Jan Aerts Rommen , † <1605.
Zoon van ? .


x
    Ariken .
Kinderen:
 1. Peeter Janss Rommen .

  x   Geriken Jacopsdr .

  6 kinderen


 2. Aerdt Janss Rommen .

   Aert Janss Rommen, als outste soen van Jan Aertss, is voldaen door Lijsken, de weduwe van Peeter Anthoniss, op 15-5-1601 in Capelle.

   Op huijden desen 19e octobris anno 1592 compareerde [in Capelle] Joost Peeterss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Aert Janss Rommen. Er werd betaald via een wilkeur.

   Aert Janss Rommen als vader ende vocht van sijne kinderen, verweckt bij Geeriken Jan Daemendgr. wordt genoemd in Sprang opten XVIIIe Meij 1628.

  x   Geeriken Jan Daemen .
   Kinderen: Peter, Eeltken en Daem.

  3 kinderen


 3. Tonisken Jan Rommen .

   Lauweris Wouterss., als man ende momboir van Tonisken Jan Rommen.

  x   Lauweris Wouters .


 4. Catharina Jan (Lijnken Jan) Rommen , † <1628 .

   Tonis Jacopss als man ende voicht van Catherina Jan Rommen.

   In 1627 in Vrijhoeven compareerde Dierck Hermanss van Oisterwijck ende heeft verwilceurt gelijck hij verwilceurt mits desen schuldich te sijn ende geloeft te betaellen aen handen van Baeijen Eelantss als voecht van het onmondich weeskijnt achtergelaten bij Tonis Jacopss ende Lijnken Jan Rommen za, met namen Jan Rommen. Quitantie als los vel aanwezig.

  x   Tonis Jacopss .

  1 kinderen


 5. Engeltje Jans Rommen (Engeltken Jan Rommen) , *Sprang ±1565 , † Vrijhoeven (NB) 21-10-1651 , [] Sprang 1651.

  x   Jan Anthonis (Jan Thonisse) Stamme , * ±1565 , † <1605.

  x >1594   Willem Cornelis Aerts (Willem Corneliss) , † <4-1650.

   Op 10-3-1628 in Capelle compareerden Willem Corneliss, woonende inde Berckhage. Hij maakt zijn testament.
   Genoemd: Frans Janss Stam, soone sijne tegenwoordige huijsvrou.
   Toegevoegd: Frans Janss Stam is voldaan door Mels Aertss Schep namens de erffgenamen van Willem Corneliss op 11-3-1650.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.