Willem Jans van Rees , † <4-1730.
Zoon van ? .
Willem Jans trad op als getuige bij het huwelijk van Maarten Ariens Barendrecht .


x ?? (otr Cillaarshoek 8-10-1673)
    Lena Cornelisse Vermeulen , *Cillaarshoek ±1650 .    

x ? ±1690
    Jannetje Wouters Goemaat , † ±1703.
x ? ±1706
    Bastiaantje Jans van Pelt , * <1690 .    

    Dochter van Jan Theunisz van Pelt (?) en Kniertgen (Cniertje Bastiaans) van Driel (?).
Kinderen:
 1. Neesge Willems van Rees , * ±1695 , † Numansdorp 22-7-1751 , [] Numansdorp 24-7-1751.

  x Numansdorp 20-9-1714   Maarten Ariens Barendrecht , * 1684 , ~Numansdorp 30-4-1684 , † 1722.

  x 1725   Isaac Ariensz Leenheer , * 1697 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 1-1-1698 , † Numansdorp 20-1-1774.
      Zoon van Arij Cornelisse Leenheer en Marij Leenderts Lents .
   Otr. op 3-11-1725 in Oud-Beijerland.
   Overlijden aangegeven door Willem van Rees.

   Hij was een zoon van Arie Leenheer en Maria Leendertsdr. Isaac had broers Willem, Jacob en Pieter.

   ISAAC ARIENSZ. LEEKHEER, g e d o o p t t e H e n d r i k I d o Ambacht op 1 januari 1698, jonge man geboren o n d e r Sandelingenambacht, schepen van Numansdorp (1730) , huwde Zuid-Beijerland 3 november 1725 NEELTJE WILLEMSDR. VAN REES, weduwe van Maarten Barendregd.

   - Jan Willems Bijl, won. onder Heijnenoort, als in hwelijk hebbende Neeltje Hendriks v.d. Heijde, en nog Bastiaan Dirks v.d. Kest als in huwelijk hebbende Neesje Dirk v.d. Heijde en
   - Jan Willems van Rees en Bastiaan Meijndert als in huwelijk hebbende Ingetje Willems van Rees, won/. Klaaswaal, als voorn. Ingetje Willems van Rees en Issak Leenheer ,als in huwelijk hebbende Neesje Willems van Rees, won. onder N’dorp, gesgt de Buitensluis,
   zijnde tesamen erfgenamen op 7-3-1733 van zaliger Ary Wouters Goemaat in sijn leven won. te Heijnenoort,alsmede voornoemde Neeltje Hendriks v.d. Heijde, voor sich en bekenne te cederen en te transp. aan t.b.v. Dijmen v.d. Heijde won. op de vrije heerlijkheid van Goidschalkoord: een geheel huijs schuijr en boogaard staande en gelegen onder Heijnenoort.

   Isaac Ariensz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Neesge Willems van Rees .

  10 kinderen


 2. Jan Willems van Rees , * ±1700 , † <5-1742 .
   Jan’s weduwe hertrouwde in mei 1742 met Cornelis vander Stouw.

   Hij ontving f 2-5-0 voor boedel van A.Maartens Barendrecht.

   Jan Willem van Rees werd tot voogd benoemd in testament van zijn vader Willem Jans van Rees op 18-06-1719.
   Jan Willem van Rees, broer van Ingetje x Bastiaan meijnert, hij werd in diens testament benoemd tot voogd 09-08-1730 testametn R.A. Cromstrijen.
   Jan Willem van Rees ondertekent op 17-08-1735 bbewijs dat hij borg is voor Issak Leenheer en Bastiaan Mijnaart.

  x Klaaswaal 10-2-1726   Cornelia Dirks Kleijn , * ±1705 .
      Dochter van Dirk Kleijn en ?
   Kinderen: Jannigje (2x), Dirkje, Willem, Arie, Cornelis, Jopje en Neeltje.

   Wsl. een dochter van Dirk Gerrits Cleijn en Jobje Ariens van Strijen.

   Cornelia Dirks Kleijn was doopgetuige bij Dirk Roobol ~29-02-1728;
   doopgetuige bij Hilletje .d. Stouw ~26-05-1748; Dirk Gerrits Kleijn ~04-02-1663 te Westmaas getrouwd met Jobje van Strijen, dochter van Gerrit Jans van Strijen en Anneke Arijens. Kinderen : Sijtje ~31-01-1706; Pieter ~01-01-1709; Machteltje ~04-05-1710; Hendrik ~12-11-1712. Op 31-10-1727 testeert Jobje van Srijen , als weduwe van Dirk Gerrits .Zij heeft daarin genoemd de kindern: Jan, Magteltje, Anna, Cornelia, Jacoba, Lijntje.

   Cornelis vander Stouw, j.m., en Cornelia Klijn, weduwe van Jan van Rees, bijde woonagtig onder Klaaswaal en in onse kerk [in Klaaswaal] getrouwt den 13 May 1742.

   Cornelia Dirks trad op als getuige bij de doop van Dirk Dirks Roobol .

