Cornelis Jochums Dirckse Rijcken , *’s-Gravenmoer ±1612 , † Waspik ±1676.
Zoon van Joachim (Jochum Dirckse) Rijcken en Maeijken Huijbrecht Roeloffs (?) .


x ±1640
    Marijken Aerts Bommelaer , *’s-Gravenmoer ±1620 , † >1676.

RECHTSBOVEN: ’s-Gravenmoer en Waspik

Kinderen:
 1. Aert Cornelisse Rijcken , *Waspik ±1640 , † Waspik ±1692 .
   Overleden in de periode 1689-1695.

   Op 12-11-1675 was in Groot-Waspik sprake van een vrijgift tussen Aert Cornelis Rijcken, hoeij schipper, e.a., en Thomas Peeter Zeijlmans, secretaris.

   Capelle, 15-2-1678: Aert Cornelis Reijcken, mede als voogd van de kinderen van Huijbrecht Zeijlmans bij Marijke Cornelis Reijcken, Huijbrecht Cornelis Reijcken, Frans Boeser x Jenneken Cornelis Reijcken, Willemken en Anneken Cornelis reijcken, Claes Brouwer nomine uxoris en Peeter Bervoets nomie uxoris verkopen aan Elandt van Nieuwenhuijse en Jan Teunis Paens.

   Op 1678 in Klein Waspik was sprake van een transport tussen Huijbert Seijlmans, Dirck Seijlmans, Aert Cornelissen
   Reijcken x Anneken Seijlmans, Adriaen Hendricxssen Boeser x Truijcken Seijlmans, Joachim Jacopssen de Bruijn x Jacomeijntken Seijlmans, ter eenre, en ter andere zijde Thomas Seijlmans, secr. Groot Waspick.

   Op 2-6-1680 in Groot-Waspik was er sprake van een vrijgift en wilcoer tussen Aert Cornelis Rijcken en zijn swager Heijbert Zeijlmans.

  x Waspik ±1665   Anneke Jans Seijlmans , *Waspik ±1640 , † Waspik 8-8-1713.
      Dochter van Peter Thomasse Seijlmans (?) en Sijken Huiberts de Bije (???).

   Op 21-2-1673 in Groot-Waspik was sprake van een vrijgift tussen Aert Cornelis Rijcken [en zijn vrouw] en Johan Peeterss Zeijlmans, hun broer en swager.

  1 kinderen


 2. Huijbert Cornelisse Rijcken , *Waspik ±1640 .

   Huijbert trouwde met een dochter van Hendrik Boeser.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de gesamentlijcke erffgenamen van Cornelis Jochem Rijcken ende Maijken Aerden Bommelaer zaliger bij namen
   - Aert Corneliss Rijcken,
   - Huijbert Corneliss Rijcken,
   - Peter Huijbertss Berrevoets als getrout hebbende Adriaentje Corneliss Rijcken,
   - Nicolaes Peters Brouwers als getrout hebbende Dingna
   Corneliss Rijcken,
   - Frans Hendrickss Boeser als getrout hebbende Jenneke Corneliss
   Rijcken,
   - Wiilemijntje Corneliss Rijcken, meerderjarige dochter geassisteert met Mels Zeijlmans, heemraet in wette alhier, haren gecoren vooght indesen,
   - Anneke Corneliss Rijcken, out ontrent 10 jaren, geassisteert met schout ende heemraden door redenen dat den vooght in desen moet stil staen door redenen dat hij mede is deelende ende
   - Huijbrecht Peterss Zeijlmans in qualite als vader ende toesiender van sijne vier kinderen namentlijck Anneken, Jochem, Peter ende Thomas Huijbertss Zeijlmans waer moeder van was Mariken
   Corneliss Rijcken.
   Tsamen kinderen ende kintskinderen ende indier qualiteijt als
   erffgenamen vande voornoemden Cornelis Jochem Rijcken ende Maijken Aerden Bommelaer, elck voor een achtsten part inde naergelaten goederen. Alhier voor recht aengebrocht desen 25e februarij 1677 in Groot Waspik.

