Pieter Claesz (Pieter Claes Gillisz) Prooijen , *Spijkenisse ±1570 , † ±1627.
Zoon van Claes Gillesz en Maritge Burritsdr (???) .


Kinderen:
 1. ??? Jacob Pietersz van Prooijen .

  x   Dirkje Leenderts .

  4 kinderen


 2. Tonis Pietersz Prooijen .
   Maertgen Pietersdr Proye, laatst wed. van Arien Claesz Oprel, geass. met Bouwen Dircksz als haar gecoren voogd in deze, en Dirck Willemsz., als getr. met Yngetgen Claesdr, Burrit Willemsz als getr. met Lijntgen Jacobsdr, vervangende Heyndrick Jansz Vynck, die getr. heeft Maertgen Jacobsdr, en Claes Jacobsz Oprel voor zichzelf en vervangende zijn broer Pieter Jacobsz Oprel, allen erfgenamen naast Jacob Pietersz Proye in de boedel en nagelaten goederen van Tonis Pietersz Proye zal., in zijn leven subst. dijkgraaf van de Uitslag van Putten, hebben verkocht en transporteren aan voors. Jacob Pietersz Proye de vier vijfdeparten in de helft van 1 gem. 189 r. weiland aan de Meeldijk in Brabant, get. nr. 69, waarvan de andere helft met het resterende vijfdepart eigendom van voors. Jacob Pietersz Proye is, het hele stuk belend: o. de Meeldijk, z. en w. Dirck Dircksz Vogelaer en n. de Brabantse dijk, nog de vier vijfdeparten in de helft van 2 gem. 5 r. land aan dezelfde dijk, waarvan de andere helft met het resterende vijfdepart eigendom van voors. Jacob Pietersz Proye is, het hele stuk belend: n.w. de Brabantse dijk, n.o. Pieter Apersz, z.o. Gabriel Coolen en z.w. Pieter Heyndricksz van der Wacht, samen voor 580 pond contant.

   Maertgen Pietersdr Proye, laatst wed. van Arien Claesz Oprel, geass. met Claes Jacobsz Proye als haar gecoren voogd in deze, en Dirck Willemsz als getr. met Yngetgen Claesdr, Burrit Willemsz als getr. met Lijntgen Jacobsdr, vervangende Heyndrick Jansz Vynck, die getr. heeft Maertgen Jacobsdr, en Claes Jacobsz Oprel voor zichzelf en vervangende zijn broer Pieter Jacobsz Oprel, allen erfgenamen naast Jacob Pietersz Proye in de boedel en nagelaten goederen van Tonis Pietersz Proye zal., in zijn leven subst. dijkgraaf van de Uitslag van Putten, hebben verkocht en transporteren aan voors. Jacob Pietersz Proye de vier vijfdeparten in de helft van een huis, berg, schuren, boomgaard en erf aan de Brabantse dijk met de beterschap en het gebruik van ca. 20 gem. wei- en teelland in Brabant en Oud Hongerland, waarvan de andere helft met het resterende vijfdepart eigendom van voors. Jacob Pietersz Proye is, voor 640 pond contant.

   Pieter Lambrechtsz, won. in Spijkenisse, heeft verkocht en transporteert aan de twee nagelaten weeskinderen van zal. Aryen Lambrechtsz, gepr. bij Maertge Pietersdr, 2 gem. 22 r. teelland aan de Molenweg in Spijkenisse, getekend met nr. 115, belend: o. de Molenweg, z. Lenert Huybrechtsz op Pernis, w. de menistenarmen en n. Neeltgen Jansdr., in ontvangst genomen door Tonis Pietersz vanwege zijn vader Pieter Claesz Proey als voogd van voors. kinderen, betaald met een schuldbrief.

   Pieter Claesz Proeyen, schepen van Spijkenisse, bekent aan de erfgenamen van Maritgen Coenen, in haar leven gewoond hebbende op Piershil, een schuld van 500 pond wegens geleende en berekende penningen, die hij belooft 1-3-1607 terug te betalen met rente onder verband van 5 gem. 2 lijnen land in Brabant, belend: o. de Meeldijk, z. de erfgenamen van Tielman Oem Danielsz, w. de Bronckhorsten en n. Gabriel Claesz, nog op 4 lijnen in Brabant, belend: o. de Meeldijk, z. en w. Maerten Cornelisz, n. de zeedijk, nog op 2 gem. in Klein-Hekelingen, belend: n.w. de zeedijk, n. de kinderen van Aper Ariensz, z.o. Jan Cornelisz Cluft met de kinderen van Claertgen Pieters en z.w. Lijsbet Jacobs, alles vrij eigen goed. In de marge: 20-11-1630, afgelost, getoond door Tonis en Jacob Pietersz Proyen, geroyeerd.

   Pieter Lambrechtsz, won. in Spijkenisse, heeft verkocht en transporteert aan de twee nagelaten weeskinderen van zal. Aryen Lambrechtsz, gepr. bij Maertge Pietersdr, 2 gem. 22 r. teelland aan de Molenweg in Spijkenisse, getekend met nr. 115, belend: o. de Molenweg, z. Lenert Huybrechtsz op Pernis, w. de menistenarmen en n. Neeltgen Jansdr., in ontvangst genomen door Tonis Pietersz vanwege zijn vader Pieter Claesz Proey als voogd van voors. kinderen, betaald met een schuldbrief.

