Pleuntje Ewitte (Pleuntje Ewouts) Pelt , * 1696 , ~Hoornaar 3-1696 .
Dochter van Ewout Pelt en Lijsbeth Huijgen (de Ruijter) .
Pleuntje Ewouts trad op als getuige bij de doop van Ewoud Maasland , de doop van Maria Cornelisse Kriek , de doop van Jacob Cornelisse Kriek , de doop van Arie Cornelisse Kriek , de doop van Cornelis Cornelisse Kriek , de doop van Pleuntje Jans Verschoor , de doop van Bastiaan Herberts Sprong , de doop van Pleuntje Herberts Sprong .


x ±1723
    Bastiaan Herberts Sprong , * ±1698 , ~Leerdam 10-1-1699 .

RECHTSBOVEN: Pleuntje werd in maart 1696 in Hoornaar gedoopt.

Kinderen:
 1. Herbert Bastiaans Sprong , *Schelluinen 1724 , ~Schelluinen 19-11-1724 .
  Get. bij de doop: Stijntje Claesse (van Meerkerk) .

  x Giessen-Oudekerk 28-4-1751   Grietje Mattijsse (de Kluijver) , *Giessen-Nieuwkerk ±1730 , † Giessen-Oudekerk ±1757.
      Dochter van Matthijs Jacobs en Maike Pieterse Tuijtel .
   Den 28 april, Herber Bastiaanze Sprong, J.M. geboren te Schelluijne, en althans woonende in Overslingeland, en Grietje Mattijssen, J.D. geboren te Giessennieuwkerk, en althans woonende op Peursum.
   Kinderen o.a. Bastiaan, Maria, Pleuntje en Matthijs.

   Grietje is een dochter van Maike Pieterse Tuitel, die getuige was bij de doop van Grietje’s dochter Maria.

  x   Stijntje Jans Sprong , *Middelkoop, Laagh Eijnde 1740 , ~Leerbroek 3-1-1740 .
      Dochter van Jan Herbertse Sprong en Jacomijntje Cornelisse Sterck .
   Otr. op 30-10-1761 in Giessen-Oudekerk.
   Kinderen o.a. Jan, Pleuntje, Cornelis, Jacomijntje en Grietje.
   Dogter van Jan Herberdse Sprongh en Jacomijntje Cornelis Sterck, woonende in het Laagh Eijnde van Middelkoop; de naam van het kind was Stijntje, getuijge nevens de vader was Neeltje Herberdse Sprongh, des vaders suster, en woonende in Loosdorp onder Leerdam.

   Get. bij de doop: Neeltje Herberts (Neeltje Herberdse) Sprong .
   Stijntje Jans trad op als getuige bij de doop van Bastiaan Klaasse Sprong .

  11 kinderen


 2. Leijsbeth Bastiaans (Lisabet Bastiaans) Sprong , *Schelluinen 1725 , ~Schelluinen 11-11-1725 .
  Get. bij de doop: Maergje Ewitte Pelt .
  Lisabet Bastiaans trad op als getuige bij de doop van Bastiaan Ewouts Sprong , de doop van Pleuntje Klaasse Sprong , de doop van Pleuntje Herberts Sprong (?) , de doop van Kornelia Klaasse Sprong , de doop van Herbert Klaasse Sprong , de doop van Stijntje Klaasse Sprong .
   Gedoopt als Lijsje met als getuige Marigje Ewitten Pelt.

   Elisabeth/Lijsbet/Lijsje Bastiaans Sprong

   Hoornaar, I Mai 1750:
   Sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen
   Jan Ariense Verschoor, j.m. geboren ende woonachtig alhier, Ende
   Liesabet BAstiaanse Sprong, j.d. geboren te Schelluinen, thans woonachtig on Overslingerland.
   Getrouwd den 18 Mai.

  x Hoornaar 18-5-1750   Jan Ariense Verschoor .
   Otr. op 1-5-1750 in Hoornaar.
   Kinderen: Pleuntje (2x), Arie, Bastiaan (1758) en Maria.