   Huijbert Corn. Rijcken wordt op 22-5-1686 vermeld als een broer van Aert Corn. Rijcken.

   Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Huijbert Corneliss Rijcken van den boedel van [Cornelis] Joachum Rijcken ende Maeijken Aerden, zijn ouders, 1686.
   Ondertekent: Aert Rijcken, Claes Brouwer, Frans Hendricksen Boeser, Adriaentken Cornelis Rijcken en Anna Cornelis Rijcken.


 3. Marike Cornelisse Rijcken , *Waspik ±1640 , † Waspik ±1671 .

  x ±1660   Huijbert Peters Seijlmans , *Waspik ±1635 , † <1-5-1691.
      Zoon van Peter Thomasse Seijlmans (?) en Sijken Huiberts de Bije .
   Zij hadden 4 kinderen: Anneken, Joachem, Peter ende Thomas Huijbertss Zeijlmans.

   Op 2-6-1680 in Groot-Waspik was er sprake van een vrijgift en wilcoer tussen Aert Cornelis Rijcken en zijn swager Heijbert Zeijlmans.

   Capelle, 15-2-1678: Aert Cornelis Reijcken, mede als voogd van de kinderen van Huijbrecht Zeijlmans bij Marijke Cornelis Reijcken, Huijbrecht Cornelis Reijcken, Frans Boeser x Jenneken Cornelis Reijcken, Willemken en Anneken Cornelis reijcken, Claes Brouwer nomine uxoris en Peeter Bervoets nomie uxoris verkopen aan Elandt van Nieuwenhuijse en Jan Teunis Paens.

   Op 1678 in Klein Waspik was sprake van een transport tussen Huijbert Seijlmans, Dirck Seijlmans, Aert Cornelissen
   Reijcken x Anneken Seijlmans, Adriaen Hendricxssen Boeser x Truijcken Seijlmans, Joachim Jacopssen de Bruijn x Jacomeijntken Seijlmans, ter eenre, en ter andere zijde Thomas Seijlmans, secr. Groot Waspick.

  4 kinderen


 4. Adriaentken Cornelis Rijcken , *Waspik ±1640 , † <1689 .

   Adriaentje Cornelisse Rijcken trouwde
   (1) ±1664 Peter Huijbertse Berrevoets, +±1680,
   (2) Waspik 2-1681 Adriaen Ariensen de Rooij,
   zoon van Adriaen Adriaense de Rooij; Ariaen de Rooij hertrouwde (2) Besoijen 9-5-1688 Joanna de Wit.

   Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Huijbert Corneliss Rijcken van den boedel van [Cornelis] Joachum Rijcken ende Maeijken Aerden, zijn ouders, 1686.
   Ondertekent: Aert Rijcken, Claes Brouwer, Frans Hendricksen Boeser, Adriaentken Cornelis Rijcken en Anna Cornelis Rijcken.

   Erffdeelinge voor Recht aengebracht bij Meester Adriaen Adriaenssen de Roij, weduwnaer za: Adriaentgen Cornelisen Reijcken voor de eene helfft, Jacob Bervoets in qualiteijt als
   voocht ende Aert Reijcken in qualiteijt als toesiender der minderjarige, soo van wijlen de voornoemde Adriaentgen Reijcken, verweckt bij za: Peeter Huijbertssen Bervoets, voor de
   wederhelft, ende dat van alle de erffgoederen soo ende gelijck de voornoemde Adriaentgen Reijcken ende Meester Adriaen de Roij, samen beseeten hebben, ende metter doot ontruijpt, ende is deelinge als hier naer volgende is [..]. Actum geteeckent desen XXIIIe Januarij XVIc acht en tachtentigh gereserveert, het doen vande boedel eet dat de voochde sustiseren bij de boedelhouders te sullen moeten presteren.

  x ±1664   Peter Huijbertse Berrevoets , * ±1640 , † ±1680.
      Zoon van Huijbert Cornelisse Berrevoets (?) en Adriaenke Franse Boeser (?).

