Jacob Pietersz van Prooijen .
Zoon van Pieter Claesz (Pieter Claes Gillisz) Prooijen (???) .


x
    Dirkje Leenderts .
Kinderen:
 1. Machteltje Jacobs van der Kaa , † Heinenoord <1711 .

  x <1678   Arij Willems de Jongste , *Heinenoord 12-1652 , † Heinenoord 29-11-1729.

  5 kinderen


 2. Leendert Jacobs .
  Leendert Jacobs trad op als getuige bij de doop van Dircktie de Jongste , de doop van Marijchie de Jongste .


 3. Claas Jacobsz Prooye .
  Claas Jacobsz trad op als getuige bij de doop van Leendert Ariensz de Jongste , de doop van Dirckje Arijens Koij .

   Claas Jacobsz was in 1686 nog ongehuwd.

   Maertgen Pietersdr Proye, laatst wed. van Arien Claesz Oprel, geass. met Claes Jacobsz Proye als haar gecoren voogd in deze, en Dirck Willemsz als getr. met Yngetgen Claesdr, Burrit Willemsz als getr. met Lijntgen Jacobsdr, vervangende Heyndrick Jansz Vynck, die getr. heeft Maertgen Jacobsdr, en Claes Jacobsz Oprel voor zichzelf en vervangende zijn broer Pieter Jacobsz Oprel, allen erfgenamen naast Jacob Pietersz Proye in de boedel en nagelaten goederen van Tonis Pietersz Proye zal., in zijn leven subst. dijkgraaf van de Uitslag van Putten, hebben verkocht en transporteren aan voors. Jacob Pietersz Proye de vier vijfdeparten in de helft van een huis, berg, schuren, boomgaard en erf aan de Brabantse dijk met de beterschap en het gebruik van ca. 20 gem. wei- en teelland in Brabant en Oud Hongerland, waarvan de andere helft met het resterende vijfdepart eigendom van voors. Jacob Pietersz Proye is, voor 640 pond contant.

   Claes Jacobsz Prooye, won. in Spijkenisse, heeft verkocht en transporteert aan aan Cornelis Jacobsz Uyttenboomgaerdt, won. in Spijkenisse, 2 gem. 35 r. weiland in de polder van Brabant, get. nr. 46, belend: o. de Brede weg, z. Johan van den Mierop, w. Mr. Jan Pijl, n. Pieter Commersz van Wijngaerdens bruikwaar, voor 610 car. g. De gerechtsbode Willem Laurensz Roest verklaart, dat het land de drie zondagse geboden heeft gehad en niet is genaast.

   Claes Jacobsz Prooye, won. onder Spijkenisse, bekent aan Machtelt Aelbrechtsz Ruys, wed. van Gerrith Trist, won. in Spijkenisse, een schuld van 400 car. g. wegens geleende en aangetelde gelden, die hij met rente zal restitueren onder verband van 2 gem. 5 r. land in Klein Hekelingen onder het huis van Claes Prooye, get. nr. 92, en 1 gem. 189 r. land, ten dele boomgaard, naast de Meeldijk in Brabant, get. nr. 69.

   Bouwen van Wijngaerden, curator en de geabandonneerde boedel van wijlen Pieter Claesz Proye, gewoond hebbende en overleden onder Spijkenisse, verklaart, dat voorn. Pieter Proyen tijdens zijn leven heeft verkocht aan Gabriel Cornelisz Proyen een huis en erf met een schuurtje voor 400 car. g., dat echter door verkopers overlijden niet getransporteerd is. Daarom verklaart comparant te transporteren aan Gabriel Cornelisz Proyen, won. in Spijkenisse, een huis en erf, waar een schuurtje op staat, aan de Brabantse zeedijk onder Spijkenisse, belend: n. de Brabantse dijk, o. voorn. Bouwen van Wijngaerden, z. de Meeldijk en w. Willem den Otter, voor 400 g. contant.

   Trijntgen Claes Prooye, j.d. geboren te Spijkenisse, wonend onder Piershil. Zij werd geassisteerd door haar moeder Maertjen Cornelis Ruys, weduwe van Claes Jacobse Prooye op 27-4-1704. Trijntje was een dochter van Claes Jacobsz. Prooye en Maertjen Cornelis Ruys. Trijntje betaalde impost pro deo op 29 juli 1724 in Spijkenisse voor haar man Gabriel Jacobsz. Schelhoeck/Scheelhoeckie, wiens 4e vrouw zij was geworden op 27-4-1704 in Spijkenisse.
   Kinderen uit het vierde huwelijk:
   8) Gabriel Gabrielsz. Schelhoeck. Overleden in 1710 te Spijkenisse – impost (pro deo) op 10 juli door zijn vader.
   9) Jannetje Gabriels Schelhoeck. Trouwde als j.d., van Spijkenisse in 1725 te Poortugaal met Job Pietersz. Sloof – impost (pro deo) op 15 februari te Poortugaal. Job was in 1686 in de hervormde kerk te Poortugaal gedoopt als zoon van Pieter Dircksz. Sloof en Jannetje Joppe Legestee559.
   10) Neeltje Gabriels Schelhoek (Scheelhoek). Ondertrouwde op 22 april 1731 te Hekelingen met Maarten Adriaansz. Zijdervelt, geboren Den Hitzert.


 4. Jannigje Jacobs (Jannetje Jacobs) van der Kaa , *Heinenoord ±1660 .
  Jannetje Jacobs trad op als getuige bij de doop van Leendert Ariensz de Jongste , de geboorteaangifte van Apollonia Willemse (Pleuntje Willemse) de Jongste , de doop van Dirkje Willems de Jongste , de doop van Arij Cornelisse Kooij .

  x   Arie Cornelissen Koij .
   Otr. op 11-11-1685 in Heerjansdam.
   Arie Cornelissen van der Koij, wedn. van Pietertje Jaspers, wonende tot Heerjansdam, en Jannigje Jacobs van der Kae, j.d. van Heijnenoort, wonende tot Godsschalckeoort, sijn tot Heijnenoort in den eghten staet bevestigd, dato als voren.

   Op 25-8-1686 lieten zij een kind dopen waarbij getuige waren: Wilm Karduse, schout, en Catarina, Juffr. Pieters Karduse. Bij dochter Dirckje waren de doopgetuigen: Maecheltje Jacobs Jacobs en Claas Jacobs Jacobs.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.