Anna Rijnsdorp , * 1659 , ~Dordrecht 13-10-1659 , [] Dordrecht ±23-7-1725.
Anna trad op als getuige bij de ondertrouw van Huijbert Schuijten .

Dochter van Hendrijck Rijnsdorp en Marij Hillebrants .


× Dordrecht 30-4-1680 (otr Dordrecht 14-4-1680)
    Huijbert Gerritse van Duijnen , * 1653 , ~Dordrecht 21-11-1653 , [] Dordrecht ±22-3-1714.

RECHTSBOVEN: Anna Rijnsdorp trouwde op 30-4-1688 in Dordrecht met Huijbert Gerritsen van Duijnen..

Kinderen:
 1. Gerrit van Duijnen , * 1681 , ~Dordrecht 5-12-1681 , † <7-1687 .


 2. Hendricus (Hendrik Huijberse) van Duijnen , * 1683 , ~Dordrecht 7-8-1683 , [] Dordrecht ±16-10-1716.
   Aan. begr. Hendrik van Duynen. Op 7-9-1716 had hij zijn testament opgemaakt en zijn moeder tot zijn universele erfgenaam benoemd.

   Op 7-9-1716 in Dordrecht compareerde Hendrick Huijbertse van Duijnen, jongman, woonende op den Noordendijck, buijten dese stadt.
   "Soo verclaarde hij testateur tot sijn eenige ende universeele erffgenaam te noemen ende institueren sijne moeder Anna Rijndorp, wede. van Huijbert Gerritse van Duijne, ende dat in alle ende ijgelijke de goederen, soo roerende als onroerende, actien, crediten ende in schulden, geene goedren ter weerelt altoos uijtgesondert" [..].
   Met uitsluiting van de weekamer.


 3. Maria van Duijnen , * 1685 , ~Dordrecht 16-7-1685 , † <1696 .


 4. Geerit van Duijnen , * 1687 , ~Dordrecht 7-6-1687 .

   Dordrecht, Sondagh den 10 Maert 1726:
   Geerit van Duijnen, wedr. woont bij den boom, met
   Maria Sneijders, jd., woont buijten de Vuijlpoort, beijde van Dordregt.
   Het is onbekend of dit deze Geerit van Duijnen betreft.


 5. Jacomijna (Jacomijntje) van Duijnen , * ±1689 , ~Dordrecht 18-1-1690 , [] Dordrecht 9-12-1758.

  × Dordrecht 27-10-1709   Willem Jacobsz van der Koogh , * 1689 , ~Dordrecht 16-5-1689 , † Dordrecht 6-12-1762, [] Dordrecht 11-12-1762.

  11 kinderen


 6. Niklaas van Duijnen , * 1692 , ~Dordrecht 29-12-1692 , † <1704 .


 7. Marija van Duijnen , * 1695 , ~Dordrecht 20-8-1695 .

   Dordrecht, 4-2-1720:
   Huijbert Schuijten, jongman van Dordregt, woont buijten de Spuijpoort, volgens mondelingh consent van Lijsbeth vande Grient, wede. Pieter Schuijten, zijn moeder, met
   Maria van Duijnen, jonge dogter van Dordregt, woont op denNoordendijk, geassisteert met Anna Rijndurp, wede. Huijbert van Duijnen, haer moeder.
   Den 18 februarij 1720 alhier getrout door do. LaCaste.

   Marija en Huibert Schuiten lieten op 7-2-1722 een zoon Pieter dopen en op 14-7-1730 een dochter Huberta.

  × Dordrecht 18-2-1720   Huijbert Schuijten , *Dordrecht 1684 , ~Dordrecht 10-3-1684 .
   Ondertrouw op 4-2-1720 in Dordrecht.
   Getuige bij het huwelijk: Anna Rijnsdorp .
   Huijbert is een zoon van Pieter [Gerritse] Schuijten en Lijbet vande Grient, die op 22-3-1682 in Dordrecht in ondertrouw gingen. Aldaar lieten zij op 12-2-1683 een dochter Lijsbeth dopen.

  2 kinderen


 8. Anna van Duijnen , * 1697 , ~Dordrecht 28-4-1697 .


 9. Elisabeth van Duijnen , * 1698 , ~Dordrecht 21-9-1698 .


 10. Huijbert Huijberts van Duijnen , *Dordrecht 1700 , ~Dordrecht 21-4-1700 .
  Huijbert Huijberts trad op als getuige bij de ondertrouw van Niclaas (Claes) van Duijnen , de ondertrouw van Geerit van Duijnen .
   Aang. overl. Huybert van Duinen.

