NB) ±1626
    Aentgen Geldens , * ±1605 , † Capelle (NB) 11-8-1661.
Kinderen:
 1. Gijsbrecht Teunisse Paans , * ±1605 .

   Gijsbrecht is een verre voorvader van Karen Paans uit Dubbeldam, die trouwde met Sander Plomp en naar de VS vertrok.

   Op 22-9-1655, te Dordt, maakt Engeltgen Geldens, wed. van Huijbert Cornelis Timmerman, Cappel, haar testament.
   Genoemd: Gelden Huijberts, zoon van Huijbert Geldens, Wouterken Teunis, nicht, Adriaen Geldens, broer, Gijsbert Teunis, neef.

  x Capelle (NB) 1-4-1635   Lijsbeth Govertse Smit , * ±1610 .
   Kinderen: Govert, Anthonis, Aentgen, Gerrit, Marijtgen, Aentgen, Arien (2x), Gelden en Cornelis.

  4 kinderen


 2. Wilmijntken Tonis (Willemke Thonisse Geldens) Paans , *Capelle (NB) ±1608 .

  x Capelle (NB) 19-3-1628   Jan Jacobs van Hamont , † >1670.

  7 kinderen


 3. Tonisken Thonis Paans , * ±1610 .
  Tonisken Thonis trad op als getuige bij de doop van Jannetgen Jans van Hamont (?) .

   Capelle, 14-4-1637: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Adriaen Geldenss ter eenre ende Ghijsbrecht Gelden, Jan Jacobss x Willemken Tonis, Tonisken met haeren gecoren voocht, Adriaen Willemss als voocht over Jan, Wouterken ende Lijsken Tonis, alle als voorkijnderen van Tonis Geldenss, haeren vader, ter andere zijde.

  x <1646   Adriaen Adrieans Mick .

   Op 28-1-1646 in Capelle verkopen Adriaen Adriaens Mick x Thonisken Tonis voor deen helft en voor zijn deel int besterf van Jan Tonis, zwager, Ghijsbrecht Tonis, Jan Jacobs x Willemken
   Tonis en Adriaen Geldens als voogd van de twee voorkinderen van Tonis Geldens: Lijsken en Wouterken en als voogd met Cornelis Michiels als toesiender over de drie nakinderen van Tonis Geldens bij Aentken Gelden, allen erfgenamen van Tonis Geldens, zwager, en Jan Tonis, broer, [iets] aan Corst Cornelis Seeu.

   Op 22-3-1659 in Capelle verkopen Jan Gentsen x Aentgen Michiels, Gerit Adriaens Smit x Lijsken Cornelis mede namens Adriaen Cornelis, Jan Cornelis en Jacob Cornelis, kinderen van Cornelis Michiels, Ghijsbert Cornelis Cleermaker, Adriaen Geldens als voogd van de twee kinderen van Gelden Tonis, Dirck Tonis Melen x Wouterken Tonis mede namens Jan Jacobs x Willemken Tonis, Adriaen Adriaens Mick x Tonisken Tonis, Willem Geemans xAentgen Tonis en Jan Tonis, kinderen Lijsken Geldens, zus van Engeltken Geldens, [iets] aan Jan Adriaens de Ruijter. Betaald wordt via een wilkeur.


 4. Gelden Thonis (Gelden Thonis Geldens) Paans , *Capelle (NB) ±1614 , † ±1648 .

   Op 9-4-1650 verkopen Ghijsbrecht Tonis, mede als voogd, en Peeter Bastiaens, als toesiender, van de twee kinderen van Gelden Tonis bij Maeijken Bastiaens, Jan Jacobs x Willemken Tonis, Adriaen Adriaens Mick x Tonisken Tonis, Adriaen Geldens als voogd van de twee kindern van Tonis Geldens: Wouterken en Lijsken, voorkinderen van Tonis Geldens, aan Aentken Geldens tbv haar twee kinderen bij Tonis Geldens: Aentken en Jan Tonis.

   Op 22-3-1659 in Capelle verkopen Jan Gentsen x Aentgen Michiels, Gerit Adriaens Smit x Lijsken Cornelis mede namens Adriaen Cornelis, Jan Cornelis en Jacob Cornelis, kinderen van Cornelis Michiels, Ghijsbert Cornelis Cleermaker, Adriaen Geldens als voogd van de twee kinderen van Gelden Tonis, Dirck Tonis Melen x Wouterken Tonis mede namens Jan Jacobs x Willemken Tonis, Adriaen Adriaens Mick x Tonisken Tonis, Willem Geemans xAentgen Tonis en Jan Tonis, kinderen Lijsken Geldens, zus van Engeltken Geldens, [iets] aan Jan

  x Capelle (NB) 26-8-1640   Maaijke Bastiaans Boer , * ±1615 .
   Otr. op 26-7-1640 in Capelle (NB).

   Marijtje Bastiaanse.

  4 kinderen


 5. Jan Teunisse Geldens Paans , * 1616 , ~Capelle (NB) 24-6-1616 , † <1647 .

   Jan Teunisse Geldens de Oude Paans trouwde Catalijn Gente.

   Op 28-1-1646 in Capelle verkopen Adriaen Adriaens Mick x Thonisken Tonis voor deen helft en voor zijn deel int besterf van Jan Tonis, zwager, Ghijsbrecht Tonis, Jan Jacobs x Willemken
   Tonis en Adriaen Geldens als voogd van de twee voorkinderen van Tonis Geldens: Lijsken en Wouterken en als voogd met Cornelis Michiels als toesiender over de drie nakinderen van Tonis Geldens bij Aentken Gelden, allen erfgenamen van Tonis Geldens, zwager, en Jan Tonis, broer, [iets] aan Corst Cornelis Seeu.


