Robbrecht Geritssen (de Pruijser) , * ±1504 , † >1556.
Zoon van Gerit die Pruijser en Adriaena .


Kinderen:
 1. Arijaen Robben (de Pruijser) .

  x   Claesken Matheeussen , † <8-1606.

  4 kinderen


 2. Jasper Robben (de Pruijser) , † 1609 .

   Jasper Robben had 4 vrouwen. Hij had i.e.g. kinderen Kathalijn, Ariaen, Adriaenken en Anneken.

   Loon op Zand, 18-6-1609: Jasper Robben transporteert goederen aan zijn neven Aerdt Geritssen en Robbrecht Geritssen. De goederen zijn aangekomen bij transport van Claes Bertrums de Bondt op 27-5-1581 en bij transport van de weeskinderen van Sacharias. Aerdt Gerittsen en Robbrecht Geritssen bekennen schuldig te zijn aan hun oom Jasper Robben een bedrag van 353 gld. 10 st. terzake van voornoemd transport. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 17-10-1609 ingelost is bij Ariaenken Robben en Anneken Robben, zusters van Jasper Robben. Daarnaast is de schuld ingelost bij de overige erfgenamen op 4-10-1609 en 4-6-1610.

   Loon op Zand, 6-10-1609: Beslechting van een geschil tussen enerzijds Ariaen Robben, Adriaenken Robben, Anneken Robben, Aerdt Joostn, Aerdt Geritssen en Robbrecht Gerittsen, voor zichzelf als voor de kinderen van wijlen Lijnken, vrouw van Jan Lauwen, als erfgenamen van wijlen Jasper Robben, en anderzijds Mari Meeussen, vierde vrouw en wed.v. genoemde Jasper Robben, geassisteerd met schout Dirck Claessen Buenen.

   Loon op Zand, 16-10-1609: Beslechting van een geschil tussen enerzijds Thonis Thonissen, als erfgenaam van zijn grootmoeder Goelken, derde vrouw van wijlen Jasper Robben, en anderzijds Ariaen Robben, Adriaenken Robben, Anneken Robben, Aerdt en Robbrecht Geritssen, Aerdt Joosten en de kinderen van wijlen Lijnken, in leven vrouw van Jan Lauwen, allen erfgenamen van Jasper Robben. Thonis Thonissen wordt geassisteerd door zijn schoonvader Corst Thonissen en zijn voormalige voogden Jan Thijssen en Ariaen Jan Ariaens.

   Loon op Zand, 17-10-1609: Aerdt Geritssen (3/4) en Robbrecht Geritssen (1/4) bekennen schuldig te zijn aan hun tantes Ariaenken en Anneken Robben een bedrag van 101 gld. 1 st. 2 ot. terzake van een transport van goederen, voorheen eigendom van Jasper Robben. Uit de aantekening in de marge blijkt dat twee van de zes termijnen van deze schuld op 24-5-1611 betaald zijn.

   Loon op Zand, 4-10-1609: Arijaen Jan Laureijssen, Robbert Jan Laureijssen, Korstiaen Jan Laureijssen, Meeus Aertssen, geh.m. Walburch Jan Laureijssen, en Arijaen Lammert Meeussen, geh.m. Anneken Jan Laureijssen, allen kinderen van Jan Laureijssen en wijlen Kathalijn Robberts, transporteren hun deel in goederen aan Robbert Geraertssen. De goederen zijn aangekomen bij erfenis van hun oom Jasper Robben.

   Loon op Zand, 13-3-1610: Aerdt en Robbrecht Geritssen transporteren goederen aan Cornelis Cornelissen Oerlman.
   De goederen zijn aangekomen bij erfenis van Jasper Robben en deels bij koop van Claes Bertroms de Bondt.

  x   Goelken .
   Goelken was de 3e vrouw van Jasper Robben en zij had nakomelingen.

  x   Mari Meeussen , † >9-1609.
   Mari Meeussen is de 4e vrouw en weduwe van Jasper Robben.


 3. Ariaenken Robben .

   Ariaenken Robben en Anneken Robben, zusters van Jasper Robben, worden op 17-10-1609 in Loon op Zand genoemd.


 4. Anneken Robben .

   Loon op Zand, 17-10-1609: Aerdt Geritssen (3/4) en Robbrecht Geritssen (1/4) bekennen schuldig te zijn aan hun tantes Ariaenken en Anneken Robben een bedrag van 101 gld. 1 st. 2 ot. terzake van een transport van goederen, voorheen eigendom van Jasper Robben. Uit de aantekening in de marge blijkt dat twee van de zes termijnen van deze schuld op 24-5-1611 betaald zijn.

