Adriaen Dirrickz (Arij Dircxz) Roennaer , † >1577.
Zoon van Dieric Koosen en Baerte ("Baerte Dirrick Koesz") (?) .


Kinderen:
 1. Neeltgen Ariensdr ( Roennaer) , † <1607 .
   Jacob Meeusz hertrouwde op 15-4-1607 in Zwijndrecht met Aeltken Adriaensdr., weduwe van een Cornelis en dochter van Adriaen Jan Ockersz van Alblas alias de Lange, stadhouder van Groote Lindt.

  x   Jacob Bartholomeeusz (Jacob Meeusz) , * ±1550 , † 1614.
   Kinderen: Grietken, Geertken, Meeus, Adriaentken, Adriaen, Dingentgen, Stijntghen, Cornelis den Ouden, Cornelis den Jongen en Goris.
   Ná 11-10-1614 overleden; "obyt anno 1614".
   Geboortejaar op basis van door hem afgelegde verklaringen, waarbij zijn leeftijd werd vermeld.

   Jacob Meeusz was een zoon van Bartholomeus (Meeus) Jacobsz., schout van Schobbelandsambacht en het Molenambacht, en Grietgen Jansdr.

   Hij was heemraad 1575-1579 en schout 1581-1614 van Schobbelandsambacht en een aantal keer schout van het Molenambacht (Meerdervoort) in de periode 1600-1614. In 1603 was hij gouverneur van de Zwijndrechtse Waard. In 1606 was hij heemraad van Hendrik-Ido-Ambacht.

   Op 5-2-1612 verkocht schout Jacob Bartholomeusz. aan zijn mede in Schobbelandsambacht wonende zoon Cornelis Jacobsz., genaamd "den jongen Cornelis", een huis en erf met de schuur en de rosmolen, met alle toebehoren, gelegen beneden aan het Marktveld, daaraan zuidelijk belend, en oostelijk door "de oude camer van den schout ander huys ende achter de schuyer"", waarna een schuldbrief werd gepasseerd ten bedrage van 1800 car. gld.

   Schout Adriaen Jacobsz. Ronaer, was bij akte van 14-1-1615 gecommitteerd over de boedel van zijn vader Jacob Bartholomeusz.

  10 kinderen


 2. Aechtgen Ariaensdr Roennaer , † >8-1566 .

  x   Hendrick Huijgensz , † ±1563.
   Kinderen: Adriaen, Pieter, Huijgh en mogelijk ook nog een zoon Cornelis, die trouwde met Maritgen Hendricksdr. en met haar een dochter Trijtge kreeg, die uit haar beide huwelijken nakomelingen had.
   Hij is overl. tussen 22-10-1561 en 8-3-1564.

   Hij was één der grote boeren in Rhoon en stamvader van een geslacht met de familienamen Ronaer, Hoogendijck en Velsenaer.

   Hendrick Huijgensz., boer op een hofstede aan de Kijfhoekse Dijk te Roon. Hij was div. keren schepen in de periode 1540-1561 en in 1157/8 taxateur van de 10e penning van Rhoon.

  3 kinderen


 3. ? Marichgen Adriaense , * ±1550 , [] IJsselmonde 6-1600.

  x <1575   Applonius (Ploen Diericxz) Verschoor , *IJsselmonde ±1540 , † IJsselmonde ±1624, [] IJsselmonde .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.