Joachim (Jochum Dirckse) Rijcken , *’s-Gravenmoer ±1583 , † ’s-Gravenmoer 1656.
Zoon van Dierick Janssen Rijcken en Lijntken Thomas Gielis Matheeussen .


x ±1603
    Theuntken Cuijl , † <1607.    

x 1606
    Petronella (Peerken Adriaanse) Sprangers , * ±1585 , † ’s-Gravenmoer 1611.    

x ±1612
    Maeijken Huijbrecht Roeloffs , † <1648.
x <1657
    Maeijken Adriaenssen van der Woel .

RECHTSBOVEN: ’s-Gravenmoer in de Langstraat

Kinderen:
 1. Cathelijn (Lijntken Jochums) Rijcken .

   Catharina Joachims Rijcken liet op 11-3-1653 in Hilvarenbeek samen met Dionijsius Martinus Mutsaerts een dochter Adriana dopen.

   Catharina Joachims Rijcken wordt in 1677 in Tiburg vermeld.

  x <1647   Dionijsius Martinus (Denijs Merten Petersz) Mutsaerts .
   Kinderen: Henricus, Adriana en Cornelia, gedoopt in Hilvarenbeek.
   Mogelijk is hij op 21-12-1608 in Oisterwijk gedoopt als zoon van Petrus Martens en Adriana.

   Denis Marten Peter Cornelis Mutsaerts wordt in 1660 in Tilburg vermeld.

  4 kinderen


 2. Anneken Jochums Rijcken .

   Op 8-8-1628 was in Groot-Waspik sprake van een Anneken Jochumss., wed. Heijnrick Aertss Schoenmakers. Het is mij onbekend of dat deze Anneken is.

  x <1653   Adriaen Jan Fiers , † ±1661.
      Zoon van Jan Aertsen Fiers en Maeijken Adriaenssen van der Woel .
   Zij hadden 7 kinderen.

   Adriaen Jans(sen) Fiers(en)/Metselaer.

   Op 16-4-1646 in Groot-Waspik was sprake van een vrijgift tussen Joachim Dirck Rijcken, geh. met Maeijken Arss. e.a., en Adriaen Janssen Metselaer.

   Jan Thoniss x Maeijken Janss en Aert Janss Fierssen, swager, waren op 20-2-1649 in Groot Waspik betrokken bij een vrijgift van ½ acker saeijlant, gecomen van hun vader, ten zuiden van de waterganck in 11½ Hoeve voor ƒ300 aan Bastiaen Franss, sweervader, en Adriaen Janss Fiersen, broer.

   Merten Adr van Gesel en Adr. Janss Fiersen, armmrs, worden op 31-7-1653 in Groot Waspik vermeld.

   Op 13-1-1654 in Capelle verkoopt Domine Teunis [?] Adriaens x Margrietken Jans vanden Broek, Swaluwe, [iets] aan Adriaen Jans Metselaer en Cornelis Joachims, zwager, Waspick.

   Staet ende inventaris vande erffgoederen bij Adriaen Janss Fiersen ende Anneken Jochem Rijcken tsamen staenden houlijck metter haeff ende imboel, incomende ende uutgaende schulden. Aengebrocht bij Anneken Jochum Rijcken soo als volght.
   Aenneminge Anneken Jochum Dierck Reijcken hare seven onmondigen weeskinderen verweckt bij Adriaen Jansen Fiersen.
   Op huijden desen xije november xvjc eenentsestich compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Anneken Jochum Dierck Rijcken, weduwe wijlen Adriaen Janss Fiersen, geassisteert met Cornelis Jochum Rijcken, haren broeder, ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haren seven onmondige weeskinderen verweckt bij Adriaen Janss Fiersen ende dat van Aert Janss Fiersen als oom
   ende gerechte bloetvoocht vande voorss kinderen.


 3. Adriaen Jochums Rijcken .

   Capelle, 14-5-1644: Ten voors dage hebben Jan Jacobs Cuijper, heemraet Sgravenmoer, Robbrecht Jans Pharo, Sgravenmoer, namens Denis Denis Bouwens x Grietken Jans Pharo en Marcus Jans Pharo, beide Cappel, Adriaen Joachims Rijcken x Maeijken Jans Pharo, Sgravenmoer, samen voor een portie, Jan Jans Handkijnt x Lijsken Adriaen Rutten mede namens Adriaen Adriaens
   Nevets? den Jongen, Lenaert Adriaens Rutten, Oosterhout, Maeijken Adriaens Rutten wed Joachim Jacobs Meijer, Sgravenmoer, Sijmen Adriaens Rutten en Sijmen Jacobs Cuijper, beide Sgravenmoer, Cornelis Joachim Rijcken, Waspijck, x Maeijken Aerden Bommelaer mede namens Jan Aerden Bommelaer, zwager, allen beneffens Jan Jacobs Cuijper en Robbrecht Jans Pharo, de voors Jan Jacobs uitgekocht van de goederen van Jenneken Lenaerts, zijn moeije. Allen zijn erfgenaam van Jan Adriaenss Pharo en Maeijken Lenaerts Rutten.
   Zij verkopen hierop aan Marcus Jan Pharo.

  x   Maaijken Jan Adriaenssen Pharo .
      Dochter van Jan Adriaenss Pharo en Maeijken Lenaerts Rutten .

   In 1670 was in ’s-Gravenmoer sprake van de kinderen van Adriaen Jochumssen Rijcken en Maeijken Janssen Pharo.

  1 kinderen


 4. Peerken Jochumssen (Peerken Jochums) Rijcken .

   In een acte van 26 mei 1657 wordt Jochum’s boedel verdeeld: "Deling tussen Maeijken Adriaenssen van der Woel, laatst weduwe van Jochum Dirck Rijcken, heemraad (...) en Jochums kinderen Cornelis, Adriaen, Anneken, Peerken, Lijntken, en Dircksken."

  x ?   Cornelis Janssen Cuijl .

   In 1658 was in ’s-Gravenmoer sprake van de kinderen van Cornelis Janssen Cuijl en Peerken Jochussen Rijcken.

   Verder is in Brabant geen spoor van hun kinderen te vinden.


 5. Dircksken Jochums Rijcken .

   In een acte van 26 mei 1657 wordt Jochum’s boedel verdeeld: "Deling tussen Maeijken Adriaenssen van der Woel, laatst weduwe van Jochum Dirck Rijcken, heemraad (...) en Jochums kinderen Cornelis, Adriaen, Anneken, Peerken, Lijntken, en Dircksken."


 6. Cornelis Jochums Dirckse Rijcken , *’s-Gravenmoer ±1612 , † Waspik ±1676 .

  x ±1640   Marijken Aerts Bommelaer , *’s-Gravenmoer ±1620 , † >1676.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.