Arien Ariensz De Jonge Reijerkerk , *Mijnsheerenland ±1625 , † <1712.
Zoon van Adriaen Ariensz De Oude Reijerkerk en Adriaentje Cornelis Grasdijck .
Arien Ariensz De Jonge trad op als getuige bij de doop van Ariaantie Pieters Reijerkerk (?) , de doop van Arij Dircksz Kruijthof , de doop van Arij Pieters Waert , de doop van Pietertje Pieters Waert .


x Mijnsheerenland ±1660
    Maergie Meeuwis Hofman , *Mijnsheerenland ±1637 .

RECHTSBOVEN: Arien Reijerkerk woonde in Mijnsheerenland.

Kinderen:
 1. Adriaantje Adriaans (Ariaentie Ariens) Reijerkerk , *Mijnsheerenland ±1661 .
  Ariaentie Ariens trad op als getuige bij de doop van Arij Pieters Waert , de doop van Pietertje Pieters Waert , de doop van Arien Reijerkerk , de doop van Arien Maartensz Reijerkerk , de doop van Arie Meeuwisse Reijerkerk .
   Geschat geboortejaar.

   Adriaantje Adriaans Reijerkerk/Reedijk.

   Passeert test. ’s-Gravendeel 20 Feb 1691.
   Zij doet in 1674 bouwneringe a/d Blaeck met 3 k. boven 8 jr. met dienstbode

   Meeuwis Adriaens Reijerkerk in Mijnsheerenland bekent in 1702 schuldig te zijn aan Jacob Dingemans Hoffman, voogd over de kinderen van Dirk Pieters Kruijthof en Ariaantje Adriaans Reijerkerk, de som van 480 gulden. Af te lossen met 100 gulden jaarlijks. Hij hypothekeert op zijn huis en erf.

  x Mijnsheerenland 28-2-1683   Dirk Pietersz Kruijthof , * 1659 , ~Puttershoek 2-3-1659 .
      Zoon van Pieter Adriaansz (Pieter Arijens) Kruijthof en Isbrandigie Isbrande .
   Otr. op 13-2-1683 in Mijnsheerenland.

   Ondertrouwt op d& 13 feb. [1683 in Maasdam]:
   Dirck Pieterse Kruijdhof, j.m. alhier gebor& & wonend onder Heijnen-Oordt, met
   Ariaentgie Ariens Ryderkerck, j.d. alhier gebhor& & woonend.
   Den 28 feb. alhier getrouwdt.

   Pieter Jans Waert, weduwnaar van Pietertje Ariens Ridderkerk, verklaart overeengekomen te zijn met Arien Ariens Ridderkerk, grootvader, en Dirk Pieters Cruijthof, oom materneel der 2 nagelaten weeskinderen (namen niet ingevuld), betreffende de nagelaten goederen van zijn vrouw t.b.v. de weeskinderen. Hij zal hun eens uitkeren de som van 2 ducatons.

  2 kinderen


 2. Cornelis Arijens Reijerkerk , * 1663 , ~Mijnsheerenland 30-5-1663 .

  x ±1691   Magteltje Engelen , * ±1670 .

  3 kinderen


 3. Maerten Arijens (Maerten Ariensz) Reijerkerk , * 1668 , ~Mijnsheerenland 11-11-1668 , † <1727 .
  Get. bij de doop: Pieter Adriaansz (Pieter Ariensz) Reijerkerk (?) en Pieter Meeuwisz Hofman (?) .
   Doopgetuigen waren Pieter ARIENS, Pieter MEEUWISZ en Pietertie MAERTENS.

   J.m. van Mijnsheerenland en wonende Maasdam(1696).
   Belijdenis te Maasdam 22 Dec 1701.

   Sint-Anthoniepolder, 13-10-1714: "Trp. van een huis door Lammert de Reus aan Geerit de Deugt, w. Arjaantje Bastiaans, z. de boezem van de Watering, n. de dijk, o. Maarten Arijens Rijerkerk."

  x Maasdam 26-8-1696   Cathelijntje (Lijntjen Cornelis) Geus , * 1679 , ~Maasdam 19-11-1679 , † Sint Anthoniepolder ±1755.
      Dochter van Cornelis Wijngaarden Geus en Maria Commersen Block .
   Otr. op 11-8-1696 in Maasdam.
   hij jm. van onder Mijnsheerenland, zij jd. van Maasdam, beide won. te Maasdam
   Zij is sedert 12 Mei 1746 "uit liefde besteed" bij schoonzoon Arie Dirkse Naaktgeboren. Thans, 13 Mei 1753, besteed bij haar dochter Maijke Reijerkerk, weduwe van Bastiaan van Erkel, voor 16 gulden per jaar en een zak tarwe haagsch (kerk St. Anthoniepolder).

