Jan Claesz Rosenbrand , *Loon op Zand 1645 , ~Loon op Zand 26-11-1645 , † <1712.
Zoon van Niclaes Adriaen Janssen (Claes Ariensz) Rosenbrand en Maria Johannesse .


× ’s-Grevelduin-Capelle 25-10-1671 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 3-10-1671)
    Maria Ariens Bosscher , *’s-Grevelduin-Capelle ±1648 , ~’s-Grevelduin-Capelle 17-1-1649 , † <1680.    

    Dochter van Adriaen Gerrits Adriaens Bosscher en Maeijcken Peeters .
× ’s-Grevelduin-Capelle 4-2-1680 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 13-1-1680)
    Huijbertje Gijsberts Hoeffnaegel , *Loon (NB) ±1655 , † <1730.
Kinderen:
 1. Marie (Maeijcken Jans) Rosenbrand , * 1672 , ~’s-Grevelduin-Capelle 22-5-1672 .
  Maeijcken Jans trad op als getuige bij de ondertrouw van Johannes (Jan Hendriks) van den Reijen .

   Maria/Marijke/Maeijke Rosenbrandt

   Hendrick Adriaense vanden Reije, j.m. van Dordregt, geassisteert met sijn vader, met
   Maeijcken Jans Rosenbrant, j.d. van Cappel, beijde wonende buijten de Jorispoort, geassist. met haer oom, en bij sgriftelijk consent van haer vader. Den 31e meij hier [in Dordrecht] getrouwt.

  × Dordrecht 31-5-1705   Hendrik Adriaense van den Reijen , [] Dordrecht 30-12-1713.
   Otr. op 10-5-1705 in Dordrecht.
   In Dordrecht lieten zij kinderen dopen, waaronder een zoon Johannes/Jan vanden Reijen.

   Loon op Zand, 10-12-1711: Huibertie Hoeffnagel, wed. Jan Claessen Rosenbrant, koopt uit voor een bedrag van 100 gulden Arie Janssen Rosenbrant en Hendrik van den Reijen, gehuwd met Marie Janssen Rosenbrant, kinderen uit het eerste huwelijk van Jan Claessen Rosenbrant en Maria de Bosser, voor hun rechten op vaderlijke en moederlijke goederen.

   Een kind van Hendrik van de Reije werd op 10-5-1715 in Dordrecht begraven.
   Een Hendrik van de Reijer werd op 30-10-1713 in Dordrecht begraven.

  4 kinderen


 2. Adriaan Jansz (Arie Jansen) Rosenbrand , * 1674 , ~’s-Grevelduin-Capelle 7-3-1674 , † <1720 .

   Loon op Zand, 10-12-1711: Huibertie Hoeffnagel, wed. Jan Claessen Rosenbrant, koopt uit voor een bedrag van 100 gulden Arie Janssen Rosenbrant en Hendrik van den Reijen, gehuwd met Marie Janssen Rosenbrant, kinderen uit het eerste huwelijk van Jan Claessen Rosenbrant en Maria de Bosser, voor hun rechten op vaderlijke en moederlijke goederen.

   Otr. Dordrecht zondag 28-2-1706 (tr. 4/4):
   Ari Rosenbrant, j:m: van Cappel inde Langstraet bij consent van sijn vader, met
   Maria de Bosser, j:d: van Dordregt, beijde wonende inde Nieuwsttraet, geassist. met haer vader.
   Arien Rosebrand & Marike de Bosser lieten op 12-6-1709 in Dordrecht een dochter Maria dopen.

   Dordrecht, Sondach 14e December 1710:
   Arij Roosenbrandt, wedr. geboortigh van Cappel inde Langstraat, woont inde Nieustraat, met
   Neeltie Voorijs, j.d., woont int ’t Steegoversloot van Dordregt, geassisteert met haer vader. Den 28e Decembr. hier [in Dordrecht] getrouwd.

   Arie Rosenbrant, wedr. van Kappel, ging op 27-8-1713 in Dordrecht in otr. met
   Lena de Vlucht, wed. van Matteijs Kollaert, van Dordt, woont buijten de Rietdijck Sluijs.
   Den 10e Septemb. hier getrouwt. Een trouwbrieff gegeven den 8 november 1719.
   Zij lieten op 6-7-1714 in Dordrecht een zoon Jan dopen.
   Op 3-12-1719 was sprake van Lena de Vlugt, wed. Arij Rosebrant. Arij is dus tussen eind 1713 en eind 1719 zijn overleden.

  × Dordrecht 4-4-1706   Maria de Bosser , † ±1709.
   Otr. op 28-2-1706 in Dordrecht.
   Overl. in 1709 of 1710.

  × Dordrecht 14-12-1710   Neeltje Voordijs , [] Dordrecht 16-1-1712.
   Otr. op 28-12-1710 in Dordrecht.
   De brouw van Adriaan Rosebrandt.

  × Dordrecht 27-8-1713   Lena de Vlucht , *Dordrecht ±1675 , [] Dordrecht 3-12-1729.
   Otr. op 10-9-1713 in Dordrecht.

   Matthijs Collaart en Lena de Vlucht gingen op 12-8-1696 in Dordrecht in otr. Matthijs Collaert, j.m. [..] geassisteert met desselfs vader, met Lena de Vlucht, j.d. wonende in de B[..]nsuijsstraet, beijde van Dordregt, geassisteert me desselfs moeder, den 26e aug. hier getrouwt.
   Zij lieten in Dordrecht op 28-6-1699 en 26-1-1701 dochters genaamd Cornelia dopen. Op 18-12-1702 ald. volgde een zoon Johannes. Daarna volgde nog op 27-6-1707 in Dordrecht een dochter Helena.

