Geertgen Cornelisse de Ridder , * ±1650 , † >1731.
Dochter van Cornelis Theunisz (de Ridder) en Merriche Willems (Merrichie de Oudste) de Best .
Geertgen Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Cornelius Thonisse de Ridder , de doop van Maria Thonisse de Ridder , de doop van Geertrui Thonisse de Ridder , de doop van Geertje Wouters Spruijt , de doop van Martijntje Wouters Spruijt .


x ±1675
    Maerten Leenderts Sterrenburg , * ±1654 , ~Streefkerk 21-1-1655 , † <1731.
Kinderen:
 1. Cornelis Maertense Sterrenburg , * 1677 , ~Streefkerk 14-11-1677 .
  Get. bij de doop: Antonis Cornelisz (Tonis Cornelis) de Ridder .
  Cornelis Maertense trad op als getuige bij de doop van Geertje Wouters Spruijt , de doop van Geertje Wouters Spruijt , de doop van Martijntje Wouters Spruijt .
   Ouders Maertens Leendertsze en Geertje Cornelisse.
   Doopget. Tonis Cornelisse en Annigje Pieterze.


 2. ? Krijntie Maertens Sterrenburg , *Streefkerk ±1680 .

   Aart Leenderts Sterrenburg had ook een dochter Krijntie, dus het ligt voor de hand dat deze Krijntie in dit gezin thuis hoort. Bovendien wordt Krijntje genoemd als zuster van Ariaantje Maartens Sterrenburg.

  x Streefkerk 2-5-1706   Jacobus Ariens Vermeulen , *Alblasserdam 1680 , ~Alblasserdam 24-11-1680 .
   Otr. op 11-4-1706 in Streefkerk.
   1e Voorstel. den 11 April. Aanget. Alhier. Jacobus Arienze Vermeulen, j.m. van Alblasserdam, met Krijntje Maertens Sterrenburg, j.d. van Streefkerk. Getr. Alhier den 2 Meij.
   get. Fop Pleunen, Jacoba Isabella (juffr.)

   Hij is een zoon van molenaar Arien Jasperssen (Molenaar alias Vermeulen) en Pleuntje Pleunen en een kleinzoon van Jasper Jansz. Molenaar, Pietertgen Ariens, Pleun Joosten en Geertge Pleunen.

  2 kinderen


 3. Maria (Marigje Maertens) Sterrenburg , * ±1682 , ~Streefkerk 10-1-1683 , † Bergambacht 17-9-1749 .
  Get. bij de doop: Antonis Cornelisz (Tonis Cornelis) de Ridder en Eva (Ieffjen Jans) van Harten .
  Marigje Maertens trad op als getuige bij de doop van Trijntje Maartens .
   Doopget. Tonis Cornelis Ridder, Eva Jans.

   Dochter van Maerten Leendertsz Sterrenburg, ged. te Streefkerk op 21-1-1655, en Geertje Cornelisse de Ridder, geb. Langerak, overl. ná 13-1-1726.

  x Streefkerk 29-3-1705   Cornelis Jilisse de Oude (van de Graaf) , * 1675 , ~Bleskensgraaf 26-5-1675 , † Bergambacht 6-2-1758.
      Zoon van Jillis Cornelisse (van der Graaf) en Cornelia Jans van de Giessen .
   Otr. op 7-3-1705 in Bleskensgraaf.
   1e voorstel. 8 Maert. Aanget. Alhier. Cornelis Jillisze, j.m. van Bleskens-Grave, met Maria Maertenz. Sterrenburg, j.d. van Streefkerk. Getr. Alhier den 29 Maert.
   Doopget. Gordoun Kornelisse en Gerrit Aris (?).

   Cornelis Jilisse de Oude trad op als getuige bij de doop van Trijntje Maartens .

  8 kinderen


 4. Ariaentje Maertens Sterrenburg , * 1684 , ~Streefkerk 5-11-1684 , † ±1686 .
  Get. bij de doop: Lenart Cornelisz Sterrenburg (?) en Eva (Ieffjen Jans) van Harten .
   Doopget. Leendert Sterrenburgh, Pietertje Lourensdr., Eva Jansdr.


 5. Gerrit Maertens Sterrenburg , * ±1685 , ~Streefkerk 3-2-1686 , † 2-1762 , [] Streefkerk ±25-2-1762.
  Get. bij de doop: Antonis Cornelisz (Tonis Cornelis) de Ridder en Aert Leendertze Sterrenburg en Eva (Ieffjen Jans) van Harten .
  Get. bij de overl. aangifte: Pietertje Rochusse (Pietertje Roke) de Bes .
   Doopget. Aert Sterrenburch, Theunis Cornelisz. Ridder, Eva van Harten.

   Gerrit Maertense Starrenburg/Sterrenburg woonde in Streefkerk.

   Streefkerk, 1762, 25 febr. Aangeevinge gedaen bij Pietertje Roke de Bes, wed. van Gerrit Sterrenburg, overleede alhier, van ’t lijk van haer overleede man, als gehoorende onder de classis van .. f3-:-.

  x Streefkerk 3-1-1722   Pietertje Rochusse (Pietertje Roke) de Bes , * 1693 , ~Streefkerk 2-8-1693 , † Streefkerk ±29-6-1768, [] Streefkerk ±1-7-1768.
      Dochter van Rokus Ariense (Roock Arens) de Bes en Jannigje Egberts .
   De huwelijksdatum is níet goed leesbaar.
   Doopget. Egbert Bastiaens, Erkje Laurens, Annichje Jacobs.

