Geertgen Cornelisse de Ridder , * ±1650 , † >1731.
Geertgen Cornelisse was getuige bij de doop van Cornelius Thonisse de Ridder , de doop van Maria Thonisse de Ridder , de doop van Geertrui Thonisse de Ridder , de doop van Geertje Wouters Spruijt .

Dochter van Cornelis Theunisz (de Ridder) en Merriche Willems (Merrichie de Oudste) de Best .


× ±1675
    Maerten Leenderts Sterrenburg , * ±1654 , ~Streefkerk 21-1-1655 , † <1731.
Kinderen:
 1. Cornelis Maertens Sterrenburg , * 1677 , ~Streefkerk 14-11-1677 .
  Doopgetuige: Antonis Cornelisz (Tonis Cornelis) de Ridder .
  Cornelis Maertens was getuige bij de doop van Geertje Wouters Spruijt .
   Ouders Maertens Leendertsze en Geertje Cornelisse.
   Doopget. Tonis Cornelisse en Annigje Pieterze.


 2. ? Krijntie Maertens Sterrenburg , *Streefkerk ±1680 .

   Aart Leenderts Sterrenburg had ook een dochter Krijntie, dus het ligt voor de hand dat deze Krijntie in dit gezin thuis hoort.

  × Streefkerk 2-5-1706   Jacobus Ariens Vermeulen , *Alblasserdam 1680 , ~Alblasserdam 24-11-1680 .
   Ondertrouw op 11-4-1706 in Streefkerk.
   1e Voorstel. den 11 April. Aanget. Alhier. Jacobus Arienze Vermeulen, j.m. van Alblasserdam, met Krijntje Maertens Sterrenburg, j.d. van Streefkerk. Getr. Alhier den 2 Meij.

  2 kinderen


 3. Maria (Marigje Maertens) Sterrenburg , * ±1682 , ~Streefkerk 10-1-1683 , † Bergambacht 17-9-1749 .
  Doopgetuige: Antonis Cornelisz (Tonis Cornelis) de Ridder en Eva (Ieffjen Jans) van Harten .
  Marigje Maertens was getuige bij de doop van Trijntje Maartens .
   Doopget. Tonis Cornelis Ridder, Eva Jans.

   Dochter van Maerten Leendertsz Sterrenburg, ged. te Streefkerk op 21-1-1655, en Geertje Cornelisse de Ridder, geb. Langerak, overl. ná 13-1-1726.

  × Streefkerk 29-3-1705   Cornelis Jilisse de Oude (van de Graaf) , * 1675 , ~Bleskensgraaf 26-5-1675 , † Bergambacht 6-2-1758.
  Cornelis Jilisse de Oude was getuige bij de doop van Trijntje Maartens .

      Zoon van Jillis Cornelisse (van der Graaf) en Cornelia Jans van de Giessen .
   Ondertrouw op 7-3-1705 in Bleskensgraaf.
   1e voorstel. 8 Maert. Aanget. Alhier. Cornelis Jillisze, j.m. van Bleskens-Grave, met Maria Maertenz. Sterrenburg, j.d. van Streefkerk. Getr. Alhier den 29 Maert.
   Doopget. Gordoun Kornelisse en Gerrit Aris (?).

  8 kinderen


 4. Ariaentje Maertens Sterrenburg , * 1684 , ~Streefkerk 5-11-1684 , † ±1686 .
  Doopgetuige: Lenart Cornelisz Sterrenburg (?) en Eva (Ieffjen Jans) van Harten .
   Doopget. Leendert Sterrenburgh, Pietertje Lourensdr., Eva Jansdr.


 5. Gerrit Maertens Sterrenburg , * ±1685 , ~Streefkerk 3-2-1686 , † 2-1762 , [] Streefkerk 25-2-1762.
  Doopgetuige: Antonis Cornelisz (Tonis Cornelis) de Ridder en Aert Leendertze Sterrenburg en Eva (Ieffjen Jans) van Harten .
   Doopget. Aert Sterrenburch, Theunis Cornelisz. Ridder, Eva van Harten.

