Adriaen Adriaens de Rooij , * 1619 , ~’s-Grevelduin-Capelle 2-6-1619 , † ’s-Grevelduin-Capelle 8-4-1676.
Zoon van Adriaen Adriaens de Roij en Erken Teunisse de Wilde .


x ’s-Grevelduin-Capelle 3-3-1647 (otr Alphen 13-2-1647)
    Theodora Hermens (Dorotea Hermans) , * 1616 , ~Tilburg 21-9-1616 , † ’s-Grevelduin-Capelle 12-3-1648 (kraambed).
x ’s-Grevelduin-Capelle 26-3-1649 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 12-2-1649)
    Janneke Joosten van Campen , * 1629 , ~’s-Grevelduin-Capelle 26-12-1629 , † ’s-Grevelduin-Capelle 23-9-1680.    

    Dochter van Joost Diercxssen (Joost Dirkss) van Campen en Beatrix Heijndricxssen Back .
Kinderen:
 1. Peter Adriaensz de Rooij , * 1648 , ~Loon op Zand 14-3-1648 , † ’s-Grevelduin-Capelle 15-1-1718 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 12-12-1666   Maijke Jans , *Capelle (NB) ±1645 , † 1678, [] ’s-Grevelduin-Capelle 3-8-1678.
   Otr. op 13-11-1666 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Zij waren j.m. en j.d., beiden van Capelle.

  x Vrijhoeve-Capelle 15-1-1679   Anneke Cornelisse Boer , * 1656 , ~’s-Grevelduin-Capelle 26-12-1656 , † ’s-Grevelduin-Capelle 21-6-1727.

  9 kinderen


 2. Adriaen Adriaensz (Ariaen Ariaensz) de Rooij , * ±1649 , ~’s-Grevelduin-Capelle 30-1-1650 .
  Get. bij de doop: Maeijken Joosten van Campen .
   De ouders wonen in de Nieuwstr., get. Maijcken Joosten van Campen.

   Capelle, otr. 22-2-1681:
   - Adriaen Ariens de Roij, j.m. van Cap., met
   - Adriaentje Cornelisse Rijcke, wed. Peter Huijberts Barrevoets, won. Rdk, otr. Gtb, tr. Raamsdonk.

   Op Heden desen XIe Febr: 1689 soo Compareerde mr: Adrian de Roij, in huwelijk hebbende gehadt Adriaentge Corn: Rijcken, Claes Brouwers, getrout hebbende Dingena Rijcken, Antonij Perseijn in Huwelijk hebbende Anneken Rijcken, Aert Rijcken soo voor
   hem selven, als mede momboir vande minderjarige kinderen van za: Huijbert Zeijlmans, ende recte caverende voor de minderjarige kinderen van za: Huijbert Cornelis Rijcken. Jan Boeseren getrout met Willemmeijntje Corn: Rijcken [..] bekennen voldaen en betaelt te zijn.

  x Raamsdonk 1681   Adriaentken Cornelis Rijcken , *Waspik ±1640 , † <1689.
      Dochter van Cornelis Jochums Dirckse Rijcken en Marijken Aerts Bommelaer .
   Otr. op 22-2-1681 in Capelle.
   Zij lieten een dochter Jenneken dopen.

   Adriaentje Cornelisse Rijcken trouwde
   (1) ±1664 Peter Huijbertse Berrevoets, +±1680,
   (2) Waspik 2-1681 Adriaen Ariensen de Rooij,
   zoon van Adriaen Adriaense de Rooij; Ariaen de Rooij hertrouwde (2) Besoijen 9-5-1688 Joanna de Wit.

   Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Huijbert Corneliss Rijcken van den boedel van [Cornelis] Joachum Rijcken ende Maeijken Aerden, zijn ouders, 1686.
   Ondertekent: Aert Rijcken, Claes Brouwer, Frans Hendricksen Boeser, Adriaentken Cornelis Rijcken en Anna Cornelis Rijcken.

