Cornelis Adriaansz Polderdijk , *Sint Anthoniepolder ±1605 , † Sint Anthoniepolder <11-1673.
Zoon van Adriaen Mathijsz ( Polderdijck) en (Pleuntje) .
Cornelis Adriaansz trad op als getuige bij de doop van Soetje Meeuwisse uijtter Linden (?) .


× Westmaas 1639 (otr Westmaas 2-4-1639)
    Arjaentie Melssen , *Klaaswaal ±1615 , † Sint Anthoniepolder ±1660.
× ±1663
    Lijsbet Ariensen .    

Afb. De kerk van de Sint Anthoniepolder   

Kinderen:
 1. Pleuntje Cornelisse Polderdijk , * 1640 , ~Sint Anthoniepolder 9-4-1640 , † Sint Anthoniepolder <1663 .
   Doopget. Lijsbet Cornelis.
   Volgens de Mormonen op Internet zou zij in juni 1663 zijn overleden.

  × Sint Anthoniepolder ±1659   Jan Heijndriks Monster , *Sint Anthoniepolder ±1633 , † >1720.

  2 kind(eren)


 2. Marietje Cornelisse (Marichie Cornelis) Polderdijk , * 1641 , ~Sint Anthoniepolder 11-8-1641 .
  Get. bij de doop: Andries Adriaansz Polderdijk .
   Doopget. Jacob Cornelis en Andries Arijen.


 3. Maaijke Cornelisse Polderdijk , * 1642 , ~Sint Anthoniepolder 7-12-1642 , † Maasdam 15-9-1707 .
  Maaijke Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Marijtje van Es , de doop van Cornelia Aartsen van Es , de doop van Aartjen Aarts van Es , de doop van Aartjen Pieters Maaskant .
   Doopgetuigen: Jan Pieters en Neeltie Cornelis.

   Maaijken Cornelis Polderdijk.

  × Sint Anthoniepolder 18-5-1662   Gijsbert Jansen van Es , *Sint Anthoniepolder ±1635 , † ’s-Gravendeel 19-9-1706.
      Zoon van Jan Gijsbertsz van Es en Marijken Jacobs (Marichje Jacobs) ( Vermaes) .
   Otr. op 26-3-1662 in Maasdam.
   Kinderen: Jan (1663-1717), Pleuntje, Jacob, Cornelis, Leendert, Willem, Adriaantje, Aart en Marietje (1680).

   Gijsbert Jans van Esch, zoon van Jan Gijsbertsz van Es uit Hoogvliet, was een j.m. van Maasdam.

   Rechterlijk Archief Sint-Anthoniepolder, 25-12-1674:
   "Obligatie t.l.v. Gijsbert Jans van Es t.b.v. Annichie Jans (Monster) nagelaten weeskind van Pleuntje Cornelis Polderdijk ZA f 200,-- . Gijsbert Jans van Es woont onder ’s Gravendeel. Borgen zijn zijn moeder Maartje Jacobs Vermase wed. van Jan Gijsberts van Es Za ’s Gr. Leendert Jacobs Vermaese onze inwoner. Maartje Jacobs geass. met Jan van Strijen haar gekozen voogd."
   Op 30-6-1708 bezat Gijsbert Jans van Es land in Oud-Bonaventura onder Oud-Strijen nabij de Poldersendijck.
   Elders wordt genoemd dat hij op 23-7-1725 in Maasdam zou zijn overleden en dan zou hij 90 jaar oud zijn geworden, wat me minder waarschijnlijk lijkt.

   Gijsbert Jansen trad op als getuige bij de begrafenis van Jan Gijsbertse van Es , de doop van Aartjen Aarts van Es .

  9 kind(eren)


 4. Adriaantje Cornelisse Polderdijk , *Sint Anthoniepolder ±1645 , † Sint Anthoniepolder >28-12-1732 .
   Geb. voor 1646.

   Arjaentie had samen met Bastiaan een herberg en zet het bedrijf voort na zijn overlijden. Later assisteert haar zoon Cornelis Bastiaans Gelderblom. Als weduwe koopt zij in 1700 2 m. "saaijland" gelegen in de Sint-Anthoniepolder.

   S.A.P., 22-7-1726: Test. Arjaantje Cornelisse Polderdijk, wed. Bastiaan Corn. Gelderblom, ipv dochter Pleuntje, die overleden is, haar kinderen erfg.
   Beroep: Herbergierster.
   Op 28-12-1732 was zij ziek en maakte een nieuw testament op. Zij prelegateerde een huis gekocht op 20-12-1732 aan de kinderen van Jacob Jacobs Barendregt, haar schoonzoon.

  × Sint Anthoniepolder 15-5-1672   Bastiaan Cornelisse Gelderblom , † Sint Anthoniepolder ±1699.
      Zoon van Cornelis Bastiaansz Gelderblom en Liedewij Jans (Lielken Jans) Multum .
   Otr. op 23-4-1672 in Sint Anthoniepolder.
   Kinderen: Adriaantje, Cornelia, Liedewij, Pleuntje, Anna, Liedewij, Cornelis, Maria, Jan, Arie.

   Bastiaan was herbergier en veerman op het veer Sint Anthoniepolder - Mijnsherenland.
   Hij was een zoon van Cornelis Bastiaansz Gelderblom en Liedewij Jansd. Multum.
   Zie: Ons Voorgeslacht 1976.
   Beroep: herbergier, veerman, schepen
   Overleden tussen 22-10-1697 en 1700.

