Pieter Romer , * 1699 , ~Woudrichem 18-2-1699 , [] Woudrichem ±15-12-1781.
Zoon van Sijmen Pieterse Romer en Anneke Jans Tameris .
Get. bij de doop: Maria (Marijtje) Romer (?) .
Pieter trad op als getuige bij de doop van Sijmen Jans Romer (?) , de doop van Anna Cornelisse Back (?) , de doop van Anthonij Pieters Havelaar , de doop van Anthonij Willemsz Kentie , de doop van Cornelis Willemsz Kentie , de doop van Pieternella Havelaar , de doop van Sara Branderhorst , de doop van Pieter Simon Romer , de doop van Sara Romer , de doop van Sara Romer , de doop van Pieter Simon Romer (?) .


x Woudrichem 18-5-1721 (otr Woudrichem 25-4-1721)
    Sara Havelaar , * 1698 , ~Woudrichem 19-9-1698 , † Woudrichem 11-1684, [] Woudrichem ±16-11-1784.

RECHTSBOVEN: De kerk van Woudrichem

Kinderen:
 1. Cornelia Pieters Romer , * ±1721 , ~Woudrichem 25-1-1722 , † Woudrichem ±18-12-1793 .
  Get. bij de doop: Pieter Havelaar en Adriana Johanna (Adriaentje) Havelaar .
  Cornelia Pieters trad op als getuige bij de doop van Cornelia Mosselman (?) .
   Woudrichem, 1794: Overdracht de executeurs van de nagelaten boedel van Cornelia Roomer aan Cornelis van Peld, Jan voor den Dag, Hendrik Spiering, Dirck Johannise Schaap en Adriaan de Waal, van een huis en erf in de Oude Ban, alsmede enkele percelen weiland en griend.
   Doopget. Pieter Havelaer (peter) en Ariaantje Havelaer.


 2. Sijmen Pieters Romer , * 1723 , ~Woudrichem 14-3-1723 , † ±1725 .
  Get. bij de doop: Cornelis Sijmons Romer (?) en Maria Sijmons Romer (?) .
   Doopgetuigen: Cornelis Roomer en Maria Roomer.


 3. Anna Romer , * 1724 , ~Woudrichem 29-9-1724 .
  Get. bij de doop: Anneke Jans Tameris en Jan Romer (?) .
   Wsl. jong overleden.
   Anna, d.v. Pieter Roomer & Sara Havelaar, get. Jan Roomer, Anna Temeris.


 4. Sijmen Pieters Romer , * 1726 , ~Woudrichem 30-6-1726 .
  Get. bij de doop: Sijmen Pieterse Romer en Anneke Jans Tameris (?) .
   ’t kind Sijmen, vader Pieter Roomer, moeder Sara Havelaar, getuijge Sijmen Roomer & Anna Tomasse.


 5. Antonia Romer , * 1727 , ~Woudrichem 9-11-1727 , † 5-1775 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 5-5-1775.

  x Woudrichem 14-3-1751   Adriaen Gerritse Branderhorst , * 1721 , ~Genderen (NB) 5-10-1721 , † 9-1770, [] ’s-Grevelduin-Capelle 19-9-1770.

  3 kinderen


 6. Anthonij Romer , * 1729 , ~Woudrichem 24-4-1729 .
  Get. bij de doop: Willem Corsten van Waelen en Theuntje Havelaar .
   t’kint Antonij.
   Vader Pieter Roomer. Moeder Sara Havelaar.
   Getuijgen Willem van Walsem & Teuntje Havelaar.

  x 1750   Josina Morraij .
   Otr. op 15-5-1750 in Woudrichem.
   Anthonij Roomer, won. in Woudrichem, en Josina Morraij, won. in Engelen. Impost Kosten: f 3.0.0.


 7. Anna Romer , * 1730 , ~Woudrichem 28-5-1730 .
  Get. bij de doop: Sijmen Pieterse Romer en Anneke Jans Tameris (?) .
   Er werd een aangifte van overlijden gedaan van een Anna Roomer op 17-1-1788 in Woudrichem, maar dat kan heel goed een andere Anna zijn geweest.
   Getuijgen Sijmon Roomer & Anna Tommens.


 8. Pieter Romer , *Woudrichem ±1732 , ~Woudrichem 14-1-1733 , † Breda 5-9-1789 , [] Breda 6-9-1789.
  Get. bij de doop: Adriana Johanna (Adriaentje) Havelaar en Willem Adriaensz Kentie .
  Pieter trad op als getuige bij de doop van Anna Elizabeth Romer (?) , de doop van Pieter Hermanus Roomer (?) .
   De heer Pieter Romer, sestor. den 5, begr. den 6/
   BAarkleed f10,-, egte kist 2,-, kerke kelder f12,-. Totaal f59,-.
   Get. Wilm Kentie, Adriana Havelaar.