   Anneken Robben, wed.v. Adriaen Bruijsten, geassisteerd met Jasper Robben en Sacharias Willemssen, en met Bruijst Arijens, ook voor Bastiaen Arijens, transporteren goederen aan Adriaen Robben op 17-4-1606 in Loon op Zand. Robbrecht Geritssen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Robben een bedrag van 525 gld. terzake van voornoemd transport. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 25-4-1604 ingelost is.

  x   Adriaen Bruijsten , † <1607.

   Anneken Robben, wed.v. Adriaen Bruijsten, geassisteerd met Jasper Robben en Sacharias Willemssen, en met Bruijst Arijens, ook voor Bastiaen Arijens, transporteren goederen aan Adriaen Robben op 17-4-1606 in Loon op Zand.


 5. Kathalijn Robberts , † <1610 .

   Loon op Zand, 4-10-1609: Arijaen Jan Laureijssen, Robbert Jan Laureijssen, Korstiaen Jan Laureijssen, Meeus Aertssen, geh.m. Walburch Jan Laureijssen, en Arijaen Lammert Meeussen, geh.m. Anneken Jan Laureijssen, allen kinderen van Jan Laureijssen en wijlen Kathalijn Robberts, transporteren hun deel in goederen aan Robbert Geraertssen. De goederen zijn aangekomen bij erfenis van hun oom Jasper Robben.

   Adriaen Cornelis Driessen, gehuwd met Lijntken Meeus Aertssen, transporteert goederen aan Dingeman Jan Joosten en Walborch Jan Lauwen, dochter van de huidige echtgenote van genoemde Dingeman, op 10-1-1652 In Loon op Zand.

  x   Jan Laureijssen (Jan Lauris) .
   Kinderen: Adrijaen, Robbert, Walbruch en Anneken.

   Loon op Zand, 3-9-1613: Zoenovereenkomst voor de doodslag van Hans van Dueren, korporaal onder de compagnie van de heer Van Grobbendonck, op Robbrecht Geritssen de Pruijser. Voor het slachtoffer komen: zijn weduwe Fransken Jans, moeder Maeijken Gerartssen, broeder Aerdt Geritssen, oom Ariaen Robben, vrienden en bloedverwanten Ariaen Jan Lauris, Robbrecht Jan Lauris, Jan Lauris, Dirck Corst Zegers, Ariaen Lamberts, Willem Jacops, Dielis Janssen en Peter de Keijser. Voor de dader komen: de heer Carel van den Berch, kornet onder de compagnie, en de heer Pedro Picquaert, korporaal onder dezelfde compagnie. De doodslag vond plaats in november 1612.

  4 kinderen


 6. Gerit Robben .

   Loon op Zand, 18-6-1609: Jasper Robben transporteert goederen aan zijn neven Aerdt Geritssen en Robbrecht Geritssen. De goederen zijn aangekomen bij transport van Claes Bertrums de Bondt op 27-5-1581 en bij transport van de weeskinderen van Sacharias. Aerdt Gerittsen en Robbrecht Geritssen bekennen schuldig te zijn aan hun oom Jasper Robben een bedrag van 353 gld. 10 st. terzake van voornoemd transport. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 17-10-1609 ingelost is bij Ariaenken Robben en Anneken Robben, zusters van Jasper Robben. Daarnaast is de schuld ingelost bij de overige erfgenamen op 4-10-1609 en 4-6-1610.

   Robbrecht Geritssen transporteert goederen aan Arien Janssen op 22-1-1607 in Loon op Zand. De goederen zijn aangekomen bij koop van zijn broer.

   Aerdt Geritssen transporteert zijn deel in goederen aan zijn broer Robbrecht Geritssen op 24-5-1611 in Loon op Zand.

  x   Marijken Gerartssen .
   Zij zijn de ouders van Robbrecht Geritssen en Aerdt Geritssen de Pruijser.

   Loon op Zand, 20-7-1606: Marijken, wed.v. Gerit Robben, wonende te Loon op Zand, verleent volmacht aan haar zoon Robbrecht Geritssen om voor haar een schuldbekentenis van Jaecques van Bommene, wonende te Bough, te verrekenen en om af te rekenen met de erfgenamen van de oude Anthoni Behagele, haar zwager, wonende te Antwerpen.

   Loon op Zand, 3-9-1613: Zoenovereenkomst voor de doodslag van Hans van Dueren, korporaal onder de compagnie van de heer Van Grobbendonck, op Robbrecht Geritssen de Pruijser. Voor het slachtoffer komen: zijn weduwe Fransken Jans, moeder Maeijken Gerartssen, broeder Aerdt Geritssen, oom Ariaen Robben, vrienden en bloedverwanten Ariaen Jan Lauris, Robbrecht Jan Lauris, Jan Lauris, Dirck Corst Zegers, Ariaen Lamberts, Willem Jacops, Dielis Janssen en Peter de Keijser. Voor de dader komen: de heer Carel van den Berch, kornet onder de compagnie, en de heer Pedro Picquaert, korporaal onder dezelfde compagnie. De doodslag vond plaats in november 1612.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.