   Streefkerk, 29-6-1768: Aengeevinge gedaen bij Maerten Sterrenberg alhier van ’t lijk van zijne moeder Pietertje Roken de Bes in leven wede Gerrit Sterrenberg, als gehoorende tot de 4e Classis ... f3-:-.

   Get. bij de doop: Egbert Bastiaensz en Annetie Jacobs (Annichie Jacobs) .
   Get. bij de overl. aangifte: Maarten Sterrenburg .
   Pietertje Roke trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Gerrit Maertens Sterrenburg , de doop van Aeltje de Bes , de doop van Rokus Maartenze .

  5 kinderen


 6. Arijaantje Maertens Sterrenburg , * 1688 , ~Streefkerk 27-6-1688 , [] Alblasserdam ±4-1-1748.

  x Streefkerk 26-5-1715   Wouter Willemsz Spruijt , * 1684 , ~Alblasserdam 16-7-1684 , † Alblasserdam 3-9-1727.

  x Alblasserdam 31-10-1728   Dammis Staatse Verduijn , * 1684 , ~Streefkerk 5-11-1684 , [] Alblasserdam ±31-8-1770.
   Dammes Verduijn, j.m., en Ariaantje Maartens Sterrenburg, we. van Oud-Alblas.

   Dammis is een zoon van Staats Ariesz Verduijn (afk. uit Oosterwijk en zoon van Arie Pietersz. Verduyn) en van Stijntje Damissen Sonnenbergh, die zijn getrouwd te Leerdam op 22 april 1701. Zij is een kleindochter van DAMAS DIRCKSZ Sonnenbergh en Lijsbeth Leenderts Metselaar, ook genaamd Soet, die op 5-9-1677 te Bleskensgraaf zijn getrouwd.

   Dammis erfde in 1749 het huis in de Kerkstraat, gelegen aan de noordzijde, bij het marktveld, oost Eeuwit van der Sijden, west de steeg van het armenland.

   Dammis is ondertrouwd te Abd. op 19 november 1756 en hertrouwd aldaar op 8 december 1756 met MACHTELTJE GIJSSEN VAN AFFAIREN, gedoopt te Ridderkerk op 5 januari 1721, dochter van GIJSBERT WILLEMSZ VAN AAFFERDEN en MARIGJE JANS DEKKER. Zij is later ondertrouwd te Abd. op 24 april 1772 en getrouwd aldaar op 17 mei 1772 voor de kerk met JAN PLEUNEN VERMEULEN, afkomstig uit Papendrecht en wedr. van Neeltje Harmens Dekker.
   Uit Dammis’ 2e huwelijk zijn géén kinderen bekend.

   Dammis huurde land van de diaconie in Kortland in 1730-1743 en 1750-1760. Hij is ook waarsman en kerkmeester geweest in Kortland.

   Alblasserdam, 29e October 1771:
   Memorie van de goederen, nagelaten bij Dammis Verduyn, in den jare 1770 zonder wettige descendenten onder Alblasserdam overleden, ten behoeven van zijne nagelatene weduwe Maggeltje van Affaire, als bij testament op den 14e October 1758 voor Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam en getuygen verleden, geinsituteerde erffgenaam van hem zijnde, en waarvan dus het middel op de collaterale successie den vijftiende penning ten behoeven van het gemeenelandt moet worden betaeldt.
   De geregte helfte van een huys en erve, staande en leggende aan de noordzijde van de Kerkstraat alhier te Alblasserdam en van ontrent vier mergen wey, zaey en griendlandt, leggende in den Blokweer bij de kerk alhier, door den overledene bewoond en gebruykt.
   Het voorsz. huys en landt is belast met een speciaal hypotheek van driehondert gulden capitaal, volgens scheepen schuldbrieff, op den 24e Augustus 1764 ten behoeven van Cornelis Pijl, gadermeester alhier, verleden. waarde geschat op ƒ 300 caroli guldens.

  7 kinderen


 7. Lena Maartens Sterrenburg , * 1691 , ~Streefkerk 1-7-1691 , † Alblasserdam 28-5-1737 .
  Get. bij de doop: Neeltjen Arijense (?) en Cornelis Leendertsz Sterrenburg .
  Lena Maartens trad op als getuige bij de doop van Geertje Wouters Spruijt .
   Doopget. Cornelis Sterrenburch, Neeltje Ariensdr., Geertje Gijsbertsdr.

   Giel hertrouwde op 2-3-1738 met Neeltje Jans van ’t Hof en had met haar een groot gezin. Van de kinderen van Lena zijn Pietertje en Aart wsl. jong gestorven.

   De inventaris op 29-1-1738 van de nagelaten goederen bij haar overlijden betrof o.a. 3 paarden en een aantal koeien.

  x Alblasserdam 3-2-1726   Michiel (Giel Aartsz) Pleijt , * ±1694 , † Alblasserdam 26-5-1764.
      Zoon van Aart Gielen Pleijt en Maijke Gerrits Liek .

   Zelf schreef hij zijn naam als "Plijdt".
   Hij huurde land van de diaconie in de periodes 1727-1737 en 1753-1762.

   In Molenaarsgraaf op 18-4-1732 comp.
   - Gerrit Aertse de Pleyt, won. Rotterdam,
   - Giel Aarts de Pleyt won. Alblasserdam, in qualiteit als voogd over de minderjarige kinderen van
   - Dirck Aerts de Pleyt en Maria Aerts de Pleyt en Ariaentie Aerts de Pleyt;
   Zy hebben verkocht een hofstede op 25-3-1732 aan Heyliger de Gans,
   mr timmerman tot Streefkerk, op de heerlijkheid Giessen-Nieukerk, belend ten Oosten Bastiaen Jacobs c.s. en ten Westen Damus Gielen de Pleyt.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.