Maarten Ponten , † <1726.
Zoon van ? .


x
    Kaatje van Dommelen , * ±1675 , [] Dordrecht ±1-5-1745.
Kinderen:
 1. Frans Ponte , *Dordrecht ±1700 , [] Dordrecht ±23-4-1762.

  x Dordrecht 11-11-1725   Catrina (Trijntje) van Munster , *Werkendam 1694 , ~Werkendam 1-12-1694 , [] Dordrecht ±1768.

  7 kinderen


 2. Cornelia Ponte , * ±1700 , † >1775 .
   Op 27-11-1782 in Rotterdam werd begraven: Cornelis Ponte, overledene was 83 jaar, hoek Gietersteeg. Dit zou Cornelia Ponte kunnen zijn.

   Jan van der Meijden en Cornelia Ponte waren op 11-11-1756 in Rotterdam getuigen bij de doop van Johannes jr., zoon van Johannes Hes en Aegje van der Meijden in de Schrijnwerkerssteeg.

   Cornelia Pontee was op 15-1-1764 in Rotterdam getuige bij de doop van haar kleindochter Cornelija, dochter van Martinus van der Meijden en Elisabet van Beeresteijn op de Hoogstraat over ’t Gasthuijs.
   Cornelia Ponte was op 2-5-1764 in Rotterdam getuige bij de doop van Jurgen, geb. te Schiedam als zoon van Johannes Hes en Aagje van der Meijden.

  x Rotterdam 13-2-1725   Jan Janse van der Meijden , [] Rotterdam 22-1-1776.
   Otr. op 28-1-1725 in Rotterdam.
   Jan Janze van der Meijden , jongeman van Nieupoort, en Cornelia Ponte, jongedochter, wonend: Lombertstraat.
   Zij hadden o.a. een zoon Martinus.
   Overledene Jan van der Meyden, man van Cornelia Ponten, overledene liet na 4 meerderjarige kinderen; Schrijnwerkersteeg over Starregang.

   Jan van der Meijden en Cornelija Ponten waren op 14-3-1726 in Rotterdam getuigen bij de doop van Johannis, zoon van Pieter Sinck en Griete van der Meijden op de Kipstraat.

   Jan van der Meijden en Cornelia Ponten waren op 4-1-1728 in Rotterdam getuigen bij de doop van Agie, dochter van Pieter Vink en Grietie van der Meijden, Agterklooster in de Schuddevissteeg.

  7 kinderen


 3. Jan Pont , *Dordrecht ±1700 .

   Dordrecht, Vrijdagh den 8 Maert 1726:
   Jan Pont, jongman van Dordregt, woont in het Sakkedragerstraetje, geassisteert met Caetje van Dommelen, wede. Maerten Pont, sijn moeder, met
   Jannetje Schot, wede. Jan Hoesoo van Dordregt, woont in het Sakkedragersstraetje;
   den 24 Maert 1726 alhier getrout door do. Bosschaert.

  x Dordrecht 24-3-1726   Jannetje Schot , *Dordrecht ±1690 .
   Otr. op 8-3-1726 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Kaatje van Dommelen .


   Dordrecht, Sondagh den 16 September 1714:
   Jan Jacobse Hoesoo, jongman van Dordrecht, woont bij de Spuijpoort, geassisteert met Lijsbet Jacobse Hoesoo, zijn suster, met
   Jannetie Schot, jonge dogter van Dordregt, woont bij de Spuijpoort, geassisteert met Pieternel Blijvenburgh, huijsvrouw van Jan Schot, haer schoonsuster.
   Den 30 September 1714 alhier getrout.
   Den troubrieff gegeven den 14 julij 1719.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.