   Maertgen Tijssen, jongedochter, won. in Spijkenisse, geass. met haar broer Jacob Tijssen als haar gecoren voogd in deze, bekent aan de erfgenamen van zal. Arijen Bastiaensz een schuld van 1125 pond wegens koop van een huis, schuur en erf aan de Brabantse zeedijk, gelegen tussen de huizen van Fop Cornelisz en de keet van Tonis en Jacob Pietersz Proeye, met een hoofken over de sloot en nog een derdepart van het hoofken van Dirck Jacobsz en de beterschap en bruikwaar van 4 gem. 184 r. weiland aan de Houwerse weg in Brabant. Zij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte. Voors. Jacob Tijssen, won. in Spijkenisse, en Jan Willemsz, won. in de Oosthoek, stellen zich borg.

   Burrit Willemsz bekent aan Pietertgen Dammisdr, laatst wed. van Jan Woutersz Cort, een schuld van 1050 pond wegens bovenvermelde koop. Hij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte. Tonis Pietersz Proeyen, Jacob Pietersz Proeyen en Cornelis Willemsz Bosschieter stellen zich borg.

   Burrit Willemsz bekent aan Pietertgen Dammisdr, laatst wed. van Jan Woutersz Cort, een schuld van 1050 pond wegens bovenvermelde koop. Hij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte. Tonis Pietersz Proeyen, Jacob Pietersz Proeyen en Cornelis Willemsz Bosschieter stellen zich borg.

   Margrieta Verhaeven, wed. van Heyndrick van Mieroop, geass. met schout Aryen Tonis Keyser als haar gecoren voogd in deze, verklaart, dat haar overleden man bij testament hun twee onmondige kinderen Johan en Geertruyt van Mieroop 16.000 pond heeft beloofd, uit te betalen bij hun mondigheid. Zij verhypothekeert hiertoe o.a. haar huis en erf aan de Brabantse zeedijk tussen de huizen van Dirck Dircxsz Vogelaer en Tonis en Jacob Pietersz Proeye.


 3. Eurmegen Pieters Prooijen .

   Volgens rijerkerk.net was zij gehuwd met Jacob Claasz Oprel en had zij kinderen Claas, Maertgen, Nijngetgen, Lijntge en Pieter.


 4. Claes Pietersz Prooijen , † <1633 .

   Claes Pietersz Proije had een dochter Ingetje.

   Simonshaven, 7 april 1686 – Pieter Claasz. van Prooijen, bejaard en getrouwd man, zoon van de menist Claas Pietersz. Prooijen.

   30 juli 1690 (3e gebod): Cornelis Claes Proyen, meerderjarig j.m., te Spijkenisse. Hij werd geassisteerd door zijn vader en voogd Claes Claes Proyen.

   Mijnsheerenland, 22 mei 1632: Pietertgen Jan Dammasdr., laatst weduwe van Claes Pietersz. Proijen, verkoopt in presentie van haar zoon Cornelis Lenertsz. van der Meer 1 morgen en 386 roeden land in Westmaas Nieuwland aan Gerrit Ghijsbrechtsz. van Harp op de Westmaas. Oost de koper, zuid de Scheiweg, west de Groene- of Kruisweg en noord de erfgenamen van Willem Dircksz. Romeijn op Heinenoord. Dit land is de verkoopster aangekomen bij erfenis van haar vader Jan Dammasz. en bij koop van haar broers op 19 juli 1629.

  x   Pietertgen Jan Dammasdr (Pietertgen Jansdr) , † >10-1632.

   Jacob Herweijer, dijckgraeff van Nieu ende beijde de Zuijt Beijerlanden, verkoopt
   23-11-1632 aan Pietertgen Jansdr., wed. van Za: Claes Pieterssen Proijen, 3 mergen 38 roeden land in Zuijt Beijerlant.


 5. Maertgen Pieters Prooijen .

  x   Arijen Lambrechtsz .

   Pieter Lambrechtsz, won. in Spijkenisse, heeft verkocht en transporteert aan de twee nagelaten weeskinderen van zal. Aryen Lambrechtsz, gepr. bij Maertge Pietersdr, 2 gem. 22 r. teelland aan de Molenweg in Spijkenisse, getekend met nr. 115, belend: o. de Molenweg, z. Lenert Huybrechtsz op Pernis, w. de menistenarmen en n. Neeltgen Jansdr., in ontvangst genomen door Tonis Pietersz vanwege zijn vader Pieter Claesz Proey als voogd van voors. kinderen, betaald met een schuldbrief.

   Pieter Claesz Proey, voogd van de twee nagelaten weeskinderen van zal. Aryen Lambrechtsz, gepr. bij Maertge Pietersdr, bekent aan Pieter Lambrechtsz een schuld van 615 pond wegens bovenvermelde koop. Hij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte.

  x   Arijen Claesz (Arien Claesz) Oprel .

