Adriaen Cornelisse (Adriaen Cornelis Michielsz) (alias) Palsrock , † >1591.
Zoon van Cornelis Michielsz .


Kinderen:
 1. Meeus Adriaensz Palsrock , † ±1617 .

  x ±1590   Mariken Feijsen , † <1616.

  x 1616   Maritge Bastiaene .
   Otr. op 3-1-1616 in Barendrecht.
   Meeus Ariensz, weduwnaar van Maritge Feijs van Oost-Barendrecht, en Maritge Bastiaene van Ridderkercke.
   Meeus Adriaens en Maritge Bastiaene lieten in Barendrecht op 4-6-1617 een onbekend kind dopen.

   Maritge Bastiaene ging als weduwe op 17-6-1618 in Barendrecht in ondertrouw met Jacob Aertsz, j.g. van West-Barendrecht.

  5 kinderen


 2. Pieter Adriaensz Palsrock .

   Als ’Pieter Adryaensz. Palsrocken zoen’ is hij in de rekening van De Ziedewij over 1573 geboekt voor verrichte werkzaamheden. Ook blijkens de rekening over 1574 had hij daar diverse werkzaamheden aangenomen.


 3. Willem Adriaensz (Wijllem Adrijaensz) (Jonghe) Palsrock , † >1612 .

   Als ’Wyllem Adryaensz. jonghe Pallsroock’ is hij in de rekening van De Ziedewij over 1576 geboekt voor diverse verrichte werkzaamheden. Hij komt als zodanig ook voor in de rekening over 1591.
   Op 18 augustus 1613 was Willem Arienz. Palsrock met Cornelis Jansz. En ene Commertgen te Ridderkerk doopgetuige bij een kind van een zekere Arien Ariensz.


 4. Bastiaen Adriaensz Palsrock .

   Bastiaen Adriaensz. Palsrock kreeg op 23 September 1589 schoon te maken wateringen in de polder het Westmaas Nieuwland aanbesteed.


 5. Jan Adriaensz Palsrock , † >1613 .

   Jan Adriaenss. Palsrock, wonende ’int Hoogediep’, verkocht op 27 Oktober 1612 voor schout en schepenen te Charlois een jaarlijkse losrente van 6 gld. 15 stuivers over een hoofdsom van 100 Car. gld. Aan de te Dordrecht woonachtige Arent Maertenss., ambachtsheer van Schobbelandsambacht. Hij verzekerde deze rente op 2 morgen in het derde blok in Dirk Smeetsland (onder Charlois).

   Pieter Corneliss. Molenaer, inwoner van Charlois, voor een derde part, en Jan Adriaenss. Palsrock, wonende op de Heen als getrouwd hebbende Ingen Cornelisdr., voor de resterende twee derde parten, deden op 15 februari 1614 voor schout en schepenen te Charlois transport aan de voornoemde Arent Maertenss., ambachtsheer van Schobbelandsambacht etc., van ca. 3 morgen in het 3e blok in Dirks Smeetsland.

  x Barendrecht 2-11-1608   Ingen Cornelisdr , † >1613.
   Jan Adriaensz Palsrock, j.g. van Oost-Barendrecht, en Ingen Cornelisdr., j.d. van West-Barendrecht.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.