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de gesamentlijcke erffgenamen van Cornelis Jochem Rijcken ende Maijken Aerden Bommelaer zaliger bij namen
   - Aert Corneliss Rijcken,
   - Huijbert Corneliss Rijcken,
   - Peter Huijbertss Berrevoets als getrout hebbende Adriaentje Corneliss Rijcken,
   - Nicolaes Peters Brouwers als getrout hebbende Dingna
   Corneliss Rijcken,
   - Frans Hendrickss Boeser als getrout hebbende Jenneke Corneliss
   Rijcken,
   - Wiilemijntje Corneliss Rijcken, meerderjarige dochter geassisteert met Mels Zeijlmans, heemraet in wette alhier, haren gecoren vooght indesen,
   - Anneke Corneliss Rijcken, out ontrent 10 jaren, geassisteert met schout ende heemraden door redenen dat den vooght in desen moet stil staen door redenen dat hij mede is deelende ende
   - Huijbrecht Peterss Zeijlmans in qualite als vader ende toesiender van sijne vier kinderen namentlijck Anneken, Jochem, Peter ende Thomas Huijbertss Zeijlmans waer moeder van was Mariken
   Corneliss Rijcken.
   Tsamen kinderen ende kintskinderen ende indier qualiteijt als
   erffgenamen vande voornoemden Cornelis Jochem Rijcken ende Maijken Aerden Bommelaer, elck voor een achtsten part inde naergelaten goederen. Alhier voor recht aengebrocht desen 25e februarij 1677 in Groot Waspik.

  x Raamsdonk 1681   Adriaen Adriaensz (Ariaen Ariaensz) de Rooij , * ±1649 , ~’s-Grevelduin-Capelle 30-1-1650 .
      Zoon van Adriaen Adriaens de Rooij en Janneke Joosten van Campen .
   Otr. op 22-2-1681 in Capelle.
   Zij lieten een dochter Jenneken dopen.
   De ouders wonen in de Nieuwstr., get. Maijcken Joosten van Campen.

   Capelle, otr. 22-2-1681:
   - Adriaen Ariens de Roij, j.m. van Cap., met
   - Adriaentje Cornelisse Rijcke, wed. Peter Huijberts Barrevoets, won. Rdk, otr. Gtb, tr. Raamsdonk.

   Op Heden desen XIe Febr: 1689 soo Compareerde mr: Adrian de Roij, in huwelijk hebbende gehadt Adriaentge Corn: Rijcken, Claes Brouwers, getrout hebbende Dingena Rijcken, Antonij Perseijn in Huwelijk hebbende Anneken Rijcken, Aert Rijcken soo voor
   hem selven, als mede momboir vande minderjarige kinderen van za: Huijbert Zeijlmans, ende recte caverende voor de minderjarige kinderen van za: Huijbert Cornelis Rijcken. Jan Boeseren getrout met Willemmeijntje Corn: Rijcken [..] bekennen voldaen en betaelt te zijn.

   Get. bij de doop: Maeijken Joosten van Campen .

  1 kinderen


 5. Dingna (Dingentje Cornelis) Rijcken , *Waspik ±1645 , † Raamsdonk 1-1696 , [] Raamsdonk 27-1-1696.

   Op 8-5-1680 in Waspik was sprake van een vrijgift tussen Nicolaes Peterse Brouwer, geh.m. Dingentje Corn. Rijcken, en Aert Adriaenssen Bommelaer.

   Niclaes Brouwers, in huwelijck hebbende Dingena Corn: Rijcken, wordt op 22-5-1686 in Capelle genoemd.

  x   Nicolaes Peterse Brouwer .
   Dingna trouwde met Nicolaas Peterse Brouwers uit Waspik.

