Leentgen Willems Penninck , * 1586 , ~Ridderkerk 20-3-1586 , † >1657.
Dochter van Willem Pieters Penninck en Baeltge Pieter Huijberts .
Get. bij de doop: Maritgen Pieter Huiberts .


x Ridderkerk 30-11-1612
    Aert Cornelisz Leeuwenborch , * ±1569 , † ±1615.    

    Zoon van Cornelis Adriaensz (Cornelis Adriaensz den Jonghen) (van) Leeuwenborch en Adriaentgen Aerts ( Schipper) .
x Ridderkerk 28-2-1616 (otr Ridderkerk 31-1-1616)
    Cornelis Cornelisz (Jonge) Niesen , * 1588 , ~Ridderkerk 3-3-1588 , † ±1644.
Kinderen:
 1. Roockje Aerts Leeuwenborch , * 1613 , ~Ridderkerk 11-8-1613 .
   Doopget. Jan Heijndrickx, Truijtge Aerts en Pietertge Willems.


 2. Jacob Aertsz Leeuwenburgh , *Ridderkerk ±1615 , † >13-10-1685 .

   In 1639 woonde Jacob aan de Blaak onder Heinenoord. In 1645 woonde hij als weduwnaar in Westmaas. Jacob was in 1660 boer aan de Blaak onder Mijnsheerenland.

   Op 29-8-1681 verkocht Jacob nog op het land staand gewas.
   Op 19-5-1685 tradt Jacob Aertse Leuwenburgh in Maasdam op uit naam van Aegtie Ariensen, weduwe Van der Kest.
   Voor de familie Leeuwenburg, zie: "Ons Voorgeslacht" 1965, 1991, 1992 en 1995. Voor zijn 4e echtgenote, zie: "Ons Voorgeslacht" 2012. Verder "Geslachten van het Eiland IJsselmonde" deel 5.

  x Puttershoek 4-12-1639   Marighjen Hendricks (Maergien Heijndrickx) Schuijlingh .
   Otr. op 12-10-1639 in Puttershoek.
   Get. bij het huwelijk: Cornelis Cornelisz (Jonge) Niesen .

   Jacob was jonkman van Ridderkerk, wonende aan de Blaak, zij was weduwe van Huig Floren, wonende te Puttershoek. Getuige voor de bruidegom was zijn stiefvader Corn. Corn. Niessen.

  x Ridderkerk 29-4-1645   Mariken Ariens Nugteren , * ±1610 , ~Ridderkerk 23-1-1611 , † 30-7-1656, [] Mijnsheerenland 6-8-1656.
      Dochter van Adriaen Adriaensz (Arijen Arijensz de Jonge) Nugteren en Mariken Jacobse .
   Jacob, wedr. van Marighjen Hendrik, en Marighjen Ariens was j.d. van Ridderkerk, beiden wonende op Westmaas. Hun 3 kinderen werden genoemd in 1657: Maijcken, oud omtrent 11 jaar, Ariaentie, oud omtrent 10 jaar en Aert, oud 7 jaar.
   Overleden tussen 30 juli en 6 augustus 1656.

   Op 30-7-1656 lag Marige Ariens in het ziekbed en benoemde Jacob Ariens Nugterne en Pieter Willemsz Penninc tot voogden van haar kinderen.

  x ±1657   Annetje Cornelisse , † <1-6-1672.
   Zij zijn getrouwd tussen augustus 1656 en januari 1658.

  x Maasdam 26-6-1672   Maritgen Fleuren (Maritge Florisdr) ( Molenaer) , *Maasdam ±1610 , † ±1673.
      Dochter van Floris Huijgensz Molenaer en Ariaentgen Dircxdr .
   Otr. op 19-6-1672 in Maasdam.
   Jacob was wedr. van Annetje Cornelis, wonende aan de Blaak. Maijken Flores was wed. van Hermen Lodewijcxe Montaen, wonende onder Maasdam.
   Overleden tussen 1672 en 1674

   Maritgen Fleuren was een dochter van Floris Huijgensz. Molenaer, molenaar van de Polderschen watermolen in de Sint Anthoniepolder, en diens 2e vrouw Ariaentgen Dircxdr.

   Haar eerste man, Hermen Lodewijckse Montaen, was in de periode 1658-1665 schepen van Maasdam. In 1666 en 1669 was hij stedehouder en in 1667 was hij heemraad.

   Hereman Lodewijcks Montaen en zijn zieke, op een stoel bij het vuur zittende huisvrouw Marijken Floerisdr., wonende onder Maasdam, testeerden op 28-10-1650 op de langstlevende en waren kinderloos. Bij haar vooroverlijden zouden Marijken’s kleding en lijfsieraden komen aan haar zuster Ploentje Floris of bij haar aflijvigheid aan haar kinderen. Ploentje Cornelisdr. [de Geus, een dochter van Emmeken Florisdr.], huisvrouw van Henderijck Cornelis Casteleijn, zou bepaalde kledingstukken krijgen.

   Hermen Lodewijkse Montaal is op 30-10-1671 overleden.

   Jacob Aertsz. Leuwenburgh, als getrouwd hebbende Marichjen Fleuren, eertijds weduwe van Hermen Lodewijcxe Montaen, wonenden onder de jurisdictie van Moerkerken, transporteerde op 10-5-1677 in Maasdam aan Pieter Thonisz, als diaken, ten behoeve van de Armen van Maasdam, gedaan met consent van de kerkeraad, een huijsken met het erf daar aan behorende, aan den Achterdijck onder de jurisdictie van Maasdam. Er werd 25 Car. gld. betaald.

   Zie: Ons Voorgeslacht 2012.

   Maritge Florisdr trad op als getuige bij de doop van Floris Huijgensz ( Molenaer) .

  3 kinderen


 3. Geertgen Cornelis (Leentgen Cornelis) , * 1617 , ~Heinenoord 18-12-1617 , [] Heinenoord 25-3-1623.
   Wsl. begraafdatum als onbenaamd kind.
   Doopget. Pietertgen Willems en Anneken Aeriens.

   Geertgen/Leentgen (j†)


 4. Jannetje Cornelisse Waelboer , *Heinenoord ±1620 , † >4-1675 .

  x Heinenoord 27-5-1640   Bouwen Cornelisz Snijder , *Heinenoord ±1611 , † Heinenoord ±1653.

  x ±1661   Pieter Willems Blaeck , *Heinenoord 1636 , ~Heinenoord 27-7-1636 , † >4-1675.
      Zoon van Willem Arijensen Ingensz (Willem Ariensz) Blaeck en Neeltgen Pieters (Neeltken Pieters) op ten Dijck .
   De jongste stiefkinderen van Pieter Willems namen zijn achternaam aan.
   Pijeter, het kindt van Willem Arijens en Neeltken Pijeters. Cornelis Pijeters is getuijge.

   Hij was een zoon van Willem Arien Ingensz. alias Blaeck en Neeltken Pietersdr. Hij trouwde met Jannetje Cornelisse Waalboer, dochter van Cornelis Cornelisz Waalboer en Leentje Willems Penning. Jannetje was weduwe van Bouwen Cornelisz Snijder.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.