Cornelia Pieters van Roon , *’s-Gravendeel 1691 , ~Puttershoek 11-2-1691 .
Dochter van Pieter Cornelissen van Roon en Leena Teunisse Coppen .
Cornelia Pieters trad op als getuige bij de doop van Pieternelligje Aries Reijerkerk .


x Maasdam 12-10-1710 (otr ’s-Gravendeel 19-9-1710)
    Cornelis Cornelisz van Erkel , *Cillaarshoek 1687 , ~Maasdam 23-11-1687 , † >9-1744.

RECHTSBOVEN: Cornelia van Rhoon is de moeder van Lena en Pieternelligje van Arkel.

Kinderen:
 1. ? Cornelis Cornelisz van Erkel .

   S.A.P., 22-6-1775: Cornelis Cornelisz. van der Giesen, weduwnaar van Barber Cornelisdr. van Arkel, wonende binnen deze jurisdictie verklaarde te revoceren alle voorgaande akten van voogdij en verklaarde te nomineren tot voogden over zijn na te laten minderjarige kinderen en erfgenamen zijn broeder Arij Cornelisz. van der Giesen en zijn zwager Cornelis Cornelisz. van Erkel.


 2. Lena Cornelisse (Leena Crelis) van Erkel , *Sint Anthoniepolder ±1714 , † Sint Anthoniepolder ±3-7-1782 .
  Get. bij de overl. aangifte: Isaak (IJsak Jans) Noteboom .
  Leena Crelis trad op als getuige bij de doop van Cornelia (Crelia) Pruijmendijk .

   Lena Cornelis van Erkel wordt in de 18e eeuw vermeld op de lidmatenlijst van Zuid-Beijerland.

   Zuid-Beijerland, 1739: April den 20:
   - Leendert van der Spek, laetst wedr. van Maijke Jacobs Vischer, woonende in den Hitzert, met
   - Leena Cornelis van Erkel, j.d., gebooren onder Anthonij polder, woonende onder den Hitzert [=Zuid-Beijerland].

   Sint Anthoniepolder, 25-5-1823, ’s voormiddags ten negen uur:
   - Hendrik de Jong, oud omtrend agt en vijftig jaren, arbeider, geboren te Westmaas en wonende onder Strijen, weduwenaar van Margareta Hoek, overleden te Strijen, zoon van Corstiaan de Jong en van Cornelia Steenhoek, beiden overleden te Strijen. En
   - Pieternella Noteboom, oud omtrend zes en zestig jaren, arbeidster, geboren en wonende alhier, weduwe van Bastiaan Slooter, overleden alhier, dogter van Izak Janse Noteboom en van Lena Cornelisse van Erkel, beide overleden alhier.

   Sint Anthonijpolder, 1782, 3 Julij: IJzak Nooteboom geeft aan het lijk van zijn vrouw Leena van Arkel, oud 68 jaar ... Prodeo.

  x   Leendert Jacobs van der Spek , *Nieuw-Beijerland 1698 , ~Nieuw-Beijerland 15-6-1698 , † <1750.
      Zoon van Jacob Leenderts van der Spek en Neeltje Willems .
   Otr. op 10-4-1739 in Zuid-Beijerland.
   Zij lieten in 1740 een dochter Cornelia dopen.
   Leendert, z.v. Jacob Leenderts van der Spek en Neeltje Willems Cordux, get. Maartje Phillips, Leendert Jacobs van der Spek.

   Indemn. van Nieuw‐Beijerland op 17‐5‐1734:
   Voor de drie kinderen van Leendert van der Spek: Neeltje, Jacob en
   Pieter ouwd omtrent 3, 1½, 1 3/4 jaer, geteekent door T. Haganens den 17 maij 1734.

   Nieuw-Beijerland, 1729
   - Leendert van der Spek, j.m. geboortigh onder Nieuw-Beijerland & thans aldaar woonende, &
   - Machteltje Pietersz Verboom, j.d. geboortigh van de Hitzert & woonende op Piershil.
   Sijn op den 23 april in de huwelijkenstaat te Piershil aangeteekent, ende sijn alhier op de 15e meij in de huwelijken staat bevestight.

   Zuid-Beijerland, 1737, Febr. den 2.
   - Leendert van der Spek, wedr. van Macheltje Pieters Verboom, woonende in den Hitzert, met
   - Maijke Jacobs Vischer, j.d. geboortig onder den Hitzert en aldaer woonende.

   Zuid-Beijerland, 1739:
   Verreekent den 3 Aug.ti 1739:
   Den 10 april hebben Leendert vander Spek en Lena van Erkel haer selve aengegeve om te trouwe int Klassij _ prodeo.

  x ±1745   Isaak (IJsak Jans) Noteboom , * ±1714 , † Sint Anthoniepolder ±16-5-1783.
      Zoon van Jan Maertense Noteboom en Lijntjen Isaaks Capiteijn .
   Lena Cornelisse van Erkel en Izaak Janz. Noteboom lieten begin 1757 een dochter Pieternella dopen. Ook was er een zoon Jan.

