Maijken Andriesse (Marichie Andries) Polderdijk , *Sint Anthoniepolder 8-9-1639 , ~Sint Anthoniepolder 11-9-1639 , † <1694.
Dochter van Andries Adriaansz Polderdijk en Neeltje Pieters Stooker .
Get. bij de doop: Arjaentie Melssen .
Marichie Andries trad op als getuige bij de doop van Hendrik Jansz Monster , de doop van Lena Pieters Uijterlinden , de doop van Adriana Cornelisse Bestebroer (??) .


× ±1663
    Jacob Heijndriks Monster , *Sint Anthoniepolder 24-6-1638 , ~Sint Anthoniepolder 27-6-1638 , † Sint Anthoniepolder <1694.

Afb. De Sint Anthoniepolder   

Kinderen:
 1. Hendrijck Jacobs Monster , * 1664 , ~Sint Anthoniepolder 28-9-1664 , † Sint Anthoniepolder 1721 .
  Get. bij de doop: Ingetje Andriesse Polderdijk .
   Doopget. Willem Arijens, Bastiaen Cornelis, Annichie Gijsberts en Ingettie Andries.

   Hendrik Jacobs Monster transporteerde op 13-12-1716 een huis in het Swaenegat aan Geerit Jacobs Monster, dat door Geerit Jacobs werd bewoond. De diakenen van de Sint-Anthoniepolder transporteerden op 14-12-1716 een huis aan het Swaenegat aan Hendrik Jacobs Monster. Op 12-5-1717 transporteerde Pieter Jans Besteman een huis aan Hendrik Jacobs Monster.
   Hendrik Jacobs Monster en Marij Pieters Dorst maakten op 20-5-1721 een testament op, toen hij ziek was. Als voogden van de kinderen werden Arij Ariens Monster en Pieter Claase Dorst benoemd. Zijn weduwe werd op 20-6-1722 genoemd.
   Overl. tussen 20-5-1721 en 20-6-1722.

  × ±1694   Marija Pieters Dorst , * 1671 , ~Strijen 28-9-1671 , [] Strijen ±5-4-1737.
   Kinderen: De tweeling Lena en Maaike, Jacob (2x) en Pieter.

   S.A.P., 20-5-1721: Test. Hendrik Jacobs Monster getr. met Marij Pieters Dorst. Hij ziek. Voogden Arij Arins Monster en Pieter Claase Dorst.

   Als de weduwe van Heijndrik Jacobs Monster woonde zij in 1731 aan het Swaenegat.

   Strijen, 29-11-1724: heefft sig aangegeven om te trouwen
   Marija Prs. Dorst, woonen. alhier, met
   Simon Kets, woonen op Puttershoek,
   Onder de Classis van f3:=:=.
   In Strijen in 1737 op "5 april is door Gijsbt. van Arkel aengebragt om te begraven Marija Pietersse Dorst, laest wede. Sijmon Kets. in de classis van .. 3:0:0".

   Get. bij de aangifte begraven: Gijsbert Teunisz van Arkel .
   Marija Pieters trad op als getuige bij de doop van Maeijken Andriesse Monster (?) , de doop van Jacob Ariesz Monster (?) .

  5 kind(eren)


 2. Adriaen (Arie Jacobs) Monster , *Sint Anthoniepolder 17-1-1669 , ~Sint Anthoniepolder 20-1-1669 , † >1757 .

  × Sint Anthoniepolder 25-4-1694   Teuntie Cornelisse Barendregt , *Sint Anthoniepolder 13-12-1674 , ~Sint Anthoniepolder 16-12-1674 , † ±1719.

  × 1721   Cornelia Bastiaans Gelderblom , *Sint Anthoniepolder 18-10-1674 , ~Sint Anthoniepolder 21-10-1674 .
      Dochter van Bastiaan Cornelisse Gelderblom en Adriaantje Cornelisse Polderdijk .
   Otr. op 6-6-1721 in Sint Anthoniepolder.
   Arij Jacobs Monster, wedr. van Pietertje Cornelis Barendregt, en Corenlia Bastiaans Gelderblom, wed. van Andries Buijsser, maakten huw. voorw. op 6-6-1721.
   Arij Jacobs Monster en Cornelia Gelderblom, echteluiden, verkochten op 27-2-1732 een huis aan de Gem.l.dijk aan Jan Scheepers en Bastiaantje Buijsser (wsl. haar dochter uit haar eerste huwelijk) voor ƒ 200,-. Cornelia mocht er haar leven lang blijven wonen.

   S.A.P., 6-6-1721:
   - Arij Jacobs Monster, wdr. Pietertje Cornelis Barendregt, en
   - Cornelia Bastiaans Gelderblom, wed. Andries
   Buijsser, maken huw.voorw.
   Voogden: Dirk van Hooghvliet en Geerit Jac. Monster, Cornelis Bastiaans Gelderblom en Jacob Barendregt.

  10 kind(eren)


 3. Andries Jacobsz Monster , * 1672 , ~Sint Anthoniepolder 26-12-1672 , † <26-5-1731 .
  Get. bij de doop: Willem Andriesz Polderdijk .

   Op 19-5-1698 transporteerde Arij Meeuwisse v.d. Linden een huis nabij de Poldersche Haven aan Andries Jacobs Monster voor ƒ 325,-.
   Andries Jacobs Monster werd in 1701 genoemd als één van de voogden van de kinderen van Teunis Dircks van der Linden en Jannigje Ariens.
   Beroep: arbeider, veehandelaar

  × Sint Anthoniepolder 6-5-1696   Baeltie Teunisse van der Linden , * 1672 , ~Oud-Beijerland 27-6-1672 , † Puttershoek 30-3-1742.
      Dochter van Anthonis (Thonis Dirks) van der Linden en Jannetje Ariens (Janghie Arijens) .
   Otr. op 14-4-1696 in Sint Anthoniepolder.
   Kinderen: Maaike en Jacob.

   Baeltie Teunis van der Linden, wed. van Andries Jacobs Monster, verkocht op 26-5-1731 in de Sint-Anthoniepolder een huis, staande bij de Veerdam, aan Jan Jacobs Smits voor ƒ350,-.

   Baeltie Teunisse trad op als getuige bij de doop van Lena Hendrickse Monster , de doop van Maeijken Hendricks Monster .

  2 kind(eren)


 4. Geerrit Jacobsz Monster , * 1677 , ~Sint Anthoniepolder 19-9-1677 , † >17-11-1730 .

   Hendrik Jacobs Monster transporteerde op 13-12-1716 een huis in het Swaenegat aan Geerit Jacobs Monster, dat door Geerit Jacobs werd bewoond.
   Beroep: Landbouwer


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.