Wouter Cornelisz Roothals .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Anna Wouters Cornelisz Roothals , † >1591 .

   Op huijden desen xxxe decembris anno xvc Lxxxj in Capelle compareerden Anna Woutersdr., weduwe Anthonis Geritss Smit, ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Jan Thoniss tot Drongelen ende Tonis Janss als voochden van de weduwe ende erffgenamen van Frans Tonis Stammen.
   Toegevoegd: Lijsken Toniss Papen is voldaen, 16-9-1582. Jan Anthonis Stammen ende die weduwe van Frans Toniss zijn voldaen, 1582. Mariken weduwe Frans Tonis Stammen is voldaen. Jan Ariaenss Leeuis voldaen door Ghijsbert Claess, 2-8-1584.

   Op huijden desen xxiije maerti 1587 compareerde in Capelle: Anna Wouters, weduwe Anthonis Geritss Smidt, ende gaff over met een verlije soe recht is Jan Ruttenss. Er werd betaald via een wilkeur.

   Op huijden desen xixe octobris 1591 in Capelle compareerde Anna Wouters, weduwe van Anthonis Geeritss Smidt, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Janss van Grevenbroeck, Tilburch.

   Alsoo dieversche questien ende geschillen geresen is tusschen Hanrick Thijsdr., weduwe Adriaen Zegerss, ende Vijverken Woutersdr., ter eenre, ende Geerit Anthoniss Smidt ende Anna Wouters, weduwe Anthonis Geeritss Smit, ter andere sluijte; sij een accoort op 22-4-1592 in Capelle.

  x   Cleijs Aert Claessen (Cleijs Aerts) van Houwelingen .

   Op 7-3-1567 in Cleijn Waspik was sprake van een vrijgift tussen Adriaen Woutersz Leur, Cornelis Woutersz Leur, Cleijs Aert Claessen x Anneken, Jan
   Petersz Paep x Truijcken, Geerwijn Woutersz, Jan Woutersz Leur, ter eenre, en Adriaen Huijb Dircx ter andere zijde.

   Te Cleijn Waspik was op 10-11-1573 sprake van een erfdeling tussen:
   - Andries Janss en Wouter Janss voor een clust.
   - Job Levens, Hendrick Wouterss vervangende Neesken Wouterss voor een clust.
   - Adriaen Wouterss Roothals, Jan Peterss Paep x Truijcken Wouterss, Claes Aertss x Anna Woutersdr, Cornelis Wouterss, Jan Wouterss, Geerwijn Wouterss voor een clust.
   - Jan Toniss Luer, Crijn Janss x Alijt Tonisdr en Hilleken Thonisdr voor een
   clust.

  x >1567   Anthonis Gerits Smit , * ±1525 , † ±1579.


 2. Adriaen Wouterse Roothals .

  x <1550   NN. , † <5-3-1550.

  x ±1550   Eelken Adriaen Kuijsten , † >3-5-1591.

  6 kinderen


 3. Truijcken Wouters .

   Op 7-3-1567 in Cleijn Waspik was sprake van een vrijgift tussen Adriaen Woutersz Leur, Cornelis Woutersz Leur, Cleijs Aert Claessen x Anneken, Jan
   Petersz Paep x Truijcken, Geerwijn Woutersz, Jan Woutersz Leur, ter eenre, en Adriaen Huijb Dircx ter andere zijde.

   Te Cleijn Waspik was op 10-11-1573 sprake van een erfdeling tussen:
   - Andries Janss en Wouter Janss voor een clust.
   - Job Levens, Hendrick Wouterss vervangende Neesken Wouterss voor een clust.
   - Adriaen Wouterss Roothals, Jan Peterss Paep x Truijcken Wouterss, Claes Aertss x Anna Woutersdr, Cornelis Wouterss, Jan Wouterss, Geerwijn Wouterss voor een clust.
   - Jan Toniss Luer, Crijn Janss x Alijt Tonisdr en Hilleken Thonisdr voor een
   clust.

  x ?   Jan Petersz (Jan Petersz die Jonge) Paep .
      Zoon van Peter Wouters Paep en ?

   Jan Petersz Paep die Jonge.

   Opten ve septembris anno xvc achtendeveertich soe zijn voor ons comen Aert Petersz Paep. Jan Petersz Paep de Jonge, Thonis Petersz Paep ende Marijken Peter Paepsdr ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Petersz Paep den Ouden hun deel in een delle hen aenbestorven van Adriaen Baijen Thonis.