  8 kinderen


 3. Ingetje Willems van Rees , *Klaaswaal ±1700 , † Klaaswaal ±17-9-1750 .
  Ingetje Willems trad op als getuige bij de doop van Willem Janse van Rees , de doop van Neeltje Vermeulen , de doop van Jannigje Jans van Rees .
   Ingetje haar overlijden werd aangegeven op 17-9-1750.

  x Klaaswaal 28-4-1720   Bastiaan Jans Meijndert , † ±1737.
      Zoon van Jan Meijndert en ?
   Otr. op 5-4-1720 in Klaaswaal.
   BAstiaan Jansz. Meijndert, j.m. van Claaswaal en aldaar woonende, en Ingetje Wilhemsd. van Rees, j.d. van Claaswaal en aldaar woonende, Zijn alhier getrouwt den 28e April 1720.
   Kinderen: Neeltje, Jannetje, Jan (4x), Bastiaantje, Lijntje en Willem (3x).
   OVerl. tussen begin 1735 en begin 1740.

   - Jan Willems Bijl, won. onder Heijnenoort, als in hwelijk hebbende Neeltje Hendriks v.d. Heijde, en nog Bastiaan Dirks v.d. Kest als in huwelijk hebbende Neesje Dirk v.d. Heijde en
   - Jan Willems van Rees en Bastiaan Meijndert als in huwelijk hebbende Ingetje Willems van Rees, won/. Klaaswaal, als voorn. Ingetje Willems van Rees en Issak Leenheer ,als in huwelijk hebbende Neesje Willems van Rees, won. onder N’dorp, gesgt de Buitensluis,
   zijnde tesamen erfgenamen op 7-3-1733 van zaliger Ary Wouters Goemaat in sijn leven won. te Heijnenoort,alsmede voornoemde Neeltje Hendriks v.d. Heijde, voor sich en bekenne te cederen en te transp. aan t.b.v. Dijmen v.d. Heijde won. op de vrije heerlijkheid van Goidschalkoord: een geheel huijs schuijr en boogaard staande en gelegen onder Heijnenoort.

  x Klaaswaal 31-1-1740   Arie van Driel , † Klaaswal ±31-5-1755.
   Otr. op 8-1-1740 in Klaaswaal.
   Arij van Driel, j.m., en Ingetje Willems van Rees, wed. van Bastiaen Mynaerd, bijde alhier en in onse kerk getrouwt den 31 Jan 1740.
   Mogelijk is Arie op 5-6-1735 gedoopt in Strijen als zoon van Dirk Cornelisse van Driel en Bastiaantje Willems Hoijmeijer of anders op 26-7-1722 in Klaaswaal.

  8 kinderen


 4. Lijsbeth Willems van Rees , * 1701 , ~Klaaswaal 3-4-1701 .
  Get. bij de doop: Hendrixje Cornelisse van der Mast .
   Doopget. Hendrikje Cornelisse van der Mast.


 5. Wouter Willems van Rees , * 1702 , ~Klaaswaal 29-10-1702 .
   De doopgetuige was een broer of zus van de moeder.

   Terzijde:
   Indemniteit in Papendrecht van Cornelis Wouterse VAN REES in dato den 27-8-1774 van Sliedregt.
   Indemniteit in Papendrecht van Herbert Wouterse VAN REES in dato den 11-6 (geen jaar) en twee kinderen. van de drie kinderen van Herbert VAN REES in dato den 10-11-1779 van R[h]oon.
   Indemniteit Papendrecht, 3-7-1783: aan Sliedrecht voor Aagje Dirkse, dogter van Herbert VAN REES en Sijgje SMITH, oudt circa 1 1/2 jaaren alhier geboren. Naar Sliedrecht, Herbert Wouterse VAN REES en twee van
   zijne kinderen, Wouter en Corstiaan, alle drie geboore Sliedrecht. Ontfangen van Roon voor drie kindere van Herbert VAN REES en Sijsje SMITH namentlijk, Jenneke, Pieter en Lena aldaar geboren. Sijgje SMITH, huysvrouw van bovengenoemde Herbert VAN REES, alhier geboren; naar Sliedrecht.

   Janna Pietersdr van Rees, huisvrouw van Willem van Eck, is op den 25 October 1799 op request van haren man Willem van Eck wonende te Naaldwijk in Sliedrecht op app(ointement) van Schout en Gerechte van Naaldwijk in Sliedrecht in de 2e Classe ingenomen voor den tijd van drie maanden, waar voor jaarlijks betaald moet worden de Somme van
   f 180-0-0. ’t overige volgens rekening. Overleden 20 Nov. 1799.


 6. Kniertje Willems van Rees , * 1707 , ~Klaaswaal 6-11-1707 .
  Get. bij de doop: Teunis Jansz van Pelt (?) .
   Doopget. Tonne Jans van Pelte.

   Tobias Fransz Buijtendijk en Kniertje Willemsd. van Rees met haer kinderen Maijke, oud 8 jaren, Willemtje, oud 6 jaren, vertrokken in 1745 van Klaaswaal naar Strijen.

  x ±1727   Tobias Franse Buijtendijck , * ±1704 , ~Westmaas 8-2-1705 .
      Zoon van Frans Jans Buijtendijck en Maaike Cornelisse van Rees .
   Kinderen: Bastiaantje (2x), Maaike (2x), Frans (2x), Willem, Willemtje en Fransijntje (2x). In 1745 waren Maeijke en Willemtje nog in leven. Francijntje werd dat jaar geboren.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.