   Op 30-5-1746 verkocht zij, als weduwe van Laamert de Reus, goederen.
   Doopgetuigen was Maddeleentje Pieters, haar grootmoeder.

   Dochter van Cornelis Wijngaardsz Geus (1660-1687) en Maria Commersdr Block (±1652-1680).

   Belijdenis te Maasdam op 22 Dec 1701.

   Zij werd vanaf 12 Mei 1746 uit liefde besteed bij schoonzoon Arie Dirkse NAAKTGEBOREN.
   Op 13 Mei 1753 besteed bij haar dochter, Maijke REIJERKERK, weduwe van Bastiaan Van ERKEL voor 16 gulden per jaar en een zak tarwe haagsch (kerk St. Anthoniepolder).

   Get. bij de doop: Maddeleentje Pieters .
   Lijntjen Cornelis trad op als getuige bij de doop van Wijngaart Willems (de) Geus , de doop van Lijntje Bastiaanse van Erkel , de doop van Lijntje Aries Reijerkerk .

  6 kinderen


 4. Pietertje Ariens Reijerkerk , *Mijnsheerenland <1670 , † <1689 .
   Mijnsheerenland, 11 october 1688: Pieter Jans Waert, weduwenaar van Pieterken Aryens, verveilt de kleren van zijn overleden vrouw.

   Pietertje Ariens REIJERKERK, ook bekend als REIJERKERCK / RIJDDERKK / RIJDERKERCK.

   Mijsnheerenland, 1684:
   Ondertrouwdt d& 24 Juny:
   - Pieter Jansen van weerd, j.m. geb. in Sliderig & won. onder Heynen-oordt, &
   - Pietertie Ariens Reijerkerck, geb. en won. alhier.
   Getrouwt d& 16 Julij 1684.

   Pieter Jans Waert, weduwnaar van Pietertje Ariens Ridderkerk, verklaart (rond 1688) overeengekomen te zijn met Arien Ariens Ridderkerk, grootvader, en Dirk Pieters Cruijthof, oom materneel der 2 nagelaten weeskinderen, betreffende de nagelaten goederen van zijn vrouw t.b.v. de weeskinderen. Hij zal hun eens uitkeren de som van 2 ducatons.

  x Mijnsheerenland 16-7-1684   Pieter Jans Waert , † <1703.
   Otr. op 24-6-1684 in Mijnsheerenland.
   Zij hadden 2 kinderen, waarvan zoon Arij begin 1702 nog in leven was. Pieter Jans Waert zou later hertrouwen met Annetje Gerrits en nog 2 kinderen krijgen.

   Pieter Jansen Weerdt was J:M: geb in Sliderig en won. onder Heijnen Oordt.

   Mijnsheerenland, 25 maart 1702:
   Annetje Gerrits, weduwe van Pieter Jans Waart, verklaart overeengekomen te zijn met Schalk Ariens van der Hoeck, oom en bloedvoogd paterneel van de weeskinderen, nopende de vertichting en uitkoop t.b.v. Ary Pieters Waart, verwekt bij de eerste vrouw van Pieter Jans Waart, namelijk Pietertje Adriaans Ridderkerck, en Pietertje Pieters Waart (12) en Laurens
   Pieters Waart (10), beide verwekt bij Annetje Gerrits, zijn 2e huisvrouw. Genoemde Ary Dit document is afkomstig van
   Pieters Waart, verwekt bij Pietertje Adr. Ridderkerck is 15 jaar oud. Annetje belooft de kinderen eens uit te keren de som van 6 gulden ineens.Met onderschrift van de secretaris C. Buijster.

  2 kinderen


 5. Meeuwis Ariens Reijerkerk , *Mijnsheerenland ±1670 , † <6-1707 .
  Meeuwis Ariens trad op als getuige bij de doop van Arien Maartensz Reijerkerk .

