Adriaen Ariensz De Oude Reijerkerk , * 1594 , ~Ridderkerk 15-9-1594 , † Mijnsheerenland .
Zoon van Arien Adriensz (van Ridderkerck) en Barbelken Cornelisse ( Jonckint) .
Get. bij de doop: Daniel Foppessen (Daen Foppensz) van Driel .


x Ridderkerk 5-8-1618
    Adriaentje Cornelis Grasdijck , *Ridderkerk ±1595 , † Mijnsheerenland .

RECHTSBOVEN: Ridderkerk in 1584

Kinderen:
 1. Adriaantje Adriaans Reijerkerk , *Mijnsheerenland ±1620 , † Mijnsheerenland ±1693 .
   Overleden tussen 20-2-1691 en 14-4-1694 in Mijnsheerenland.

   Mijnsheerenland, 14-4-1694: De meerderjarige kinderen en de voogden van de minderjarige kinderen van Dingman Jacobs Hofman en Ariaantje Ariens Rijerkerck verkopen in het openbaar de nagelaten havelijke goederen, bouw- en melkgereedschap, etc. Genoemd worden o.a.: Jacob en Cornelis Hofman, Arien Jacobs Hofman, Cornelis Adriaans Rijdderkerck, Pieter Ariens Rijdderkerck, Arien Heijndricks van Es, Gerrit Jans Steenhoek, Aart Willems Weeda, Heijndrick van der Linde op ’s-Gravendeel, Maarten Jacobs Nooteboom, Cornelis Dane op Kijfhoek, Arien Ariens van Drongelen op Cillaarshoek, Cornelis Commerts, Jacob Dircks op Kleinendorst, Hofman op Kuipersveer, Cors Cornelis Kleijnen in de Mookhoek, Jacob Cornelis Kleinendorst, Gemen Cornelis, de vrouw van Arien Cornelis Hofman, Geertruij, de vrouw van Arien Por, Hermen de Vette, Jacobus Vogelaar en Maaike Ariens van Kuipersveer.

   Op 8-7-1694 verkochten de meerderjarige kinderen en de voogden der minderjarige kinderen van Dingman Jacobs Hofman en Ariaantje Ariens Rijdderkerck in het openbaar omtrent 18 morgen koren te velde: 1 morgen haver aan de Oostmolenweg, 1 morgen en 300 roeden bonen aan het polderse veer, 2 morgen en 195 roeden haver in het Oost-Zomerland en 880 roeden haver bij het huis van Cornelis Commerts.

   De erfgenamen van Dingeman Hoffman en ADriaentie Rijdderkerck verkopen in 1694 aan mr. Sijmon Muijs van Holij een huis, schuur en berg mitsgaders 7 morgen land in Westmaas-Nieuwland. Het land is belast met een onlosbare rente van jaarlijks 10 stuivers t.b.v. de diaconie Armen van Maasdam en is verkocht voor 2625 gulden. Genoemd worden Jacob, Arijen, Pieter en Cornelis Dingmans Hofman. Verder Cornelis Pieters Kruijthoff, gehuwd met Maeijken Dingmans Hoffman. Ook is er sprake van testamentaire voogden over de kinderen van Pietertje Dingmans Hoffman, verwerkt door Dirck Gijsbrechts Tol.

   De erfgenamen van Dingman Hoffman en Adriaentie Rydderkerck verkopen in 1694 in Mijnsheerenland aan mr. Symon Muijs van Holy een huis, schuur en berg mitsgaders 7 morgen land in Westmaas-Nieuwland.
   Oost: de Groeneweg, zuid: Symon de Vries Symonse, west: de kinderen van heer Thomas Claijpol en noord: het land van het gasthuis te Dordrecht. Het land is belast met een onlosbare
   rente van j aarlijks 10 stuivers t.b.v. de diaconie Armen van Maasdam. Verkocht voor 2625 gulden.
   Genoemd: Jacob, Aryen, Pieter en Cornelis Dingmans Hofman. Cornelis Pieters Kruijthoff, gehuwd met Maeyken Dingmans Hoffman. Testamentaire voogden over de kinderen van
   Pietertje Dingmans Hoffman, verwekt door Dirck Gijsberts Tol.

  x ±1650   Dingeman Jacobsz (Dingeman Japickse) Hofman , *Mijnsheerenland <1615 , † Mijnsheerenland <1677.
      Zoon van Jacob Pieters Hofman en Marichie Dingmans (Maritje Dijngmansdr) .
   Kinderen: Jacob, Arie, Pieter, Maaike, Pietertje, Cornelis.
   De weduwe van Dyngeman Jacobs Hofman wordt op 6-6-1676 bij een belending genoemd van land in de Heilige Geestblokken onder Mijnsheerenland.

   Hij was een zoon van Jacob Pietersz uit Mijnsheerenland en Marietje Dingemansd.

   Dingeman Japickse trad op als getuige bij de doop van Maergien Arijens Hofman .

  6 kinderen


 2. Arien Ariensz De Jonge Reijerkerk , *Mijnsheerenland ±1625 , † <1712 .

  x Mijnsheerenland ±1660   Maergie Meeuwis Hofman , *Mijnsheerenland ±1637 .

  8 kinderen


 3. Pieter Adriaansz (Pieter Ariensz) Reijerkerk , *Mijnsheerenland ±1625 .
  Pieter Ariensz trad op als getuige bij de doop van Maerten Arijens (Maerten Ariensz) Reijerkerk (?) .

  x ±1658   Agnietje Meeuwisse Hofman , * ±1636 , † Mijnsheerenland <3-1684.
      Dochter van Meeuw Adriaen Pietersz (Meus Adriaensz) Hofman en Ariaentge Cornelis .
   Kinderen: Adriaantje, Cornelis, Adriaantje (~22-9-1669), Lijntje en Meeuwis.

   Agnietje Meeuwisse trad op als getuige bij de doop van Lena Adriaans (Leena Ariens) Reijerkerk .

  x Strijen 1684   Soetie Rutte .
   Otr. op 17-3-1684 in Strijen.
   Zij waren weduwnaar en weduwe.

   Soetje Rutsdr. Soetie Rutte werd op 25-3-1644 in de kerk van Puttershoek aangenomen.

   Mijnsheerenland, 1684:
   Ondertrouwt in Strijen op d& 17 maart:
   - Pieter Ariense Reijerkerck, wed. van wijle Angeutgne Meeuwes Hofman, &
   - Soetje Rutte, wed. Arij Leenderdse Bergh Eijck, woonend Strijen, getrouwt in Strijen.

   Soetie Rutte trad op als getuige bij de doop van Janneken Cornelisse (?) .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.