   Wsl. een zoon van Arie Cornelisse Verschoor en Maria Jans uit Hoornaar. Als doopgetuigen bij zijn kinderen worden genoemd: Arriaantje Verschoor en Cornelia Verschoor.

   --
   Er was ook nog een Jan Arijensse VErschoor, die met Aeltje Pieterse Stam zonen Pieter liet dopen rond 1759 in Nieuw-Lekkerland.

  5 kinderen


 3. Ewit Bastiaansz Sprong , *Schelluinen 1728 , ~Schelluinen 14-3-1728 , † ±1730 .
   Doopget. Ariaentje Pieterse.


 4. Stijntje Bastiaans Sprong , *Schelluinen 1729 , ~Schelluinen 18-9-1729 .
   Doopget. Neeltje Bastiaense Spronk.

  x Leerdam 14-4-1745   Daniel Willems (Daam Willemse) Kars , *Schoonrewoerd ±1719 , ~Schoonrewoerd 7-2-1720 .
   Otr. op 27-3-1745 in Leerdam.
   Stijntie BAstiaansdr. Sprongh x 1745 Daniel Willems Kers.
   Doop van "Dam", kind van Willem Kars en Teuntje Teunisse Kool. Dat echtpaar had ook een zoon Reijer.

   Leerdam, 1745:
   Den 27 Maart zijn bij ons wettigh ondertrouwt:
   Daniel Willems Kers, j.m. geboren te Schoonrewoert en woonende onder Leerdam, met
   Stijntie Bastiaansdr. Sprongh, geboren en woonende onder Leerdam, zijn hier getrouwt 14 April 1745.

  6 kinderen


 5. Ewout Bastiaans Sprong , *Schelluinen 1732 , ~Schelluinen 9-11-1732 , † Giessendam 1-10-1800 .

  x Giessendam 12-3-1757   Cornelia Gorisse Leeuwerk , *Giessendam 1734 , ~Giessendam 20-6-1734 , † Hardinxveld-Giessendam 28-3-1784.

  x Giessendam 25-5-1788   Maria (Marijtje Ariens) Been , *Bergschenhoek 1742 , ~Bergschenhoek 29-7-1742 , [] Giessendam ±23-2-1801.
      Dochter van Arij Leenderts Been en Maria Janse Maatje .
   Otr. op 2-5-1788 in Giessendam.
   Ewout Sprong, wednr. van Cornelia Leeuwerk, geb. te Schelluinen en Maria Been, wed. van Jan Lugterhof, geb. in Bergschenhoek, op 25-5-1788 getrouwd. Pro deo otr. op 2 mei 1788 in Giessendam. Maria Been had uit haar 1ste huwelijk een dochter Maria van Lugterhof (1781-1860).

   Maria / Marijtje Ariens Been(e(n)).

   Ewit Sprong en Maritje Been, E.L.

   Kralingen, otr. 5-7-1776: Jan van Lugterhof, j.m. van Giesen Nieuwkerk, met Marijtje Beenen, j.d. geb. Bergschenhoek.

   Giessendam en Neder-Hardinxveld, 12-7-1776:
   - Jan van Lugterhof j.m. van Giessen Nieuwkerk en
   - Maritje Beenen j.d. van den Bergschenhoek, die den 5e van de maant te Kralingen zijn in ondertrou opgenomen, op 12-07-1776 alhier getrouwd.

   "x is gestelt door Maria Ariensd. Been welke zeide niet te kunnen schrijven" in 1788.

   Arij Leendertsen Been en Maria Jansen Maatje lieten o.a. op 29-7-1742 in Bergschenhoek een dochter Maria dopen. Arij Leenderts Been werd begraven op 23-8-1747 in Hillegersberg, kleed van 12 st. Arij Leendertse Been en Maria Jans Matje waren als j.m. en j.d. op 12-9-1734 in Bergschenhoek getrouwd na een ondertrouw ald. op 19-8-1734. Zij lieten op 16-2-1744 in Bergschenhoek nog een dochter Pieternelletie dopen met getuige Maartie Andries Huijsman.

   Uit hetzelve Register [met aangegeven lijken van Giessendam] blijkt dat op den drie en twintigsten februarij achttienhonderdeen is aangegeven het lijk van Marija Been.

