Adriaen Mathijsz ( Polderdijck) , † Sint Anthoniepolder <1639.
Zoon van Mathijs Maertensz ( Polderdijck) en Digna Adriaens (IJngetje Adriaen IJemansdr.) .


x ±1600
    (Pleuntje) , *Sint Anthoniepolder ±1575 , † Sint Anthoniepolder .

RECHTSBOVEN: De kerk in de

Kinderen:
 1. Andries Adriaansz Polderdijk , † Sint Anthoniepolder <1695 .

  x 1629   Neeltje Pieters Stooker , *’s-Gravendeel ±1600 , † Sint Anthoniepolder ±1646.

  x ±1647   Jannichie Willems Polderdijk , *Sint Anthoniepolder ±1621 , † 1682.
      Dochter van Willem Leenderts ( Polderdijck) en Neeltje Jans .

   Dochter van Willem Leendertsz en Neeltje Jansdr.

  8 kinderen


 2. Ingettie Adriaens Polderdijk , † 11-1-1679 .

  x Sint Anthoniepolder 22-6-1636   Pieter Jansse Dichuijsen , † ±1689.

  6 kinderen


 3. ?? Liesbet Arijens ( Polderdijk) , * ±1602 , † <1668 .
  Liesbet Arijens trad op als getuige bij de doop van Teuntie Pieters (?) , de doop van Teuntjen Bastiaenen Kooiman (?) .
   Aangenomen in de kerk op 14-12-1637.

   Op 14-12-1637 werd Liesbet Arijens aangenomen als lidmaat in de Sint-Anthoniepolder. Zij was toen weduwe van Jan Hendricksen Koijman. Bij de doop van één van hun kinderen was zwager Sijmen Arienssen getuige.

  x   Jan Hendricsen Coijman , * ±1602 , † <1636.
      Zoon van Hendrick Jansz Coijman .
   In 1628 lieten Jan Hendricsen en Liesbet Arijens een onbekend kind dopen, waarbij als getuige optraden:
   - Cornelis Jansen, woonende int Oude Land van Strijen,
   - Sijmen Arienssen,
   - Jacob Jacobssen, alle drij swaegers, en
   - Geertje, woonachtich op Pietershoeck.

   Waarschijnlijk had hij een broer Leendert Hendricks Kooyman, geboren rond 1600 in de Sint-Anthoniepolder, zoon van Hendrick Jansz Kooyman, pachter. Hendrick pachtte dijken te Strijen 1595-1604.
   Functie: Stedehouder van de Polder van 1628 tot 1628

  x Sint Anthoniepolder 22-8-1638   Cornelis Cornelisz Barendregt , *Barendrecht ±1602 , † 1677.

  2 kinderen


 4. Gerrit Adriaensz Polderdijk , *Sint Anthoniepolder ±1605 , † 1661 .

  x Heinenoord 20-5-1629   Marietje Dirks (Maritke Dirrijckse) , *Mijnsheerenland ±1605 , † <1651.

  x ? ±1650   Lijsbeth Cornelisen van der Meer , † >1680.
      Dochter van Cornelis Jansz van Soetermeer alias Vermeer en Achte Jansdr. .
   In 1651-1653 werden "Gerrit Ariensen Polderdijck, ende Lijsbeth Cornelisen van der Meer, sijn Huijs-vrouw" genoemd in Westmaas.
   Kinderen: Pleuntje, Gerrit, Aegje, Cornelis, Arien en Marij.

  7 kinderen


 5. Cornelis Adriaansz Polderdijk , *Sint Anthoniepolder ±1605 , † Sint Anthoniepolder <11-1673 .

  x Westmaas 1639   Arjaentie Melssen , *Klaaswaal ±1615 , † Sint Anthoniepolder ±1660.

  x ±1663   Lijsbet Ariensen .
   Op 19-9-1664 werd Lijsbet Ariensen als zijn huisvrouw werd genoemd.

  6 kinderen


 6. Simon Adriaensz (Sijmon Arijensz) Polderdijk , *Sint Anthoniepolder ±1610 , † 1673 .
  Sijmon Arijensz trad op als getuige bij de doop van Jacob Jans Cooijman (?) .

   "Sijmon Arijensz op ’t Swaenegat".

   Sijmen Arienssen was ion 1628 getuige bij de doop van een kind van Liesbet Arijens en Jan Hendricsen.

  x Sint Anthoniepolder 2-11-1642   Neeltje Cornelisse , *Barendrecht ±1620 , † ±1649.
   Otr. op 10-10-1642 in Barendrecht.
   Hij trouwde, als j.m. van de Sint Anthoniepolder, met Neeltje Cornelis, j.d. van Barendrecht. Kinderen: Maerijcken, Arijen en Neeltjen.
   Overleden in 1649-50.

  x ±1651   Emmichien (Emmitge Jansdr.) Dorst , † >27-7-1677.
   De ziek te bed liggende Sijmon Arijensen Polderdijck en zijn gezond zijnde vrouw Emmitge Jansdr. maakten op 5-8-1667 te hunnen huize in de Sint Anthoniepolder voor de notaris uit Mijnsheerenland hun mutueel testament. De langstlevende zou voogd zijn met de macht mede-voogden aan te stellen en diende hun kinderen op te voeden en te alimenteren tot de leeftijd van 20 jaar of een eerder huwelijk. Bij zijn vooroverlijden zouden de voorkinderen uit zijn eerste huwelijk met Neeltge Cornelisdr. als moederlijk bewijs elk 15 car. gld. ontvangen.
   Kinderen: Pleuntie en Jacob.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.