Frans Ponte , *Dordrecht ±1700 , [] Dordrecht ±23-4-1762.
Zoon van Maarten Ponten en Kaatje van Dommelen .
Frans trad op als getuige bij de doop van Martinus van der Meijden , de ondertrouw van Martijnus (Martinus) Ponte .


x Dordrecht 11-11-1725 (otr Dordrecht 26-10-1725)
    Catrina (Trijntje) van Munster , *Werkendam 1694 , ~Werkendam 1-12-1694 , [] Dordrecht ±1768.
Kinderen:
 1. Ariaentie Ponte , * 1726 , ~Dordrecht 6-10-1726 .


 2. Martina Ponte , * 1728 , ~Dordrecht 4-4-1728 .
   Martina, dochter van Frans Bonte en Trijntje van Munster.


 3. Martijnus (Martinus) Ponte , *Dordrecht 1729 , ~Dordrecht 21-8-1729 , [] Dordrecht 3-3-1801.

  x Dordrecht 1-6-1760   Clasina (Claasje) van Houwelingen , *Neder-Hardinxveld 1730 , ~Hardinxveld 15-10-1730 , [] Dordrecht 19-2-1799.

  5 kinderen


 4. Cornelis Fransz Ponte , * 1732 , ~Dordrecht 4-7-1732 , [] Dordrecht ±29-9-1773.
   Er is een Cornelis Ponten in Dordrecht begraven op 29-9-1773 en dat zal deze zijn. Hij was i.e.g. vóór mei 1787 overleden en op 13 Octob. 1773 nam zijn weduwe de voogdij over de kinderen op zich.

   Deze Cornelis Ponte trouwde met Geertruij Hackers en kreeg de volgende kinderen: Trijntje, Pieter, Frans, Cornelis en Pieternelletje (die als weduwe trouwde met Anthonij Ponte).

   Dordregt, den 13 Octob. 1773:
   "Is ter Wees-Camere geëxhibeert ’t Testament van Cornelis Ponte en Geertruijda Hackers, Egtelieden,
   gepasseert voor" een notaris
   "in dato den 13 Januarij 1764
   waar by is gebleken dat deze Camere behoorlyk is gesecludeert, en dat tot Voolgden zyn aangestelt de langstlevende."
   Geertruij Hackers verklaarde de voogdije aan te nemen.

  x Dordrecht 8-5-1763   Geertruij (Geertje) Hackers , *Werkendam ±1740 , [] Dordrecht ±2-11-1802.
   Otr. op 21-4-1763 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Catrina (Trijntje) van Munster en Clasina (Claasje) van Houwelingen .

   Cornelis Ponte, j.m. gebore te Dordrecht, woont inde Nieuwstraat, met Geertruij Hackers, j.d. gebore te Werkendam, woont aent’ Maertzentgath.
   Kinderen: Trijntje, Cornelis jr., Pieter, Frans en Pieternella.
   Aang. begr. van Geertruij Hakkers, weduwe van een Cornelis Ponte, was op 2-11-1802.
   Frans / Fransooijs Hakker(s) en Pieternella de Haas lieten rond 1735-1740 in Werkendam kinderen dopen. Mogelijk zijn zij de ouders van Geertruij.

   Geertruij Hackers/Hakkers/Hakker/Backers/Bakkus.

   Dordrecht, Donderdagh den 21 April 1763: pro Deo.
   - Cornelis Ponte, j.m. geboren te Dordrecht, woont in de Nieuwstraat, geads. met zijn moeder Treijntje van Munster, wede. van Frans Ponte, met
   - Geertruij Hackers, j.d. geboren te Werkendam, woont aent Maertensgat, geadsist. met haar goede bekende Claasje van Houweling, huijsvr. van Martinus Ponte.
   Den 8 Meij 1763 alhier getrouwt.

   Dordrecht, 20 febr. 1794: Willem Abrahamsz. van Andel, jm geboren te Dordrecht, won in de Augustijnenkamp, gm Geertrui Hackers, wed. van Cornelis Ponte, zijn goede kennis, en Jannigje Joostdr. de Kreek, jd, geboren te ’s-Gravendeel, won in het Loverstraatje met consent van haar schoonmoeder, voornoemde vrouw Hackers getuigt ook dat de bruid ouderloos is, getr. 11 mrt. 1794.

   Frans Ponten is wegens Kranksinnnigheid, volgens appointement van den Ed. Groot Achtb. Gerechte deeser Stad van den 24e Maart 1789, op de Req(ueste) van zijn moeder Geertruij Hakkers wed.e Ponte, den 28e dito in dit [Stads Krankzinnig en Beter-] Huijs ingenomen, en geconfineerd ten lasten van t‘zelve, voor twee Jaaren, expireerende 28e Maart 1791.
   Volgens Resolutie 7 Decb. 1790 gecontinueerd tot 28e Maart 1793. Overleeden 29 Maart 1791.

   Geertje trad op als getuige bij de ondertrouw van Engel (Inge) van der Feest , de ondertrouw van Cornelis Cornelisse Ponte .

  5 kinderen


 5. Catharina Ponte , * 1735 , ~Dordrecht 21-8-1735 , [] Dordrecht 16-6-1768.
   Begr. Dordrecht, 16-6-1768: Catarina Ponte, ongehuwd, inden Augustijnekamp met een koets, beste Graft.


 6. Frans Fransse Ponte , * 1738 , ~Dordrecht 11-5-1738 , † Dordrecht ±18-6-1791 .

   Dordrecht, Donderdag den 24 Maart 1763: pro Deo
   - Frans Ponte, j.m. geboren te Dordrecht, geadsist. met zijn moeder Treijntje van Munster, wede. van Frans Ponte, met
   - Cornelia van Leuven, j.d. geboren te Hadinxvelt, woonende beijde in de Nieuwstraat, hebbende schriftelijk consent van haar vaeder Johannis van Leuven.
   Den 10 April 1763 alhier getrouwt.

  x Dordrecht 10-4-1763   Cornelia van Leuven , *Hardinxveld 1738 , ~Hardinxveld 20-4-1738 , [] Dordrecht ±14-10-1807.
   Otr. op 24-3-1763 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Catrina (Trijntje) van Munster .

   Frans Ponte, j.m., geboortig van Dordt, met Cornelia van Leuven, j.d., geboortig van Hardinxvelt en wonende bijde inde Nieuwstraat.
   Aang. begr. Cornelia van Leuven.
   Cornelia is een dochter van J(oh)an(nes) van Leuven & Pietertje Willems Hoekwater, die op 7-4-1736 in Hardinxveld zijn getrouwd.

   Cornelia van Leuven / Leeuwen was een dochter van Johannis van Leuven, die schriftelijk toestemming had gegeven voor haar huwelijk met Frans Ponte.

   Donderdag den 23’ October 1806. Present De Heer Brandt.
   Simon Ponten, j.m. geboren te Dordrecht, wonende op de Lindegragt, met schriftelijk consent van zijne moeder Cornelia van Leuven, wede. Frans Ponten, met
   Anna van Drongelen, j.d. wonende op den Nieuwehaven, geboren te Vlissingen, met schirftelijk bewijs dat dezelve alhier in ’t weeshuis is opgevoed.
   Den 8’ Novemb. 1806 alhier getrouwt.

   Cornelia trad op als getuige bij de ondertrouw van Hendrik van Vliet , de ondertrouw van Cornelius (Cornelis Fransz) Ponte , de ondertrouw van Hermanus Kwikkers .

  9 kinderen


 7. Johanna Ponte , * 1740 , ~Dordrecht 18-9-1740 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.