   Op Heden desen XIe Febr: 1689 soo Compareerde mr: Adrian de Roij, in huwelijk hebbende gehadt Adriaentge Corn: Rijcken, Claes Brouwers, getrout hebbende Dingena Rijcken, Antonij Perseijn in Huwelijk hebbende Anneken Rijcken, Aert Rijcken soo voor
   hem selven, als mede momboir vande minderjarige kinderen van za: Huijbert Zeijlmans, ende recte caverende voor de minderjarige kinderen van za: Huijbert Cornelis Rijcken. Jan Boeseren getrout met Willemmeijntje Corn: Rijcken [..] bekennen voldaen en betaelt te zijn.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de gesamentlijcke erffgenamen van Cornelis Jochem Rijcken ende Maijken Aerden Bommelaer zaliger bij namen
   - Aert Corneliss Rijcken,
   - Huijbert Corneliss Rijcken,
   - Peter Huijbertss Berrevoets als getrout hebbende Adriaentje Corneliss Rijcken,
   - Nicolaes Peters Brouwers als getrout hebbende Dingna
   Corneliss Rijcken,
   - Frans Hendrickss Boeser als getrout hebbende Jenneke Corneliss
   Rijcken,
   - Wiilemijntje Corneliss Rijcken, meerderjarige dochter geassisteert met Mels Zeijlmans, heemraet in wette alhier, haren gecoren vooght indesen,
   - Anneke Corneliss Rijcken, out ontrent 10 jaren, geassisteert met schout ende heemraden door redenen dat den vooght in desen moet stil staen door redenen dat hij mede is deelende ende
   - Huijbrecht Peterss Zeijlmans in qualite als vader ende toesiender van sijne vier kinderen namentlijck Anneken, Jochem, Peter ende Thomas Huijbertss Zeijlmans waer moeder van was Mariken
   Corneliss Rijcken.
   Tsamen kinderen ende kintskinderen ende indier qualiteijt als
   erffgenamen vande voornoemden Cornelis Jochem Rijcken ende Maijken Aerden Bommelaer, elck voor een achtsten part inde naergelaten goederen. Alhier voor recht aengebrocht desen 25e februarij 1677 in Groot Waspik.


 6. Jenneke Cornelis Rijcken , *Waspik ±1650 , † Raamsdonk ±1688 .

   Willem Cornelisse Hulst werd op 30-6-1688 in Waspik genoemd als weduwnaar van Jenneken Corn. Rijcken.

   Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Gerrit Hendrickxsen Boeser als voocht van de kinderen van Frans Henderickxsen Boeser en Jenneken Kornelis Rijcken sedert 23-6-1699, actum 1704 te Groot-Waspik.

  x   Frans Hendrickse Boeser , *Waspik ±1650 , † Waspik <1686.
      Zoon van Heijnrick Franss Boeser en Geertruijt .
   Kinderen: Francijn en Geertruijt.
   Op 6-4-1685 was in Groot-Waspik sprake van een wilceur tussen Jochum de Bruijn, hoijschipper, en Jenneken Corn. Reijcken, wed. van Frans Hendricx Boeser.

   Frans was een zoon van Hendrik Franse Boeser en Geertruijt.

   Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Huijbert Corneliss Rijcken van den boedel van [Cornelis] Joachum Rijcken ende Maeijken Aerden, zijn ouders, 1686.
   Ondertekent: Aert Rijcken, Claes Brouwer, Frans Hendricksen Boeser, Adriaentken Cornelis Rijcken en Anna Cornelis Rijcken.

   Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Gerrit Hendricksen Boeser als voocht van de wesen van Frans Hendricksen Boeser en Jenneken Kornelissen Rijcken op 23-6-1699 in Groot-Waspik.

