Leendert Moijsisz de Raedt , † <1627.
Zoon van Moijsis Marinisz (Moijsis Marinisz Kleermaecker) en Lijsbeth .


x ±1610
    Sara Jans (Saerken Jans) , * ±1595 , † >11-1657.

RECHTSBOVEN: Puttershoek

Kinderen:
 1. Abraham Leenders de Raedt , *Puttershoek ±1615 , † 1673 .
  Abraham Leenders trad op als getuige bij de doop van Claesie Jans Biesbroek (?) .
   Overl. in 1673, vóór 19 juni.

   Puttershoek, 15 mei en 5 juni 1644: "Abraham Leenderts de Raedt, j.m. van Puttershoeck, get. sijn moeder, Sara Jansdr, en Claesie Rochus, j.d. van Schiedam, b.w.a., haar moeder, Celijghie Meuwse."

   Abraham Leendertse werd op 15 juli 1644 te Püttershoek als lidmaat aangenomen.

   Puttershoek, 25 okt en 10 nov 1652: "Abraham Leenders de Raedt, wedn. van Claesje Rochus, won. te Puttershoeck, en Janneken Jans van den Bergh, j.d., won. Rotterdam." Met att. van Rotterdam, getrouwd te Ouwerkerck.

   Puttershoek, 4 dec 1657: "Abraham Leendersz de Raet en Janneken van den Bergh, sijn huijsvrouw, heeft geaccordeert met de Kerkenraet van Puttershoeck, dat hij sijn moeder, Sara Jansdr, tot sich sal nemen en onderhouden, hem sal worden gerestitueert ’t gene de Armen uijt den boedel van Hillghien Jansdr. heeft genoten."

  x Puttershoek 5-6-1644   Claesie Rochus (Claesge Rochus) , *Schiedam ±1620 , † <1653.
   Otr. op 15-5-1644 in Puttershoek.
   Get. bij het huwelijk: Sara Jans (Saerken Jans) .

   Den 15 maj: Abraham Leendertse de Raedt, j.m. van Puttershoeck, tot getuijge sijn moeder Sara Jansd., met Claesie Rogus, j.d. van Schiedam, tot getuijge Cleijssie, haar moeder, woonende beijde op Puttershoek. Alhier getrouwt den 5 Junij 1644.
   Overl. ná 10-2-1646 en mogelijk vóór 21-7-1652.

   Haar moeder was Celijghie Meuwse, haar vader was Rochus/Rokus Jacobsz.

   Claesie Rochus werd als Clijsgie Rochus, j(onge) d(ochter) op 9 oktober 1633 als lidmaat te Püttershoek aangenomen63. Haar moeder Celitgien Mees was op 31 maart 1629 te Schiedam hertrouwd met de scheepstimmerman Jacob Aryens, die zelf op 18 januari 1632 lidmaten
   te Puttershoek werden.

   Schiedam, 22 april 1682: "mitgaders Jan Pietersz. van der Arent, Jacob Pietersz. van der Arent en Pieter Pietersz. van der Arent, kinderen en erfgenamen van Pieter Pouwelsz. van der Arent en van Maertje Rochusdr., bieden overleden, te kennen gevende dat zij comparenten gerustelijk gedeeld hadden 20 margen, 97 roeden land, gelegen op Vlaardinger wout, in de Ambachte of heerlijkheid Spaland en Vlaardinger Ambacht".

  x Ouderkerk 10-11-1652   Janneken Jans van den Bergh , [] Puttershoek 1679.
   Otr. op 25-10-1652 in Puttershoek.
   Hij huwde 2e Ouwerkerk (kennelijk Ouderkerk aan den IJssel; ondertr. Püttershoek met attestatie van Rotterdam 25 oktober) 10 november 1652 met Janneken Jansdr. van den Bergh, j.d. wonende Rotterdam
   Begr. Püttershoek (in de kerk, na 2 september) 1679.

   Janneken was een dochter van Jan Cornelisz. van den Bergh en Pieternelle Poorters.

   Janneken Jans van den Bergh en
   haar zuster Josijntie maakten op 9 juli 1652 te Püttershoek de inventaris van de boedel ten huize van Pieternelle Poorters, weduwe van Jan Cornelisse van den Bergh.

   Schiedam, 17 mei 1657: "Abraham de Raet, gehuwd met Johanna Frans [?] van den Bergh, wo. in Pietershoek." Zie: Josina Jans van den Bergh, boedelscheiding van de nalatenschap van Jan Cornelisz. van den Bergh en Petronella Poorters za.


 2. Lijsbeth Leenders (Lijsbetge Leenders) de Raedt , * ±1620 , † >1679 .

  x Puttershoek 3-7-1644   Jan Pieters Biesbroek , * 1620 , ~Waregem, België 18-6-1620 , † Puttershoek ±11-10-1704.

  8 kinderen


 3. Soetjen Leenderts (Soedge Leenaerts) de Raedt , *Puttershoek ±1620 , † <1656 .
   Overl. 1649-1655.

  x Dordrecht 4-9-1644   Mathijs Adriaense .
   Otr. op 1-9-1644 in Puttershoek.
   Mathijs Adriaense, j.m. van Antwerpen, won. te Dordrecht, met Soetjen Leenders de Readt, j.d. van Puttershoeck, won. te Puttershoek.

   In 1645 woonde Matthijs Adriaensz. van Antwerpen op de Hooge Nieuwstraat in Dordrecht.

   Hij huwde 2e (ondertr. Dordrecht 30 juli en bescheid gegeven om te Puttershoek te tr. 13 augustus; aldaar geen
   optekening) 1656 met Maria Jans (j.d. van Gent, wonende bij de Blauwpoort te Dordrecht). Op 24 juni 1645 werd in de Grote Kerk te Dordrecht ’een kynt onder den arm’ (= een kraamkind) begraven van Mathijes Aderyaense op de ’Hoogenieustraet’, terwijl daar op 18 maart 1647 en 18 januari 1649 een zoon Adriaen ten doop werd gehouden. Het begraven van Soetje werd te Dordrecht niet gevonden.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.