Jan Peeterss (Jan Petersz) Rommen , *Vrijhoeven ±1595 , † <1627.
Zoon van Peeter Janss Rommen en Geriken Jacopsdr .


x
    Peterken Peters (Peeterken Peeters) Ockers , *Vrijhoeven ±1602 , † <1651.    

    Dochter van Peter Jansz Ockers en Maeijke Peter Baeijens .
x Sprang 11-1-1626 (otr Sprang 25-12-1625)
    Ariaentgen Cornelisse , *Sprang ±1605 .
Kinderen:
 1. ??? Adriaen Jan Peeterss (Arien Jansen) Rommen .

   Sprang, 19-12-1631: Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Toniss Leempoel x Peeterken Peeters Cock [=Ockers] ende heeft overgegeven Adriaen Jan Peeterss Rommen, sijne schoonsoone ende dat voor sijn vaderrs goet daer hem sijne moeder voor aengenomen heeft, aenneminge in de Vrijhoveen, het betreft een geseet mette timmeringen.

   Te Groot-Waspik vond op 9-11-1730 een taxatie plaats van stukken moerveld voor Margrita Leempoel x Arien Jansen Rommen, één van hen is overleden en woonde te Sprang.

  x   Margarieta (Grietje) Leempoel , * >1630 .
      Dochter van Peeter Teunissen (Peeter Thoniss) Leempoel (??) en Dingena Adriaenssen (Dingen Adriaens) (??).
   Otr. op 13-3-1705 in Sprang.
   Sprang: 13-3-1705: Ariaen Janse Rommen en Grietje Leempoel betalen hun trouw recht.


 2. ? Peter Janss Rommen .

   In de Vrijhoeven Compareerde opten xxvje dach septmeber 1654 Claes Willemss de Graeff wednr Adriaentken Cornelis za, voor de eene helft ende Cornelis Janss Rommen mede namens Peeter Janss Rommen, sijnen broeder, Peeter Toniss Timmer, schouth, namens Adriaen Peeters (Joosten) als voocht van de voordere drie onmondige weeskijnderen van Jan Peeterss Rommen ende Adrientken Cornelis, beijde za, met namen Jan, Handrick ende Geericken Janss Rommen ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Janss de Jonge, brouwer, woonende tot Sprangh. Betaald wordt via een wilkeur.


 3. Jan Jans Rommen .


 4. Geericken Jans Rommen .

   In de Vrijhoeven Compareerde opten xxvje dach septmeber 1654 Claes Willemss de Graeff wednr Adriaentken Cornelis za, voor de eene helft ende Cornelis Janss Rommen mede namens Peeter Janss Rommen, sijnen broeder, Peeter Toniss Timmer, schouth, namens Adriaen Peeters (Joosten) als voocht van de voordere drie onmondige weeskijnderen van Jan Peeterss Rommen ende Adrientken Cornelis, beijde za, met namen Jan, Handrick ende Geericken Janss Rommen ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Janss de Jonge, brouwer, woonende tot Sprangh. Betaald wordt via een wilkeur.


 5. Hendrick Jans Rommen .


 6. Cornelis Jansse ( Romme) , *Vrijhoeven 1628 , ~’s-Grevelduin-Capelle 5-11-1628 , † 1658 , [] Capelle (NB) 29-12-1658.

  x Sprang 11-1-1652   Maaijken Thomas (Maijken Thonis) ( Rommen) , *Capelle (NB) ±1622 , ~Sprang 28-8-1622 .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.