   Gerrit Maertense Starrenburg/Sterrenburg.

  × Streefkerk 3-1-1722   Pietertje Rochusse (Pietertje Roke) de Bes , * 1693 , ~Streefkerk 2-8-1693 , † 1768, [] Streefkerk 1-7-1768.
  Doopgetuige: Egbert Bastiaensz en Annetie Jacobs (Annichie Jacobs) .
  Pietertje Roke was getuige bij de doop van Aeltje de Bes , de doop van Rokus Maartenze .

      Dochter van Rokus Ariense (Roock Arens) de Bes en Jannigje Egberts .
   De huwelijksdatum is níet goed leesbaar.
   Doopget. Egbert Bastiaens, Erkje Laurens, Annichje Jacobs.

  5 kinderen


 6. Arijaantje Maertens Sterrenburg , * 1688 , ~Streefkerk 27-6-1688 , † Alblasserdam 4-1-1748 .

  × Streefkerk 26-5-1715   Wouter Willemsz Spruijt , * 1684 , ~Alblasserdam 16-7-1684 , † Alblasserdam 3-9-1727.

  × Alblasserdam 31-10-1728   Dammis Staatse Verduijn , † Alblasserdam 31-8-1770.
   Dammes Verduijn, j.m., en Ariaantje Maartens Sterrenburg, we. van Oud-Alblas.

   Wsl. was hij een zoon van Staats Ariesz Verduijn en Stijntje Damissen Sonnenbergh.

   Alblasserdam, 29e October 1771:
   Memorie van de goederen, nagelaten bij Dammis Verduyn, in den jare 1770 zonder wettige descendenten onder Alblasserdam overleden, ten behoeven van zijne nagelatene weduwe Maggeltje van Affaire, als bij testament op den 14e October 1758 voor Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam en getuygen verleden, geinsituteerde erffgenaam van hem zijnde, en waarvan dus het middel op de collaterale successie den vijftiende penning ten behoeven van het gemeenelandt moet worden betaeldt.
   De geregte helfte van een huys en erve, staande en leggende aan de noordzijde van de Kerkstraat alhier te Alblasserdam en van ontrent vier mergen wey, zaey en griendlandt, leggende in den Blokweer bij de kerk alhier, door den overledene bewoond en gebruykt.
   Het voorsz. huys en landt is belast met een speciaal hypotheek van driehondert gulden capitaal, volgens scheepen schuldbrieff, op den 24e Augustus 1764 ten behoeven van Cornelis Pijl, gadermeester alhier, verleden. waarde geschat op ƒ 300 caroli guldens.

  7 kinderen


 7. Lena Maartens Sterrenburg , * 1691 , ~Streefkerk 1-7-1691 , † Alblasserdam 28-5-1737 .
  Doopgetuige: Neeltjen Arijense (?) en Cornelis Leendertsz Sterrenburg .
   Doopget. Cornelis Sterrenburch, Neeltje Ariensdr., Geertje Gijsbertsdr.
   De inventaris op 29-1-1738 van de nagelaten goederen bij haar overlijden betrof o.a. 3 paarden en een aantal koeien.

   Giel hertrouwde op 2-3-1738 met Neeltje Jans van ’t Hof en had met haar een groot gezin. Van de kinderen van Lena zijn Pietertje en Aart wsl. jong gestorven.

  × Alblasserdam 3-2-1726   Michiel (Giel Aartsz) Pleijt , * ±1694 , † Alblasserdam 26-5-1764.
      Zoon van Aart Gielen Pleijt en Maijke Gerrits Liek .

   Zelf schreef hij zijn naam als "Plijdt".
   Hij huurde land van de diaconie in de periodes 1727-1737 en 1753-1762.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.