   Op 31-1-1564 in Capelle compareerden Tonius Adriaensz die Aude mede namens broeders, Dirck Adriaensz Melen, Adriaen Segersz ende bekende veraccordeert te sijn dat Adriaen Huijb Dircsz, Tonis Geritsz Smit, Jan Petersz Paep die Jonge, Goeijert Driess, Wouter Adriaensz, Henrick Geemansz ende Tonis Hendricsz hun water sullen mogen brengen door haer dellen ende erff.

   Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Merode, procuratie Tilburg 13-9-1561, bekent dat Jan Peterss Paep aen zijnen handen heeft gelost een chijns.

   Jan Petersz die Jonge trad op als getuige bij de ondertrouw van Aert Petersz Paep .


 4. Cornelis Wouters Leur .

   Op 7-3-1567 in Cleijn Waspik was sprake van een vrijgift tussen Adriaen Woutersz Leur, Cornelis Woutersz Leur, Cleijs Aert Claessen x Anneken, Jan
   Petersz Paep x Truijcken, Geerwijn Woutersz, Jan Woutersz Leur, ter eenre, en Adriaen Huijb Dircx ter andere zijde.


 5. Jan Wouters Leur .

   Op 7-3-1567 in Cleijn Waspik was sprake van een vrijgift tussen Adriaen Woutersz Leur, Cornelis Woutersz Leur, Cleijs Aert Claessen x Anneken, Jan Petersz Paep x Truijcken, Geerwijn Woutersz, Jan Woutersz Leur, ter eenre, en Adriaen Huijb Dircx ter andere zijde.

   Capelle, 7-4-157): Arien Wouterss alias Roothals is borg geworden voor Jannen Wouterss Leur, sijnen broer.

   Op 12-3-1575 in Cleijn Waspik was sprake van een verlije tussen Jan Wouterss x Maijrcken Naut Claesdr., ter eenre, en Anna Claes Aertss weduwe, ter andere zijde. Genoemd worden:
   - Jan Wouterss x Maijrcken Naut Claesdr wed Jan Rommen de helft van een huis.
   - Jan Toniss, Hilleken Tonisdr, Quirijn den Braber x Alijt Tonisdr voor ¼ en
   - Jan Wouterss Leur, Henrick Wouterss Job, swager, x Marij Wouterssdr, Neesken Woutersdr, voor ¼.
   - Adriaen Wouter Corneliss, Geerwijn Wouterss en Cornelis Wouterss en Jan Wouterss voor ¼;
   behalve Jan Peter zijn deel in het ¼ deel van de eene helft en Andries Janss en
   Wouter Janss voor ¼ in de andere helft van het voors huis.
   Aengecomen van Jan Rommen.


 6. Geerwijn Wouterss .

   Op 12-3-1575 in Cleijn Waspik was sprake van een verlije tussen Jan Wouterss x Marijcken Naut Claesdr., ter eenre, en Anna Claes Aertss weduwe, ter andere zijde. Genoemd worden:
   - Jan Wouterss x Maijrcken Naut Claesdr wed Jan Rommen de helft van een huis.
   - Jan Toniss, Hilleken Tonisdr, Quirijn den Braber x Alijt Tonisdr voor ¼ en
   - Jan Wouterss Leur, Henrick Wouterss Job, swager, x Marij Wouterssdr, Neesken Woutersdr, voor ¼.
   - Adriaen Wouter Corneliss, Geerwijn Wouterss en Cornelis Wouterss en Jan Wouterss voor ¼;
   behalve Jan Peter zijn deel in het ¼ deel van de eene helft en Andries Janss en
   Wouter Janss voor ¼ in de andere helft van het voors huis.
   Aengecomen van Jan Rommen.

   Op 7-5-1581 in Cleijn Waspik was sprake van een aanneming tussen Joachim Meliss x Jacop Gheerwijn Wouterss wed., ter eenre, en Jan Adriaen Wouterss en Jan Peterss de Groote, ter andere zijde. Genoemd worden: De erfgenamen van de kinderen van Geerwijn Wouters: Gerit Janss Luer (Adriaen Huijbrechtss tot
   Sgravenmoer staat borg op verzoek van Jan Tomas) en Jan Rutten.

   Joachim Melijss x Jacop Geerwijn Wouterss weduwe wordt ook op 12-2-1583 genoemd bij een vrijgift in Cleijn Waspik.

   Te Cleijn Waspik was op 30-12-1580 sprake van een wilkeur. Genoemd worden:
   Jacop Geerwijn Wouterss weduwe is voldaan. Jan Adriaens, voocht, transporteert een deel aan Dierck van Clootwijck Adriaenss. Joachim Meliss x weduwe van Gerwijn Wouterss is voldaan. Herman Ghijsbrechtz is voldaan. Cornelis Jans Valck, een deel gekoch

  x   Jacopke .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.