   Mijnsheerenland, 20 maart 1702:
   Timotheus Wijckentoorn in Mijnsheerenland draagt over aan Meeuwis Adriaens Rydderkerk een huis en erf op het dorp van Moerkercken. Oost: Heijndrik Batenburg, zuid: de straat,
   west: Petronella Gijsberts Boer en noord: het land hetwelk gebruikt wordt door Jan Otten Maaskant. Verkocht voor 480 gulden.Met onderschrift van o.a.: Javit Polderman.
   Meeuwis Adriaens Reyerkerk in Mljnsheerenland bekent schuldig te zijn aan Jacob Dingemans Hoffman, voogd over de kinderen van Dirk Pieters Kruijthof en Ariaantje Adriaans Reyerkerk, de som van 480 gulden. Af te lossen met 100 gulden jaarlijks. Hij hypothekeert op zijn huis en erf.

  x ±1698   Lijsbeth Dirks Cranendonck , * 1679 , ~Mijnsheerenland 17-9-1679 , † 1717.
      Dochter van Dirck Dircksz Cranendonck en Jannigje Hermans den Ouden .
   Kinderen gedoopt in Mijnsheerenland 1699-1707: Arie, Jannigje, Maaike en Dirk.
   Doopget. Leendert Dirks, Maijken Dirks.

   Lijsbeth Dircksdr Bootser Kranendonk, dochter van Dirk Drickse Kranendonk en Jannegie Hermens den Ouden.

   Mijnsheerenland, 11.11.1711:
   Ontslaging van het fidei commis van 2 morgen en 150 roeden land onder Moerkercken.
   Genoemd: Dirck Dircks Cranendonck, grootvader van de onmondige kinderen en erfgenamen van zijn dochter Lijsbeth Dircks Cranendonck, aan haar verwekt door haar le man Meeuwis Aryens Reijerkerk, en haar tegenwoordige 2e echtgenoot Johannis Jans Smit. Cornelis Aryens Reijerkerk, Maerten Aryens Reijerkerk, beide ooms en bloedvoogden van de voorn. kinderen.
   Wouter Pietersz. Sluis, neef van de onmondige kinderen. Zij allen verzoeken overmits de grote armoede van Johannis Jans Smit en zijn huisvrouw Lijsbeth Dircksdr ., te consenteren aan de Grootmogende Heeren Staten van Holland en Westfriesland betreffende het ontslag van het fidei commis van 2 morgen en 150 roeden zaailand in Moerkercken, door Aryaentie
   Jacob, weduwe van Herman Ariens den Ouden, volgens testament d.d. 21.5.1683, gelegateerd aan Lijsbeth Dirck Cranendonck, waarvan de wettige eigendom zou komen op haar kinderen.

   Get. bij de doop: Maeijke Dirks Cranendonck en Leendert Dircxe Cranendonck .

  4 kinderen


 6. Pieter Adriaansz (Pieter Ariens) Reijerkerk , *Mijnsheerenland ±1672 , † Oud-Beijerland 7-12-1741 .

   Mijnsheerenland, 28 maart 1727:
   Meeuwis Pieters Reijerkerck, heemraad in Mijnsheerenland, en Lijntje Pieters Reijerkerck, laatst weduwe van Arij Claasz. van Gempel, mede wonende aldaar, verklaren met elkander
   gedeeld en gescheiden te hebben enige landerijen, nagelaten door Pieter Ariens Reijerkerck, hun vader.
   Genoemd: 2 morgen en 532 roeden boesemland in het Oost-Zomerland, belendt oost Vrouwe Arnolda van Beaumont, weduwe van Alewijn van Halewijn, zuid de Heer van Goidschalxoord, west de weg van Willem Janssen en noord de gemenelands sluisvliet.
   Met onderschrift van Jan Ketelaer en Willem van Dale.

  x ±1700   Pleuntje Huigen in ’t Velt , * ±1675 , † Oud-Beijerland 8-7-1735.
      Dochter van Huijg Sijmonts (int Velt) en Pleuntge Joppe .
   Kinderen: Arie, Huijgh, Meeuwis, Lijntje, Jannigje, Huijgje en Wouter.

   Pleuntje Huijgens/Huberts in ’t Veld.

  7 kinderen


 7. Lena Adriaans (Leena Ariens) Reijerkerk , * ±1673 , ~Mijnsheerenland 20-5-1674 .
  Get. bij de doop: Agnietje Meeuwisse Hofman .
   Doopget. Jacob PALING, Ariaantje MEEUWIS en Angenietje MEEUWIS.


 8. Arie Adriaansz Reijerkerk , * ±1675 , ~Mijnsheerenland 19-4-1676 .
   Doopget. Arien Clasen KRUIJDHOF en Pietge DINGEMANS.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.