Willemijntje Cornelisse (Willemken Cornelis) Rijcken , *Waspik ±1655 , † Waspik 13-11-1724.
Dochter van Cornelis Jochums Dirckse Rijcken en Marijken Aerts Bommelaer .


x ±1679
    Johan Bastiaens (Jan Bastiaense) Boeser , * ±1655 , † Waspik 22-4-1705.
Kinderen:
 1. Bastiaan Janse Boeser , *Waspik 1680 , ~Waspik 6-8-1680 .

   Bastiaan Janse Boeser tekende op 30-12-1727 in Waspik een transportacte met Jan Schoutten.

   Bastiaan Boeser en Anna Rijken maakten een testament op 12-6-1728 in Groot-Waspik.

   De boedel van Bastiaen Jans Boeser en Anna Thom. Rijcken werd op 23-9-1728 in Groot-Waspik verkocht.

  x 1726   Anna Thomasse Rijken , *Waspik 1705 , ~Waspik 5-8-1705 , † Waspik 16-6-1728.
      Dochter van Thomas Aertse Rijcken en Anna Peterse van Gorkum .
   Otr. op 24-5-1726 in Waspik.
   Bastiaan Janse Boeser, j.m., en Anna Thomasse Reijeken, j.d., beiden geb. en won. in Waspik.
   Op 23-9-1728 in Groot-Waspik werd de boedel van Bastaien Jans Boeser en Anna Thom. Rijcken verkocht.

   Anna Thomasse Reijcken wordt op 21-3-1725 in Wapik vermeld.

   Op 23-9-1728 in Groot-Waspik werd de boedel verkocht van BAstaien jans Boeser, geh. met Anna Thom. Rijcken.

  1 kinderen


 2. ? Maijke Janse Boeser , * 1682 , ~Waspik 4-3-1682 .
   Maria overleefde haar echtgenoot.

   Staat ende inventaris van alle goederen als Maaijke Janse Boeser, weduwe van Peeter van Dongen, heeft agtergelaten, geformeert door Antonie en Cornelis van Dongen en Antonie als voogt over de kinderen van Jenneken van Dongen bij Sebregt Vermeijs, opgemaakt op 17-2-1759 in Capelle.

   Op 17-2-1758 in Capelle vond een deling plaats van de goederen van Maaijken Janse Boeser, wed. Peter van Dongen, moeder/grootmoeder van Antonij en Cornelis van Dongen.

  x ?   Peter Jansen van Dongen , * ±1682 , † <3-1758.
      Zoon van Jan Teunisse van Dongen en Jenneken Paulussen ( Freijsen) .
   Otr. op 24-1-1709 in Waspik.
   Peter Janse van Dongen, j.m., geb. en won. te Cap., en Maria Janse Boeser, j.d., geb. en won. te Waspik.
   Zij lieten de volgende kinderen dopen in Capelle: Jenneke, Anthonij, Cornelis en Johanna (2x).
   Tussen de dopen van Jenneke en Anthonij zit 5 jaar, dus mogelijk waren er nog meer kinderen.
   Iemand werd begraven ’s Grevelduin-Capelle 25 maart 1737, maar of dat zijn vader Jan Thonis van Dongen was of Peter Jansen van Dongen zelf, is mij onduidelijk.

   Waspick, desen 16e maart 1725:
   Scheijdinge ende erfdeelinge die bij desen doende ende aan schout en geregten van Groot Waspik overgevende sijn :
   - Peeter van Dongen,
   - Paulus van Dongen,
   - Meerten Lamberde Reckers als in huwelijk hebbende Janneken Jans van Dongen,
   - Paulus Freijssen Bruijnenbaart,
   - Jan Marcelisse Reckers den Ouden als in huwelijk hebbende Adriaantje Frijssen Bruijnenbaart,
   - Faas Noteboom in huwelijk hebbende Maria Janse Timmermans,
   - Peeter Fijneman in huwelijk hebbende Piternel Timmermans,
   - Joost Teunis Pols als vader en voogt van sijne agt mondige en onmondige kinderen bij hem in huwelijk verwekt aan Maria Joosten Verhagen als sig voor de selve sterkmakende en innestaande en sulcx ten behoeve van voornoemde sijne kinderen.
   Alle erfgenamen abintestato van Arien Paulusse Bruijnenbaart, ter eenre, ende
   - Freijs Janse Reckers voor sijn selven ende innestaande voor sijn suster Piternel Janse Reckers,
   - Lambert Bogaarts voorsijn selven ende als innestaande voor Jan Boumans in huwelijk hebbende Sijken Bogaarts ende nog
   - Freijs Janse Reckers als sigh sterkmakende ende innestaande voor Dingena Faro weduwe van Cornelis Moetsen ende voor Peeter, Arien ende Jan van Breemen.
   Ende indie qualiteijt alle erfgenamen abintestato van Heijltje Mattheeus weduwe van Arien Paulussen Bruijnenbaart ter andere sijde.
   Ende dat van alle de vaste goederen en effecten bij den voornoemde Arien Paulussen Bruijnenbaart en Heijltje Matheeuse te samen gepossideert ende beseten hebben en bij haar metten doot ontruijmt ende naargelaten sijn.

  5 kinderen


 3. Cornelis Boeser , * 1684 , ~Waspik 15-7-1684 , † <13-4-1685 .


 4. Cornelis (Cnelis Janse) Boeser , *Waspik 1685 , ~Waspik 13-4-1685 , † Waspik 23-10-1736 .

  x Capelle (NB) 1713   Dirxke Adriaansen van Dongen , *Vrijhoeve-Capelle 1687 , ~Vrijhoeve-Capelle 16-11-1687 , † Waspik 8-7-1747.

  5 kinderen


 5. Eiltie Jans Boeser , * ±1689 , ~Waspik 11-1-1690 .

   Eijlke Jans Boeser, j.d. van Waspik, ging op 18-5-1724 in Waspik in ondertrouw met Adriaan Aarde Schouten, weduwnaar van Jenneke Geerden Smits.

   Op 28-2-1758 was er in Groot-Waspik sprake van Eijltjen Janse Boeser, wed. Huijbert Koninx.

  x   Adriaen Aerden Schouten .
   Otr. op 18-5-1724 in Waspik.
   Adriaan Aarde Schouten, weduwnaar van Jenneke Geerden Smits.

   In Raamsdonk op 21-5-1726 Compareerde Aert Schouten, Huijbert Schouten, Nicolaas Schouten, Jan Schouten, Antonij Geus x
   Sijken Schouten, Jan van de Werke x Cornelia Schouten, kinderen van Adriaen Aerden Schouten en verclaren dat zij gedeelt hebben tegen Eeltjen Boeser, naergelaten weduwe.


 6. Frans Janse Boeser , * 1693 , ~Waspik 7-8-1693 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.