   Erffdeelinge voor Recht aengebracht bij Meester Adriaen Adriaenssen de Roij, weduwnaer za: Adriaentgen Cornelisen Reijcken voor de eene helfft, Jacob Bervoets in qualiteijt als
   voocht ende Aert Reijcken in qualiteijt als toesiender der minderjarige, soo van wijlen de voornoemde Adriaentgen Reijcken, verweckt bij za: Peeter Huijbertssen Bervoets, voor de
   wederhelft, ende dat van alle de erffgoederen soo ende gelijck de voornoemde Adriaentgen Reijcken ende Meester Adriaen de Roij, samen beseeten hebben, ende metter doot ontruijpt, ende is deelinge als hier naer volgende is [..]. Actum geteeckent desen XXIIIe Januarij XVIc acht en tachtentigh gereserveert, het doen vande boedel eet dat de voochde sustiseren bij de boedelhouders te sullen moeten presteren.

  x Besoijen 9-5-1688   Johanna de Wit .
   Otr. op 20-4-1688 in Besoijen.
   Adriaen de Roij, weduwnaar van Capelle, met Johanna de Wit, j.d. van Besoijen.

  2 kinderen


 3. Beatris Adriaens (Biatris Adriaens) de Rooij , * 1656 , ~’s-Grevelduin-Capelle 20-8-1656 .

   Jacob Palamedes, wednr. van Majken Jans de Haen, en Beatris Ariens de Roij, j.d., van en beide won. Cap., trouwden ald. op 15-4-1685 na een otr. op de 1e.

   Beatrix Ariens de Roy en Jacobus Palamedes lieten op 1-2-1688 in Capelle een dochter Jenneken dopen met getuigen Neeltgen Gijsberts en Sijtgen Arijens.

  x Capelle (NB) 15-4-1685   Jacob Jacobisse Palamedes .
   Otr. op 1-4-1685 in Capelle (NB).
   Kinderen o.a. Maria, Janneken, Geertruijt en Adriaen.

   Capelle, otr. 5-12-1676, getr. 20-12-1676:
   - Jacob Jacobisse Polamedus, j.m. van Drn., won. Spr., met
   - Maijken Jansen de Haen, j.d. van Cap.

  6 kinderen


 4. Antoni Adriaens de Rooij , * 1662 , ~’s-Grevelduin-Capelle 2-4-1662 .
   De ouders wonen in de Nieuwstr., get. Jaepgen G(e)r(it)s en Neeltgen.


 5. Erken Adriaens de Rooij , * 1671 , ~’s-Grevelduin-Capelle 30-8-1671 , [] Besoijen 5-9-1736.
   Wed. Hendrik Hagen, in de kerk begraven.
   Erken werd vernoemd naar haar grootmoeder van vader’s zijde.
   Haar ouders woonden in de Nieuwstr. Get. Maijcken Joosten van Campen.

   Erken trouwde Hendrick Hagen, gedoopt op 20-11-1665 te Besoijen, overleden op 24-10-1749 te Besoijen, begravan op 30-10-1749 te Besoijen, zoon van Willem Dirck Hagen en jenneken van Grevenboek.

  x Capelle (NB) 1-5-1701   Hendrik Hagen , † >1745.
   Otr. op 16-4-1701 in Capelle (NB).
   Hendrik Hagen, j.m., geboortigh en woonagtigh tot Besooijen, en Erken de Rooy, j.d. woonende tot Cappell, sijn den 16 April 1701 in wettige ondertrouw aangeteekent, op attestatie van Besoyen getrouwt alhier den eersten Maay 1701. Elk onder ’t classis van 3 gld.

   Op 28-10-1746 in Besoijen vond een transport plaats tussen Hendrik Hagen, wed. van Erken de Rooy, enerzijds, en anderzijds Jacobus van Balkon Mr. Smit.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.