   Dordrecht, Septb. 1726: 19de Ontf. van Huijbert van Duijne, j.m. - 3: -, en van Pieternella Ponse, j.d. - 3:-.

   Nicolaas van Duijnen, koopman, en Huijbert van Duijnen, koopman, worden op 10-11-1733 in Dordrecht vermeld.

   Dordrecht, Saturdagh den 28 Julij 1753:
   Huijbert Schuijten, j.m. van Dordt, hebbende schriftelijk consent van zijn oom & vooght Huijbert van Duijnen en geassist. met zijn swager Evert Mouthaan, soo voor hem selven als voor C. van Asperen en Jan Nieuwendorp, met
   Anna Maria pels, j.d. van de Hoge Swaluw, hebbende schriftelijk consent van haer vader de [??] Charles Aarnout Pels.
   De geboode gean op de Hoge Swaluwe.
   Den 12 Augustij 1753 alhier getrouwt door den prop. van Schie.

  × Dordrecht 6-10-1726   Pieternella Ponse , *Dordrecht 1701 , ~Dordrecht 8-8-1701 .
  Pieternella trad op als getuige bij de ondertrouw van Niclaas (Claes) van Duijnen .

      Dochter van Jan Ariense Ponse en Cornelia Jans (van de Lijnbaan) .
   Ondertrouw op 19-9-1726 in Dordrecht.
   Huijbert van Duijnen, j.m. woont opden Noordendijk, met Pieternella Ponse, j.d. woont opden Noordendijk, beijde van Dordregt.
   Getuige bij het huwelijk: Jan Ariense Ponse . Pietertje, k.v. Jan Arentsz. en Cornelia Jans.

   Donderdagh den 19 September 1726:
   Huijbert van Duijnen, jongman van Dordrecht, woont op den Noordendijk, met
   Pieternella Ponse, jonge dogter van Dordregt, woont op den Noordendijk, geassisteert met Jan Aertse Ponse, haer vader.
   Den 6 October 1726 alhier getrout door do. Bijsterveld.

   Donderdagh den 21 October 1728:
   Nicolaes van Duijnen, jongman van Dordregt, woont aen den Noordendijk, geassisteert met Huijbert van Duijnen, zijn broeder, met
   Neeltie vander Vliet, jonge dogter van de Lage Swaluwe, woont bij het Bagijnhoff, geassist. met Pieternella Ponse, huijsvr. van Huijbert van Duijnen, haer goede kennis.
   Den 7 Nomber 1728 alhier getrout.

  5 kinderen


 11. Niclaas (Claes) van Duijnen , * 1703 , ~Dordrecht 29-8-1703 , † <1745 .

   Donderdagh den 21 october 1728:
   Nicolaes van Duijnen, jongman van Dordregt, woont aen den Noordendijk, geassisteert met Huijbert van Duijnen, zijn broeder, met
   Neeltie vander Vliet, jonge dogter van de Lage Swaluwe, woont bij het Bagijnhoff, geassist. met Pieternella Ponse, huijsvr. van Huijbert van Duijnen, haer goede kennis.
   Den 7 Nomber 1728 alhier getrout.

   Dordregt den 25 Maert 1771
   Is ter Wees-Camere geëxhibeert ’t Testament van Nicolaas van Duijnen en Neeltje Vervloet Egtelieden,
   gepasseert voor den Notaris Bartholomeus vander Star residerende binnen Dordrecht,
   in dato den 16 December 1774, waar by is gebleken dat deze Camere behoorlyk is gesecldeert, en dat tot erfgenamen zijn aangestelt: meerderjarigen.
   Beroep: Molenaar op de houtzaagmolen "De Duinen" aan de Noordendijk van 1731 tot 1733

  × Dordrecht 7-11-1728   Neeltje Vervloet , *Lage Zwaluwe ±1707 , [] Dordrecht 13-3-1771.
  Neeltje trad op als getuige bij de ondertrouw van Adrijaan van Duijnen .

      Dochter van Adriaen Vervloet en Jacomina Botbijl .
   Ondertrouw op 21-10-1728 in Dordrecht.
   Getuige bij het huwelijk: Huijbert Huijberts van Duijnen en Pieternella Ponse . Neeltje Vervloet

   Neeltje Vervloed/Vervloet/Vervloedt/Venloed.

   Als weduwe was zij molenaar op de houtzaagmolen "De Duinen" aan de Noordendijk in de periode 1744-1769.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.