Adriaen Adriaens de Roij , † <1651.
Zoon van Adriaen Gerrits de Roij en Maijke Dircks (van Clootwijck) .


x (otr ’s-Grevelduin-Capelle 8-9-1610)
    IJken Dielisse Vassen , *’s-Gravenmoer ±1585 .    

x ±1614
    Erken Teunisse de Wilde , *’s-Gravenmoer ±1585 , † <3-1645.
Kinderen:
 1. ? Maijken Adriaens de Roij , *’s-Gravenmoer ±1610 .

  x Capelle (NB) 25-3-1633   Bastiaen Bastiaensen ( Boer) , † <1642.
   Otr. op 19-2-1633 in Capelle (NB).
   Sebastiaen Bastiaens, j.m. van Cap., en Maijcken Adriaensdr. de Roij, j.d. van ’s-Gravenmoer, beiden won. te Capelle.

   Compareerden opten xxje dach januarij xvjc sessendartich Sebastiaen Sebastiaenss Boer ende
   heeft overgegeven met een vrije gifte ten behoeve van Jan Govert Gijsbertss. Betaald wordt via
   een wilkeur (folio 117v).
   Toegevoegd: Opten 1e meij anno 1639 bekende Maeijken Adriaensdr weduwe van Sebastiaen
   Sebastiaenss Boer int bijwesen van Sebastiaen Peeterss Boer voldaan te zijn.
   Maeijken is een broer van Adriaen Adriaenss de Roij, zij ondertekent met Maeijken Aersen de
   Roij.
   Opten xxe dach meert anno 1642 bekende Ferdinandus Baltis x Maeijken Adriaensdr voldaan te
   zijn.

  x Sprang 30-6-1641   Ferdinandus Balthens .
   Otr. op 28-5-1641 in Capelle (NB).
   Ferdinandus Balthens van Versteer/van der Sterre, weduwnaar van Adriaenken Adriaens van Heickhuijsen/Brouchoven, van Loon op Zand, won. te Sprang, en Maijken Adriaens de Roij, weduwe van Bastiaen Bastiaensen, van en won. te Capelle.

   Huijbert Gabriels, geh.m. Anneken dochter Anthonis Willems, wed.v. Balthazar Ferdinandus, doet afstand van tocht op goederen ten behoeve van haar kinderen Ferdinandus Balthazar en Ghijsbert Willems, geh.m. Deliana Balthazar, op 29-11-1627 in Capelle.

   Erfdeling door Adriaen Adriaens de Roij en Fernandus Balthus, Sprang, x Maeijken Adriaens de Roij van de goederen van Adriaen de Roij, hun vader op 10-1-1651 in Capelle.

   Loon op Zand, 6-8-1631:
   1) Heijliger zoon wijlen Adriaen Heijligers, voor zichzelf en voor zijn zwager Ferdinandus Balthazar, geh.m. Adriaentken Adriaen Heijlijgers, en voor de andere onmondige broers en zusters,
   2) Embert Goijaerts als voogd van moederlijke zijde van de kinderen van wijlen Corstiaen Heijligers,
   3) Adam zoon wijlen Adriaen Willems als voogd van moederlijke zijde van de kinderen van wijlen Dierck Heijligers, allen geassisteerd met Adriaen Janssen van Grevenbreck, als voogd van vaderlijke zijde van de genoemde kinderen, allen kleinkinderen van Heijliger
   Janssen van Broechoven en Adriaentken dochter wijlen Aert Adriaens van Grevenbroeck, sluiten een overeenkomst met Jan zoon wijlen Robbrecht Jan Robbrechts, geh.m. Heijlwich dochter wijlen Henrick Adriaen Laureijssen, wed.v. Aert zoon wijlen Heijliger Janssen van Broechoven.

   Op 25-7-1642 maken Ferdinandus Baltuss ende Maeijken
   Adriaenss de Roij, sijn vrouw, hun testament. Genoemd: hun
   beider voorkijnderen.


 2. Thunisken Adriaens de Rooij , * 1616 , ~’s-Grevelduin-Capelle 4-9-1616 .


 3. Adriaen Adriaens de Rooij , * 1619 , ~’s-Grevelduin-Capelle 2-6-1619 , † ’s-Grevelduin-Capelle 8-4-1676 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 3-3-1647   Theodora Hermens (Dorotea Hermans) , * 1616 , ~Tilburg 21-9-1616 , † ’s-Grevelduin-Capelle 12-3-1648 (kraambed).

  x ’s-Grevelduin-Capelle 26-3-1649   Janneke Joosten van Campen , * 1629 , ~’s-Grevelduin-Capelle 26-12-1629 , † ’s-Grevelduin-Capelle 23-9-1680.
      Dochter van Joost Diercxssen (Joost Dircxe) van Campen en Beatrix Heijndricxssen Back .
   Otr. op 12-2-1649 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Adriaen Adriaens de Roij, weduwnaar van Thoriken Hermansdr., en Janneken Joosten van Campen, j.d., beiden van Capelle.

   Zij was een dochter van Joost Dircks van Campen en Beatris Hendricks Back. Zie: Gen. Tijdschr. voor MW-Brabant 1997.

  5 kinderen


 4. Lijsken Adriaens de Rooij , * 1623 , ~’s-Grevelduin-Capelle 21-5-1623 .


 5. Peetercken Adriaens de Rooij , * 1628 , ~’s-Grevelduin-Capelle 28-6-1628 .
   Doopgetuige: Maijken Hendriks.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.