Adrianus Janssen (Adriaen Jans) Roosenbrant , † Loon op Zand 17-4-1657.
Zoon van ? .


× ±1607
    Cathalijna Arijaen Robben (Lijntken Adriaen Robben) .

RECHTSBOVEN: De omgeving van Loon op Zand

Kinderen:
 1. ? Niclaes Adriaen Janssen (Claes Ariensz) Rosenbrand , † <7-1677 .

  × Loon op Zand 13-8-1639   Maria Johannesse , * ±1615 .

  × ?? ±1645   Maria Peters van der Velde , * ±1625 .
   Maria Johannesse wordt bij de dopen genoemd als moeder.

   Ao 1677 Juny 20 in ondertrou opgenomen Sander Cornelisse Jaersvelt, j.m. van Hagenstein, met Maritie Pieters van der Velde, w. van Claes Arense Rosenbrant, woonende Kapel in de Langhstraedt, dese personen sijn alhier getrout in Julij.

  4 kinderen


 2. Jasper Adriaens Roosenbrant , † >1649 .

   Jasper kreeg een zoon Wouter.

   Loon op Zand, 10-4-1648:
   Engelbert van IJmmerselle, graaf van Bokhoven, heer van Loon op Zand, transporteert goederen aan Jaspar Adriaenssen Roosenbrant, onder de voorwaarde van betaling van een erfcijns.
   Jaspar Adriaenssen Roosenbrant bekent schuldig te zijn aan heer
   Engelbert van IJmmerselle een bedrag van 260 gulden en 3 stuivers terzake van de koop van moergronden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 21-11-1650 ingelost is door het verhogen van de jaarlijkse cijns.
   Loon op Zand, 21-11-1650: Jaspar Adriaenssen Roosenbrant bekent schuldig te zijn aan heer Engelbert van IJmmerselle een jaarlijkse cijns van 4 gulden terzake van de cijns op goederen als van een schuldbekentenis.


 3. Johannes Adrianus (Jan Adriaenssen) Roosenbrant , † >1648 .

   Loon op Zand, 10-4-1648:
   Engelbert van IJmmerselle, graaf van Bokhoven, heer van Loon op Zand, transporteert goederen aan Jan Adriaenssen Roosenbrant, onder de voorwaarde van betaling van een erfcijns.
   Jan Adriaenssen Roosenbrant bekent schuldig te zijn aan heer
   Engelbert van IJmmerselle een bedrag van 260 gulden terzake van de koop van moergronden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 1-3-1649 ingelost is door het verhogen van de jaarlijkse cijns.
   Loon op Zand, 1-3-1649: Jan Adriaenssen Roosenbrant bekent schuldig te zijn aan heer Engelbert van IJmmerselle een jaarlijkse cijns van 3 gulden en 10 stuivers terzake van de cijns op goederen als van een schuldbekentenis.

   Loon op Zand 15-1-1660: Jan Adriaens Roosenbrant is aangesteld als voogd van moederlijke zijde over de twee onmondige voorkinderen van wijlen Bastiaen Jan Adriaens en Lijntken Jan Willem Sijmens.
   Loon op Zand, 31-1-1662: Jan Bastiaenssen Soethout is aangesteld als opvolger van Wijtman Peeters, samen met Jan Adriaenssen Roosenbrant als voogd over Peeter en Adriaentken, onmondige kinderen van wijlen Bastiaen Jan Adriaens.

  ×   Gerarda Johannes (Geeritken Jans) .

   Geeritken Jans, dochter van Jan Willem Sijmens en Peeterken Jan Ghijben.

   Loon op Zand, 12-3-1640:
   1. Willem, 2. Jan, 3. Frans Janssen Vriendt, gehuwd met Maijken, 4. Bastiaen Janssen, gehuwd met Lijntken, 5. Jan Adriaenssen Roosenbrant, gehuwd met Geeridtken, 6. Ghijsbert Quirijnen, gehuwd met Dingen, en 7. Jan Jan Peter Adriaens, gehuwd met Anneken; allen kinderen van Jan Willem Sijmens en Peeterken Jan Ghijben, transporteren goederen aan Jan Jan Willem Sijmens.
   Jan Jan Willem Sijmens, wonende te Vucht, bekent schuldig te zijn
   aan de kinderen van Jan Willem Sijmens een bedrag van 1040 gulden terzake van een transport op heden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 12-3-1640 ingelost is.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.