   Marijtje Ariens trad op als getuige bij de doop van Arij Willems Groeneweg , de doop van Willem Willems Groenewegen .

  8 kinderen


 6. Claas Bastiaanse (Klaas Bastiaans) Sprong , *Schelluinen 1735 , ~Schelluinen 11-4-1735 , † Molenaarsgraaf 3-9-1803 .
  Get. bij de doop: Lijsbeth Herberts Sprong .
   Claas, doopget. Machteltje Houwelink inpl. van Lijsbet Herbertse Spronk.

   Giessen-Oudekerk en Perusum, 1760, den 25 meij:
   - Claas Bastiaanse Sprong van Schelluinen, j.m.,
   - Jacobtie Pieterse Brandwijk, j.d. geboortig te G.O.

  x   Jacobje (Jacobtie Pieterse) Brandwijck , *Giessen-Oudekerk 1738 , ~Giessen-Oudekerk 14-9-1738 , † Brandwijk 6-9-1783.
      Dochter van Pieter Dirckse Brandwijck en Cornelia Jacobse Brand .
   Otr. op 25-5-1760 in Giessen-Oudekerk.
   Claas Bastiaanse Sprong van Schelluijne, J.M., Jacobtie Pieterse Brandwijk, J.D. geboortig te GsO. Kinderen: Pleuntje, Dirk, Kornelia (2x), Bastiaan, Pieter, Herbert, Stijntje, Marigje (3x j+) en Arij.
   Gedoopt als "Jacobje".

   Jaapje/Jacobje/Japikje/Jacobtie Pieterse Brandwijk.

  x Brandwijk 23-4-1786   Jannigje Johannesze de Graaf , *Molenaarsgraaf 1729 , ~Molenaarsgraaf 13-11-1729 .
      Dochter van Johannes Cornelisse (Johannes Kornelisse) de Graaf en Lena Pieterse Vlot .
   Otr. op 31-3-1786 in Brandwijk.
   Klaas Bastiaanze Sprong, weduwnr. van Jaapje Pietersze Brandwijk, gebr. te Schelluinen en woonende op de donk, en
   Jannigje Johannesze vande Graaff, weduwe van Gijsbert van Krimpen, gebr. te Molensg. en woonende alhier.
   Zijn alhier aangeteekend op den 31 Maart en op de gewoone tijd alhier getrouwd, den 23 April.
   Beiden hadden kinderen uit hun eerdere huwelijk.

   Jannigje is een dochter van Johannes Cornelisse (de) Graaf en Lena Pieterse Vlot, die op 1-7-1725 in Brandwijk zijn getrouwd.

   Gerrigje Tuitel en Hermen van de Graaf lieten op 6 jan. 1771 in Brandwijk een zoon Johannes dopen, geboren op 2 Jan., getuige Jannigje de Graaf, huisvr. van Gijsbert van Krimpen.

   Den 14 April 1753 zijn alhier [in Brandwijk] - met attestatie van Molenaarsgraaff daar den ondertrouw den 24 Maart geschiedt was - getrouwt, nadat de 3 huwelijks proclamatien hier ook gegaan waare: GErrit Hermense van Esch, j.m. geboren te Ottoland, en Jannigje de Graaf, j.d. gebooren te Molenaarsgraaff en thans wonende onder Gijbland.

   Jannigje Johannesze trad op als getuige bij de doop van Johannes de Graaf .

  12 kinderen


 7. Huijg Bastiaans Sprong , *Schelluinen 1736 , ~Schelluinen 16-12-1736 .
  Get. bij de doop: Lijsbeth Ewitte Pelt .
   Doopget. Macheltje HOUWELINK inpl. van Lijsbet Ewitte Pelt.


 8. Johannes (Jan Bastiaans) Sprong , *Schelluinen 1738 , ~Schelluinen 2-3-1738 .
  Get. bij de doop: Lijsbeth Ewitte Pelt .
   Johannes, doopget. Kuintje Frederiks i.p.v. Neeltje Herbertse Spronk.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.