 6. Wouterke Thonis Paans , * 1619 , ~ 16-5-1619 .

   Op 22-9-1655, te Dordt, maakt Engeltgen Geldens, wed. van Huijbert Cornelis Timmerman, Cappel, haar testament.
   Genoemd: Gelden Huijberts, zoon van Huijbert Geldens, Wouterken Teunis, nicht, Adriaen Geldens, broer, Gijsbert Teunis, neef.

   Op 22-3-1659 in Capelle verkopen Jan Gentsen x Aentgen Michiels, Gerit Adriaens Smit x Lijsken Cornelis mede namens Adriaen Cornelis, Jan Cornelis en Jacob Cornelis, kinderen van Cornelis Michiels, Ghijsbert Cornelis Cleermaker, Adriaen Geldens als voogd van de twee kinderen van Gelden Tonis, Dirck Tonis Melen x Wouterken Tonis mede namens Jan Jacobs x Willemken Tonis, Adriaen Adriaens Mick x Tonisken Tonis, Willem Geemans xAentgen Tonis en Jan Tonis, kinderen Lijsken Geldens, zus van Engeltken Geldens, [iets] aan Jan

  x <1660   Dirck Tonis Melen .


 7. Lijsken Thonis Paans , * ±1620 .


 8. Gelden Teunisse Paans , * 1627 , ~Capelle (NB) 12-9-1627 .
  Get. bij de doop: Peterke Jans Vos (?) .
   Doopgetuigen: Peeterken Jans.


 9. Aentgen Teunisse Paans , * 1629 , ~Capelle (NB) 15-7-1629 , † ±1630 .


 10. Aentie Thonisse Paans , *Capelle (NB) 1631 , ~Capelle (NB) 18-9-1631 , † >1698 .
  Aentie Thonisse trad op als getuige bij de doop van Jenneken Jans van Hamont .
   In de bronnen zijn de datum voor geboorte- en doop omgedraaid.

   Ook Aertje genoemd.

  x Capelle (NB) 11-2-1652   Willem Geemans van der Leij , * ±1628 , ~Capelle (NB) 4-2-1629 , † <1663.
   Otr. op 4-2-1652 in Capelle (NB).
   Zij hadden een zoon Teunis.

   Hij was een zoon van Geeman Fransz van der Ley en Maaijken Willems.

   Op 22-3-1659 in Capelle verkopen Jan Gentsen x Aentgen Michiels, Gerit Adriaens Smit x Lijsken Cornelis mede namens Adriaen Cornelis, Jan Cornelis en Jacob Cornelis, kinderen van Cornelis Michiels, Ghijsbert Cornelis Cleermaker, Adriaen Geldens als voogd van de twee kinderen van Gelden Tonis, Dirck Tonis Melen x Wouterken Tonis mede namens Jan Jacobs x Willemken Tonis, Adriaen Adriaens Mick x Tonisken Tonis, Willem Geemans xAentgen Tonis en Jan Tonis, kinderen Lijsken Geldens, zus van Engeltken Geldens, [iets] aan Jan

  x Capelle (NB) 17-12-1662   Cornelis Janse van Gorkum , * ±1629 , ~Loon op Zand 5-2-1630 , † <1700.
      Zoon van Jan Cornelisse van Gorkum en Anneke Jans .
   Otr. op 24-11-1662 in Capelle (NB).
   Cornelis Janssen van Gornicum en Aentje Antonis Paens, weduwe van Willem Geemens. Kinderen: Jan, Adriaentie en Anneke.

   Op 24-10-1685 transporteerde Anthonij van Tilborgh, gehuwd met Elizabeth Floirs van der Wien, goederen aan Cornelis Peeters van Gorcum.
   Op 24-4-1688 transporteerde Cornelis Jansse van Gorcum goederen aan Peeter Corstjaense Schoenmaeckers.
   LOp 30-9-1688 transporteerde Jan Huijberts van Heijst goederen aan Cornelis Jansse van Gorcum. De goederen zijn aangekomen bij transport van Ambrosius van Oldenseel, executeur van de goederen van Willem Cornelissen Huijsman.

   Loon op Zand, 21-6-1699:
   - Aentie Teunisse Paens, wed.v. Cornelis Jansse van Gorcum, als ook voor Jan Cornelisse van Gorcum,
   - Jochum Franssen van de Laer, geh.m. Adriaentie Cornelis en Gorcum, en
   - Antonij Kuijsten, geh.m. Anneke Cornelisse van Gurcum,
   transporteren goederen aan Elisabeth van Pasch, wed.v. Teunis Willemse van der Leij, en - na haar dood - aan haar kinderen Willem en Teuniske.

  4 kinderen


 11. Bastiaan Paans , *Capelle (NB) 12-2-1634 , † <1638 .
   Bij de erfdeling van 15-4-1637 wordt Bastiaan nĂ­et meer genoemd, dus hij is voor die datum overleden.


 12. Jan Teunisse Geldens Paans , *Capelle (NB) 16-7-1639 , † Capelle (NB) 10-4-1679 .

  x 1659   Teuniske Jans van Gorkum , *Capelle (NB) ±1640 , † Capelle (NB) 19-3-1703.

  11 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.