   Maertgen Pieters Proeye, laatst wed. van Aryen Claesz Oprel, geass. met Tonis Pietersz Proeye als haar gecoren voogd in deze, en Jacob Pietersz Proeye, Claes Jacobsz Oprel en Pieter Arensz Sneep als getr. geweest met Nyngetgen Jacobsdr en Pieter Jacobsz Oprel, zijnde een minderjarige zoon van za. Jacob Claesz Oprel, die mede geass. is met voors. Tonis Pietersz Proeye als zijn oom en voogd, hebben verkocht en transporteren aan Aeltgen Gillisdr, Ariaentje Gillisdr en Maertgen Gillisdr, won. aan de Spijkenissenhouck 5 gem. 164 r. weiland aan de Meeldijk in Brabant, get. nr. 88, belend: o. voors. Meeldijk, z. Pieter [...?] van Valckesteyn, w. mede voors. Valckesteyn en de Bronck¬horsten, n. Lijsbeth Aryen Couckendorp, voor 2000 pond contant.

   Maertgen Pietersdr Proye, laatst wed. van Arien Claesz Oprel, geass. met Bouwen Dircksz als haar gecoren voogd in deze, en Dirck Willemsz., als getr. met Yngetgen Claesdr, Burrit Willemsz als getr. met Lijntgen Jacobsdr, vervangende Heyndrick Jansz Vynck, die getr. heeft Maertgen Jacobsdr, en Claes Jacobsz Oprel voor zichzelf en vervangende zijn broer Pieter Jacobsz Oprel,
   allen erfgenamen naast Jacob Pietersz Proye in de boedel en nagelaten goederen van Tonis Pietersz Proye zal., in zijn leven subst. dijkgraaf van de Uitslag van Putten, hebben verkocht en transporteren aan voors. Jacob Pietersz Proye de vier vijfdeparten in de helft van 1 gem. 189 r. weiland aan de Meeldijk in Brabant, get. nr. 69, waarvan de andere helft met het resterende vijfdepart eigendom van voors. Jacob Pietersz Proye is, het hele stuk belend: o. de Meeldijk, z. en w. Dirck Dircksz Vogelaer en n. de Brabantse dijk, nog de vier vijfdeparten in de helft van 2 gem. 5 r. land aan dezelfde dijk, waarvan de andere helft met het resterende vijfdepart eigendom van voors. Jacob Pietersz Proye is, het hele stuk belend: n.w. de Brabantse dijk, n.o. Pieter Apersz, z.o. Gabriel Coolen en z.w. Pieter Heyndricksz van der Wacht, samen voor 580 pond contant.

   Jacob Pietersz Proye, won. aan de Brabantse dijk, voor de ene helft, en Maertgen Pieters Proye. laatst wed. van Arien Claesz Oprel, geass. met Bouwen Dircksz als haar gecoren voogd in deze, en Dirck Willemsz als getr. met Yngetgen Claesdr, Burrit Willemsz als getr. met Lijntgen Jacobsdr, vervangende Heyndrick Jansz Vynck, die getr. heeft Maertgen Jacobsdr, en Claes Jacobsz Oprel vervangende zijn broer Pieter Jacobsz Oprel, allen erfgenamen naast Jacob Pietersz Proye in de boedel en nagelaten goederen van Tonis Pietersz Proye zal., voor de andere helft, hebben verkocht en transporteren aan Coenraet Jansz van der Muyl 1 gem. 270 r. weiland in Klein Hekelingen in Brabant, get. nr. 101, belend: n.o. de Brabantse dijk, z.o. de Bronckhorsten, z.w. de Meeldijk en n.w. de kinderen van Philp Philpsz Vermaet, voor 680 pond 15 sch. contant. voor 200 pond per gemet. De bode Willem Laurensz Roest verklaart, dat het land de drie zondagse geboden heeft gehad en niet is genaast.

   Maertgen Pietersdr Proye, laatst wed. van Arien Claesz Oprel, geass. met Claes Jacobsz Proye als haar gecoren voogd in deze, en Dirck Willemsz als getr. met Yngetgen Claesdr, Burrit Willemsz als getr. met Lijntgen Jacobsdr, vervangende Heyndrick Jansz Vynck, die getr. heeft Maertgen Jacobsdr, en Claes Jacobsz Oprel voor zichzelf en vervangende zijn broer Pieter Jacobsz Oprel, allen erfgenamen naast Jacob Pietersz Proye in de boedel en nagelaten goederen van Tonis Pietersz Proye zal., in zijn leven subst. dijkgraaf van de Uitslag van Putten, hebben verkocht en transporteren aan voors. Jacob Pietersz Proye de vier vijfdeparten in de helft van een huis, berg, schuren, boomgaard en erf aan de Brabantse dijk met de beterschap en het gebruik van ca. 20 gem. wei- en teelland in Brabant en Oud Hongerland, waarvan de andere helft met het resterende vijfdepart eigendom van voors. Jacob Pietersz Proye is, voor 640 pond contant.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.