   Capelle, 15-2-1678: Aert Cornelis Reijcken, mede als voogd van de kinderen van Huijbrecht Zeijlmans bij Marijke Cornelis Reijcken, Huijbrecht Cornelis Reijcken, Frans Boeser x Jenneken Cornelis Reijcken, Willemken en Anneken Cornelis reijcken, Claes Brouwer nomine uxoris en Peeter Bervoets nomie uxoris verkopen aan Elandt van Nieuwenhuijse en Jan Teunis Paens.

   Capelle, 22-5-1686: Compareerde voor ons Schout ende Heemraden der Ambachts Heerlijckheijt van Schrevelduijn Cappel, de persoonen van
   - Aert Corn: Rijcken, soo voor sijn selven, alsmede momboirs vande minderjarige weeskinderen naergelaten bij Za: Huijbert Zeijlmans, mitsgaders hem sterckmakende ende de rato caverende voor sijnen broeder
   - Huijbert Corn: Rijcken,
   - Adriaen de Roij, in huwelijk hebbende Adriaentgen Corn: Rijcken,
   - Niclaes Brouwers in huwelijck hebbende Dingena Corn: Rijcken,
   - Jan Bastiaenssen Boeser, in huwelijck hebbende Willemeijn Corn: Rijcken,
   - Antonij Perceijn in huwelijck hebbende Anneken Corn: Rijcke,
   - Jenneken Corn: Rijcke, wed: wijlen Frans Hendricxsse Boeser;
   de welcke verclaren ider in Hare voorschreven qualiteijt te cederen, transporteren ende op te dragen soo als recht is, aen ende ten behoeven van Adriaen Robben Decker, Jacob Antonissen van Nieuwenhuijsen, Adriaen Ariesse Deckers, ende Elant Antonisse van Nieuwenhuijssen, specialijck seckre ontrent twee ende een Halve mergen erve ende gronde soo deselve in sijn sloote opgegraven leijt, gelegen ten westen vande Nieuvaert, waer van
   noorden geerft is Gijsbert Tonisse Paens, cum suis, Zuijden de erffgenamen van Za: Bastiaen Peeter Corsten cum suis, streckende voor van ter halver Nieuvaert voorschreven aff, westwaerts op, tot de erve vande wed: ende kinderen Za: Poulis Vrijsen cum suis toe,
   ende dat met alle wegen, stege, schouwen ende nabueren rechten, met recht hier vuijt gande, voorts soo gelovende de voornoemde Comparanten in Hare voorschreven qualiteijt tselve te vrijen ende waren naer den rechte vanden landen, ende alle Calangie ende voor Commer aff te doen tot desen dagen toe.Coram Adriaen Timmers Schout, Jan Knaep ende Govert Cluijtenaer Heemraden. Actum geteeckent desen 22e Maij 1686.
   Partije verclaren voor recht den coop te wesen ter somme van ses Hondert vijff en twintigh ca: gulden, te betalen in drij egale gelijcke termijnen, te weten 208 gulden gereet ende contant bij de opdrachte, ende soo vervolgens van jaar tot jaar tot de voldoeninge in cluijs, van welcke voorschreven eerste termijn bekennen de voorschreven Comparanten voldaen te sijn.

  x ?   Willem Cornelisse Hulst .
   Otr. op 2-12-1686 in Besooijen.

   Otr. in Besoijen op 2-12-1686:
   - Willem Cornelisse Hulst, j.m., met
   - Jennicken Cornelisse Rijcke, wed.

   Otr. in Besoijen op 22-10-1696:
   - Willem Hulst, geb. ’s-Gravenmoer, wednr. Jennike Rijke, met
   - Maria Janse van den Hoove.

   Zij lieten op 16-11-1698 in Besoijen een zoon Cornelis Hulst dopen.

   Willem Cornelis Hulst maakte op 3-8-1688 in Waspik een waterbrief op met Jan Janssen Venis.

