Pieter Pietersz de Oude Pelt , † ±1671.
Zoon van ? .


x
    Marrichje Pieters , * ±1605 .
Kinderen:
 1. Ewout Pietersz Pelt , † 1666 .

  x ±1660   Grietgen Bastiaens Tuijtel , * ±1635 .

  4 kinderen


 2. Soetgen Pieters Pelt .

   1656: "Soetgen Pietersdr Pelt, weduwe van Jan Arnhouten Bachuijsius, wonende te Molenaargraaf met haar onmondige kinderen, dragen over aan Willem Claessen Udo een bergh en erve op Molenaarsgraaf in de Kerckbuijrt. Belast met 1/3 rentgen jaarlijks 20 stuvers " (Kerck).


 3. Pieter Pietersz de Jonge Pelt , † <7-1679 .
  Pieter Pietersz de Jonge trad op als getuige bij de doop van Marrigje Ewouts Pelt , de doop van Ariaantje Ewouts Pelt (?) , de doop van Ewout Pelt .

   Pieter Pieterse (de jonge), molentimmerman, geboren 1630-1631, overleden <29-6-1679, voogd op 3-3-1667 over de kinderen van Eeuwout zijn broer.
   Kinderen van Pieter Pieterse de Jonge:
   1) 27- 4-1659 Coenraadt g. Jan Coenen, Eeuwit Pieters Pelt, Marigien Theunisse
   2) 23-10-1661 Marigien g. Pieter Pieters tot Giessendam, Marigien Pieters, Geertie Jans
   3) 23-12-1663 Koen g. Eeuwit Pieters, Jan Koenen, Marigie Theunis
   4) 10-10-1666 Eeuwit g. Willem Pieters, Coen Basteaanen, Lijsbeth Pieters
   5) 2-12-1668 Theunis g. Coen Ariens, Cornelis Ariens, Marigien Theunisse
   6) 30- 8-1671 Ariaantie g. Jan Claas, Aaltien Ariens, Lijsbeth Pieters
   7) 21-10-1674 Elizabeth g. Cornelis de smit in Sliedrecht, Cornelia Pieters Pelt
   8) 16- 5-1677 Pieter g. Cornelis Willems, Thonis Jans, Marigie Pieters Pelt

  x Molenaarsgraaf 2-2-1658   Pleuntje Coenen , * ±1635 .
   Pieter Pieters Pelt & Pleuntie Coens sijn in Molenaersgraeff de 2 febru. 1658 getrouwt.
   1679: "Ploontie Coenen, weduwe van Pieter Pelt met haer onmondige kinderen, draagt over aan Daniel (Hendriksz) Biesevelt een erf met een schuertie; 260,-".

   Pleuntje Coenen trad op als getuige bij de doop van Cuijndertje Ewouts Pelt .

  8 kinderen


 4. Lijsbeth Pieters Pelt .
  Lijsbeth Pieters trad op als getuige bij de doop van Ewout Pelt (?) , de doop van Eeuwit Pieters Pelt , de doop van Ariaantie Pieters Pelt .

   Doop op 2-6-1658 Molenaarsgraaf van Lijsbeth’s "kindt genaemt Job", die het kint ten doop heeft gepresenteert is niet geweest Lijsbeth, des kindts moeder, etc. nu door Emmichien Bastiaens ten doop gehouden.


 5. Cornelia Pieters Pelt .
  Cornelia Pieters trad op als getuige bij de doop van Marrigje Ewouts Pelt (?) , de doop van Ariaantje Ewouts Pelt (?) , de doop van Elizabeth Pieters Pelt .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.