  9 kind(eren)


 5. Grietje Cornelisse Polderdijk , * 1646 , ~Sint Anthoniepolder 10-6-1646 .
  Grietje Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Arjaantjen Gijsberts van Es .
   Doopget. Dirck Leenderts, Gijsbert Simons, Gerrit Gerrits, Hugo Repelaer en Egbert Willems.

   Grietie Cornelis is nog ongehuwd op 13-11-1673. Zij kreeg in voldoening van haar moeders bewijs en voor haar goede diensten bij de ziekte van haar vader een stuk zaailand 1 m. 500 r. in Nieuw Bonaventura.

  × Maasdam 24-5-1676   Aert Cornelisen Barendrecht , * ±1649 , ~Maasdam 2-1-1650 , † ±1711.
      Zoon van Cornelis Jansen Barendrecht en Lidewij Aarts (Lijdia Aarts) .
   Otr. op 30-4-1676 in Maasdam.
   Kinderen: Cornelis (1677), Adriaantje, Lidewij, Jan en Cornelia (1691). Jan Aarts trouwde met Martijntje Janse Troost en kreeg een dochter Grietje.

   Op 3-7-1682 werd in Maasdam bij executie verkocht een "huijs, schuijr, keet ende erve met sijn verdere gevolgen", staande en gelegen op het dorp van Maasdam. Ingezet bij Aert Cornelise Barendrecht met 60 gld. en als hoogste inzetter koper gebleven. Borgen waren Jan Corn(eli)sen Barendrecht en Pieter Stichter. Op 2-9-1682 zijn de 60 gld. betaald.
   Aert Cornelisen Baerendrecht en Thonis Bastiaense Bestenbreur kochten op 21-4-1683 "3 mergen 400 roeden weiland in het Oudeland van Maasdam", belend ten oosten aan de "gemene bosum kade". Zij betaalden 1558 gld, 6 stuiver, 11 penningen.

   Pieter Dierckse Vermaes, wonende op ’s-Gravendeel, als mede-erfgenaam van zijn "moeije" Aeriaentie Joosten, op Maasdam overleden, verkocht en transporteerde op 27-10-1691 in Maasdam een "derde part in 2 mergen 92 roeden weide- en zaailand onder de jurisdictie van Maasdam in de dijkagie van Nieuw-Bonaventura, belend Oost. de kreck van Maesdam, Zuid. Isaack Vassen en den dick van Moerkercke, West. de voornoemde dick en Noord. Gijsbert Janse van Es", aan Aert Cornelisen Barendrecht, inwoner van Maasdam.

   Maasdam, 21 april 1683:
   Aryen Isaacsen Maesdam, schout, Jan Cor(nelis) Baerendrecht, Commer Aryens Block en vervangende Aert Corn(eli)sen Kest en Pieter Thonisse, schepenen van Maasdam.
   Cor(nelis) Heijmansen Cappitein, als testamentaire voogd over de nagelaten weeskinderen van Heijmentie Heijmensdr, geprocreëerd bij Ysbrant Cor(nelis)sen Goutswaert en Pieter Pieterse Visser, en den Pieter Pieterse Visser als vader van zijn voorzegde kind volgens de beneficie van inventaris van den president en raden van den hoogen raede in Hollant uit de naam en vanwege de hooge overicheyt en graeffelicheijt van Holland, Zeeland en Vriesseland, aan de gemelde voogden verleend in dato 1 juni 1682.
   Zij transporteren aan Aert Cor(neli)sen Baerendrecht en Thonis Bastiaense Bestenbruer, wonende beiden op Maasdam, 3 mergen 400 roeden weiland in het Oudeland van Maasdam, belend O: de gemene bosum kade, Z: de boegerde en de weduwe van Isaack A(rien)sen Maesdam zaliger en W: deweduwe voornoemd en N: bruiker Commer A(rien)sen Block voornoemd. Voldaan van 1558 gld. 6 stuiver 11 penningen. Getekend door de schout en schepen Pieter Teunisen.
   In 1704 verkocht Aart Cornelisse huizen in Maasdam. Hij woonde toen in Mijnsheerenland.
   Overleden tussen 28-5-1708 en 19-7-1714.

  5 kind(eren)


 6. Catharijntje Cornelis Polderdijk , *Sint Anthoniepolder ±1648 , † Maasdam 8-2-1716 .

  × Sint Anthoniepolder 18-12-1668   Aart Jansen van Es , * 1630 , ~Maasdam 17-11-1630 , † Maasdam 1678.

  × Maasdam 8-10-1679   Pieter Ottos Maaskant , *Mijnsheerenland ±1658 , † >1715.
      Zoon van Otto Bastiaans (Oth Bastijaens) Maaskant en Soetie Jans (Soetge Jans) de Winter .
   Pieter Otto Maaskant, jm. van Mijnsheerenland, getr. met Catharijntjen Corn(elis) Polderdijk, wd. van Aart Jansen van Esch, won tot Maasdam.
   Kinderren: Soetjen, Aartjen, Aert, Aaltjen, Pleuntje en Maijken.

   Hij had een broer Cornelis Otten Maaskant, getrouw met Aaltjen Jans, en woonachtig in Mijnsheerenland, die doopgetuigen waren bij Pieter’s dochter Aaltjen.

  12 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.