Gerrit Adriaens de Roij .
Zoon van Adriaen Gerrits de Roij en Elisabeth Lijtmoet .


x ±1540
    Wilmke Jorijs .
Kinderen:
 1. Adriaen Gerrits de Roij , † <10-1588 .

  x   Maijke Dircks (van Clootwijck) , *’s-Grevelduin-Capelle ±1530 , † >1593.

  4 kinderen


 2. Wouter Geerits de Roij .

   Te Capelle op 21-6-1604 compareerden Gerit Peter Schouten ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Wouter Geritss die Rooij ende Joris de Rooij. Toegevoegd: Joris transporteert aan Wouter, sijnen oom.

   Op huijden desen xvje februarij 1608 in Capelle compareerden Wouter Geritss de Rooij ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Jorij de Rooij Adriaenss, sijnen cosijn, huijsinge etc als Joris gecocht heeft van Hanrick Adriaenss de Back ende sijnen oom Wouter Geritss. Betaald wordt via een wilkeur. Ook gaff Wouter geritss de Rooij over met eender vrijer ghifte soo recht is Joris de Rooij, sijnen neeff, gronden gecomen van Hanrick Adriaenss de Back.
   Toegevoegd: Heijnrick de Romer, erffgenaam van Wouter de Roij, is voldaan op 28-4-1624.


 3. Anneke Geerits de Roij .


 4. Andries Geerits de Roij .


 5. ? Joris Geritsz die Roij .

   Capelle, 11-1-1562: Joris Geritsz die Roij ende ende heeft gelooft ende
   verwillekuert schuldich te sijn Dirck Cornelissen. Toegevoegd: Dirck is voldaen door Adriaendie Roij.

   Capelle, 17-3-1558: compareerden Anthonis Stoffelsz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Joris die Roij Geritsz, schouth. Betaald wordt via een wilkeur.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.