   Isaak Noteboom, wonende binnen Sint-Anthoniepolder.

   Mijnsheerenland, 4 october 1735:
   Jan Jans de Jongsten verkoopt aan IJsak Noteboom een huisje en erf aan de Stougjesdijk. Oost: de dijk, west: de bermsloot, zuid: Jan Gielen en noord: Steven van Hassel. Verkocht voor 100 gulden à contant.

   Sint Anthoniepolder, 1-4-1750:
   Isaak Noteboom, wonende binnen Sint-Anthoniepolder, ter eenre, Jan de Haan, getrouwd met Hendrikje Jansdr. Noteboom, wonende op Heerjansdam, Arij ’s Gravendeel wonende op Puttershoek, getrouwd met Maria Jansdr. Noteboom en Jopje Jansdr. Noteboom, weduwe van Pieter Klootwijk, ter andere zijde, zijnde allen kinderen van wijlen Jan Maartensz. Noteboom. Verklarende dat haar gemelde vader Jan Maartensz. Noteboom is komen te overlijden nalatende vier kinderen (de comparanten hier genoemd) waarna tussen comparant ter eenre en de comparanten
   ter andere zijde differenten waren ontstaan over de disposities door gemelde Jan Maartensz. Noteboom in zijn leven gemaakt. Zijn nu in vriendschap geaccordeerd. Verwijst naar een testament d.d. 29-4-1738.

   N.B. Het was een Isaak JACOBSZ. Neuteboom die gehuwd was met Lena Boender(s).

   Sint Anthonij polder, 1783, 16 Meij: Jan Nooteboom geeft aan t Lijk van zijn vader Izaak Nooteboom, oud 69 jaar .. Prodeo.

   Get. bij de overl. aangifte: Jan Izaaksz Noteboom .
   IJsak Jans trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Lena Cornelisse (Leena Crelis) van Erkel .

  3 kinderen


 3. Pieternelletje (Pietertje Kornelisse) van Arkel , * 1715 , ~Maasdam 18-8-1715 , † Westmaas, De Greup ±13-1-1746 (kraambed) .
  Get. bij de doop: Maria (Marijgje Cornelis) van Erkel .
  Get. bij de overl. aangifte: Laurens Pietersz Pruijmendijk .
  Pietertje Kornelisse trad op als getuige bij de doop van Cornelia Leenderts van der Spek .
   Get. "Marijgje Cornelis van Erkel, vaders zuster".

   Pieternelletje / Pieternelligje / Pietertje van Erkel / Arkel.

   N.B. Het was Pieternel BASTIAANS van Erkel, die trouwde met BASTIAAN Jabaaij.

   Haar dochter Pietertje, geboren in de Group, get. Maartje Pietersz Pruimendijk. Gedoopt 16 Januarij, voor die tijt niet aangegeven om "de dodelijke ziekte der moeder die ook gestorven is".

   Westmaas, 1746: Den 13 Jnuarij bregnt Laurens Prs. Pruijmendijk aan om te begraven Pietertie Corne. van Arkel, sijn huisvr. ... f Prodeo.

  x Sint Anthoniepolder 15-11-1742   Laurens Pietersz Pruijmendijk , *Westmaas, Greup 1703 , ~Westmaas 26-8-1703 .
      Zoon van Pieter Pieters Pruijmendijk en Magdaleentje Laurensse Hordijk .
   Otr. op 27-10-1742 in Sint Anthoniepolder.
   Oud-Beijerland, 27-10-1742: In Sint Antoniepolder ondertrouwd Laurens Pietersz Pruijmendijk, j.m., geb. op de Greup onder Westmaas en won. onder O.B., en Pietertje Kornelisd. van Erkel, j.d., geb. en won. in Sint Antoniepolder, att. naar Sint Antoniepolder op 15 november.
   Kinderen: Cornelia en Pietertje.
   den 26 Aug. in de groep geb. Laurus. O. Pieter Pruijmendijk, Magdeherretje Larus, G. Neeltje.

   Oud-Beijerland, 27-10-1742:
   In Sint Antoniepolder ondertrouwd Laurens Pietersz Pruijmendijk, j.m. geb. op de Greup onder Westmaas en won. onder OB, en Pietertje Kornelisd. van Erkel j.d. geb. en won. in Sint Antoniepolder, att. naar Sint Antoniepolder op 15 november.

   Laurens Pietersz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Pieternelletje (Pietertje Kornelisse) van Arkel , de begrafenis van Pietertje Laurens Pruijmendijk .

  2 kinderen


 4. ? Barber Cornelisse van Arkel , * ±1725 , † Sint Anthoniepolder 21-2-1771 .

  x ±1750   Cornelis Cornelisz van der Giessen , * ±1720 , † Sint Anthoniepolder 28-9-1798.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.