  2 kinderen


 7. Anneke Cornelisse Rijcken , *Waspik ±1655 , † Sprang 29-5-1705 .
   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de gesamentlijcke erffgenamen van Cornelis Jochem Rijcken ende Maijken Aerden Bommelaer zaliger bij namen
   - Aert Corneliss Rijcken,
   - Huijbert Corneliss Rijcken,
   - Peter Huijbertss Berrevoets als getrout hebbende Adriaentje Corneliss Rijcken,
   - Nicolaes Peters Brouwers als getrout hebbende Dingna
   Corneliss Rijcken,
   - Frans Hendrickss Boeser als getrout hebbende Jenneke Corneliss
   Rijcken,
   - Wiilemijntje Corneliss Rijcken, meerderjarige dochter geassisteert met Mels Zeijlmans, heemraet in wette alhier, haren gecoren vooght indesen,
   - Anneke Corneliss Rijcken, out ontrent 10 jaren, geassisteert met schout ende heemraden door redenen dat den vooght in desen moet stil staen door redenen dat hij mede is deelende ende
   - Huijbrecht Peterss Zeijlmans in qualite als vader ende toesiender van sijne vier kinderen namentlijck Anneken, Jochem, Peter ende Thomas Huijbertss Zeijlmans waer moeder van was Mariken
   Corneliss Rijcken.
   Tsamen kinderen ende kintskinderen ende indier qualiteijt als
   erffgenamen vande voornoemden Cornelis Jochem Rijcken ende Maijken Aerden Bommelaer, elck voor een achtsten part inde naergelaten goederen. Alhier voor recht aengebrocht desen 25e februarij 1677 in Groot Waspik.

   Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Huijbert Corneliss Rijcken van den boedel van [Cornelis] Joachum Rijcken ende Maeijken Aerden, zijn ouders, 1686.
   Ondertekent: Aert Rijcken, Claes Brouwer, Frans Hendricksen Boeser, Adriaentken Cornelis Rijcken en Anna Cornelis Rijcken.

   Op 28-12-1695 in Capelle was sprake van "d’Hr: Adriaan van Andel Schout tot Cappel als last ende procuratie hebbende vanden vader ende vooght van het onmondigh kindt van Maeijcken Aertsen Bommelaer".

  x ±1680   Anthonij Hendricksen Perceijn , * 1641 , ~Sprang 7-3-1641 .
   Kinderen: Geertruij, Hendrick, Cornelis en Johannes.

   Antoni is een zoon van Hendrick Jansen Perseijn.
   Hendrick Janssen Percijn en Geertruijd Dames lieten op 3-2-1637 in Heusden een zoon Arien dopen. Er waren meer kinderen.
   Handrick Jansen Persijn werd op 3-6-1646 in Sprang begraven.

   Anthonij Perceijn, in huwelijk hebbende Anneken Corn. Rijcke, wordt op 22-5-1686 in Capelle vermeld.

   Op Heden desen XIe Febr: 1689 soo Compareerde mr: Adrian de Roij, in huwelijk hebbende gehadt Adriaentge Corn: Rijcken, Claes Brouwers, getrout hebbende Dingena Rijcken, Antonij Perseijn in Huwelijk hebbende Anneken Rijcken, Aert Rijcken soo voor
   hem selven, als mede momboir vande minderjarige kinderen van za: Huijbert Zeijlmans, ende recte caverende voor de minderjarige kinderen van za: Huijbert Cornelis Rijcken. Jan Boeseren getrout met Willemmeijntje Corn: Rijcken [..] bekennen voldaen en betaelt te zijn.

  4 kinderen


 8. Willemijntje Cornelisse (Willemken Cornelis) Rijcken , *Waspik ±1655 , † Waspik 13-11-1724 .

  x ±1679   Johan Bastiaens (Jan Bastiaense) Boeser , * ±1655 , † Waspik 22-4-1705.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.