Floris Fransen Plaisier .
Zoon van Frans Plaisier en Lijntjen .


x Rijsoord (ZH) 13-11-1588
    Mariken Joosten , *Rijsoord (ZH) ±1565 , † <1610.
x Rijsoord (ZH) 19-7-1609
    Maaijken Imens , *Heerjansdam ±1580 .    

RECHTSBOVEN: Rijsoord

Kinderen:
 1. Franscois Plaisier , * 1590 , ~Rijsoord (ZH) 21-6-1590 , † ±1591 .


 2. Frans Floren Plaisier , * 1591 , ~Rijsoord (ZH) 30-7-1591 , † Rijsoord (ZH) 6-4-1637 .

  x Rijsoord (ZH) 9-5-1621   Nellitgen Huijghen , * 1596 , ~Rijsoord (ZH) 20-10-1596 , † <9-1663.

  3 kinderen


 3. Joost Fransen Plaisier , * 1596 , ~Rijsoord (ZH) 17-3-1596 .


 4. Lijntien Florisse ( Plaisier) , * ±1599 , ~Rijsoord (ZH) 9-1-1600 .


 5. ? Maertie Floren , * 1610 , ~Rijsoord (ZH) 27-6-1610 .
   Dochter van Floris Franssen.


 6. ? Pieter Floren Plaisier , * 1613 , ~Rijsoord (ZH) 24-11-1613 , † <1644 .
   Er is - wat mij betreft - onduidelijkheid over de doopdatum.

   Rotterdam, 24-11-1638: Pieter Floren, scheeptimmerman, en zijn vrouw Lijsbeth Isbrants, benoemen elkaar tot erfgenaam en tot voogd(es) over hun kinderen, met een bepaling t.a.v. haar broer Cornelis Isbrants en zijn broer Frans Floren.

  x ? Rotterdam 14-11-1634   Lijsbeth IJsbrants , * ±1612 .
   Otr. op 29-10-1634 in Rotterdam.
   Pieter Florissen, jongeman, en Lijsbeth IJsbrants, jongedochter.
   Delfshaven, 3-8-1643: Gerrit Dircxsz, bouman, wonende te Schieveen, 23 jaar, Cornelis Jansz, voermansknecht, 21 jaar, Heertgen Aryensz, varentman, 39 jaar, Maritge Jansdr, vrouw van Sier Gerritsz, schoemaecker, 50 jaar, Lijsbeth IJsbrantsdr, weduwe van Pieter Florisz, varentman, 31 jaar, en Machtelt Michielsdr van Sant, vrouw van Harman Teunisz, sluyswachter, 34 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Abraham Hendricxsz, waert te Rotterdam op ’t Amsterdamsche veer. Gisteravond was Abraham met een wagen vanuit Maesluys te Delfshaven gekomen. Zittende op zijn wagen verzocht hij bij de herberg de Dissel een kan wijn van de waardin. Deze heeft hij uit de romers opgedronken, waarna hij de romers aan stukken smeet, zonder met iemand onenigheid te hebben. Vervolgens is hij dronken de herberg in gegaan waar substituyt schout Stoffel van Lelienburch, die eveneens heel dronken was, hem zijn degen op zijn hart zette, zonder dat hij daartoe enige aanleiding had gegeven. Neeltge Schooneman, herbergierster in de Dissel, verklaart dat Abraham niets had misdaan.

   Rotterdam, 24-5-1647:
   - Frans Adriaens of Arysen, hoochbootsman, 41 jaar, en
   - Tomas Cornelisz van der Gouw, constapel. 41 jaar;
   beiden gediend hebbend bij de Westindise Compagnie, kamer Dort, op het schip ’De Eendracht’, leggen een verklaring af op verzoek van
   - Andries Tijssen, man van Lijsbet IJsbrants, weduwe van Pieter Floren of Florisz.
   Zij verklaren dat op het voorn. schip Pieter Florisz als oppertimmerman met hen allen heeft gediend, ca. 4 à 5 jaar geleden.
   Na zijn overlijden zijn zijn goederen voor de mast verkocht aan o.a. Joris Andries Poortugis van Madera voor 70 gld. en aan Henrick Centen.


 7. Iman Floren Plaisier , *Rijsoord (ZH) ±1615 , ~Rijsoord (ZH) 26-1-1616 .
   Imen Florissen, zoon van Floris Fransen.

   Iman Florisz, j.m. van Rijsoort, trouwde ald. op 21-9-1653 met Pietertge Wouters, j.d. van Mijnsheerenlant van Moerkercken.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.