   Koopman Pieter Roomer uit Woutrichem werd poorter in Breda op 12-10-1750.

   Pieter Romer, jongeman, geboren te Woerkom [=Woudrichem], wonende te Breda, &
   Elisabeth Haak, jongedochter, geb. en won. te Breda, gingen op 4-1-1753 in Breda in otr. en zijn daar op de 21e getrouwd.

   Pieter Roomer, burger en steenkoper, wonende te Breda en gehuwd met Elisabeth Haack, wordt op 30-1-1753 in Breda vermeld.

   In 1779 was Pieter Roomer, wonende te Breda, commies vd Stilzwijgende Brabantsche Landtol.

   Pieter Roomer, weduwnaar, met Susanna Brakman, jongedochter, beide wonende te Breda. Den 5 Aug. 1779 in ondertrouw opgenomen in presentie van de Heeren ouderlingen Witte en De Bosson. Voor de extraord. ondertrouw f6-6-0. Voor ’t buijten de stad trouwen betaalt f12-0-0.

  x Breda 21-1-1753   Elisabeth Haack , *Breda 1730 , ~Breda 13-8-1730 , † Breda 16-1-1779, [] Breda 21-1-1779.
   Otr. op 4-1-1753 in Breda.
   Den 3 Jan. extraordinair ondertrouwt ten overstaan van de Hn. Kuiper en Verbrugge.
   Juffr. Elisabeth Haak, huijsvrouw van Monsr. Pieter Roomer, gestor. den 16 beg. den 21 dito.
   2x geluid, baarkleet, egte kist, totaal f47.-.
   Elisabeth, d.v. Jan Haack & Johanna Verbeij, get. Antonette Verbeij.

   Breda, 1725, d. 19 April: Jan Haack, j.m., met Janna Verbeij, j.d., woonende op de Haagdijk, d. 6 Maij getrouwt.

   Elisabeth Haack, wonende te Breda, gehuwd met Pieter Roomer, burger en koopman, wonende te Breda, worden in 1755 in Breda vermeld.

   Pieter Romer, burger te Breda, wednr. van Elisabeth Haack, a.s. echtgen. v. Susanna Brakman, wordt in 1779 vermeld.

   Elisabeth Haak, dochter van Jan, gehuwd met Pieter Roomer, commies Brabantse Landtol, wonende te Breda.

   De minderjarige, naergelatene kinderen van juffrouw Elisabeth Haak in houwelijk verwekt bij Sr. Pieter Romer met naemen Antonij en Gerard Romer, waarvoor wordt gereserveerd een derde part van de huijsinge, stallingen, hovinge en erve met alle de toe behoortens.

   Elisabeth trad op als getuige bij de doop van Anna Elizabeth Romer , de doop van Pieter Hermanus Roomer .

  x   Susanna Brackman , † Breda 12-1-1794, [] Breda 15-1-1794.
   Otr. op 5-8-1779 in Breda.
   Susanna Brakman, weduwe van Petrus de Groene.

   Susanna Brackman, geboren en wonende te Breda, weduwe van Pieter Romer, en Petrus de Groene, wednr. van Maria Braams, geboren te Middelburg, won. te Breda, gingen in otr. op 15-7-1791 in Breda en trouwden ald. op de 31e.

  8 kinderen


 9. Johannes (Jan) Romer , * 1734 , ~Woudrichem 29-8-1734 , † Woudrichem .
  Get. bij de doop: Adriana Johanna (Adriaentje) Havelaar (?) .
   Het overlijden van een Johannis Roomer zou op 11-10-1760 in Woudrichem zijn aangegeven door Ariaantje Verschuur, maar haar overlijden was reeds op 27-3-1760 aldaar aangegeven, dus daar klopt iets niet.
   Get. Wouter & Adriana Havelaar.

  x Woudrichem 12-2-1755   Adriana Verschuur .
   Otr. op 24-1-1755 in Woudrichem.
   Johannis/Jan Roomer, geb. in Woudrichem, met Adriana Verschuuren, geb. in Gorkum, beiden wonend in Woudrichem. Impost. Kosten: f 12.0.0.
   f 6.-.-., Begrafenisrecht

   Het overlijden van een Johannis Roomer zou op 11-10-1760 in Woudrichem zijn aangegeven door Ariaantje Verschuur, maar haar overlijden was reeds op 27-3-1760 aldaar aangegeven, dus daar klopt iets niet.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.