   Cornelia Collaert, jonge dogter van Dordregt, woont inde Spuijstraet, geassisteert met Lena de Vlugt, wede. Mattijs Collaert, haer moeder, met
   Jan Vos, jongman van Dordregt, woont bij de Roode Brugh, geassisteert met Engeltie Bol, wede. Hendrik Vos, zijn moder;
   den 23 maert 1727 alhier [in Dordrecht] getrout.

   Johannes Kollaert, jongman van Dordregt, woont buijten de St. Jorispoort, geassisteert met Lena de Vlieger, wed. Mattijs Kolaaert, zijn moder, met
   Judik van Leeuwen, wed. Arij Schouten, woont opde Knolhaven,
   den 8 Junij 1727 alhier getrout door do. Bijsterveld.

   Maria Kollaert, jongedogter van Dordregt, woont buijten de St. Jorispoort, geassisteert met Lena de Vlugt, wed. Matthijs Kollaert, haer moeder, met
   Jacobus de Vroe, jongman van Dordregt, woont inde Doelstraet, bij schriftelijk consent van Jan de Vore zijn vader;
   den 1 Augustus 1728 alhier getrout door do. Verster, zijnde dese in huijs getrout met permissie van de h.President borgemeester Daniel Eelbo.

   Dordrecht, 3-12-1719:
   Geeerit Nieuwert, jongman van Holten, woont buijtende St. Joris Poort, geassisteert met Lena de Vlugt, wed. Arij Rosebrant, sijn goede kennis. En bij schriftelijk consent van Joh. Nieuwaert, zijn vader, met
   Swana Buijlen, jonge dogter van Sevenbergen, woont buijten de St. Joris Poort, geassisteert met Susanna Meijers, wede. Christiaen Buijlen & nu huijsvrouw van Adam Dingemansse, haer moeder.
   Derde gebot deser personen werd opgehouden den 17 december 1720. Dese personen hebben haer derde gebot den 24e december 1720. Den 24 December 1719 alhier getrout.
   De weduwe van Arij Rosebrand.

  2 kinderen


 3. Peter Jansz Rosenbrand , * ±1677 , ~’s-Grevelduin-Capelle 5-1-1678 , † <1712 .
   Bij de uitkoop door zijn stiefmoeder eind 1712 wordt Peter niet genoemd. Hij zal daarom voor die tijd zijn overleden.


 4. Nicolaas (Claas Jansen) Rosenbrand , *Loon op Zand 1682 , ~’s-Grevelduin-Capelle 4-6-1682 , † <1748 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 8-2-1711   Geerken (Geeritje Jacobs) Nieuwenhuijzen , * 1683 , ~’s-Grevelduin-Capelle 28-3-1683 .

  8 kinderen


 5. Anthonie Jansen Rosenbrand , * 1687 , ~’s-Grevelduin-Capelle 30-3-1687 , † ±1749 .

   Anthonij Roosenbrant, zijn vrouw Geertruij en de kinderen Dingena en Jan werden in Marieldael in 1730-31 aangeslagen op de hoofdgeldlijst van Loon op Zand.

   Hendrick van den Hoven en Antonij de Rooij, beiden wonende te Capelle, en Antonij Rosenbrant, wonende te Loon op Zand, legden op 18-12-1726 in Loon op verzoek van baljuw Johan Hallingh een verklaring af over de diefstal van hooi te Capelle.

   Op 27-9-1739 in Capelle so heeft Jan van Cleeff Wettelijk over gegeven met eender vrije gifte so dat regt is, aan en tot behoeff van Antonij Rosenbrant, seker Binnen Del gelegen ahier ten Ooste vande Niuwvaert, groot ontrent 5 hont, ofte so groot en Clijn alsij aldaer gelegen is, Belent Zuijden Huijbert van Pelt, Noorden Cornelis Ophorst, strekkende van der halver Niuwvaert aff, Oostwaerts op tot de omloope toe. Ende dat met alle Wegen, Stegen, Schouwen, Watergange en andere nabuirlijke regten, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij Vercooper den Cooper inde voorsr: binnen Del te vrije en waren naer den regten van Zuijthollant en alle Voorcommer Calangie en aantael dier op is aff te doen tot Niuwjaer 1739 toe.

   Op 7-6-1747 in Loon op Zand deed Anthonij Rosenbrandt, oud-schepen, afstand van zijn tocht op goederen, ten behoeve van zijn 2 kinderen, Jan Rosenbrandt en Dingena Rosenbrandt, geh. met Gerrit de Rooij, schepen.

   Hendrik Jonkers, Hendrik Nette en Arien Janse Snaphaan legden op verzoek van Jan Rosenbrand en Gerrit de Rooij op 31-5-1751 in Loon op Zand een verklaring af dat vader Anthonij Rosenbrand "sedert lange jaren sterke jenever gedronken heeft, waardoor hij meestal dronken was en zijn verstand verloren heeft."
   Functie: Schepen van 1739 tot 1739
   Anthonij is overleden tussen 7-6-1747 en 3-6-1750.
   Op 3-6-1750 maakten Jan Rosenbrandt en Gerrit de Rooij, geh. met Dingena Rosenbrandt, te Loon op Zand een boedelscheiding van de goederen van hun vader, Anthonij Rosenbrandt.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 28-4-1715   Geertruij Jans van Nieuwenhuijsen , * 1688 , ~’s-Grevelduin-Capelle 14-11-1688 .
      Dochter van Johannes (Jan Elants) van Nieuwenhuijsen en Dingena Arisse (Dingetje Ariens) Deckers .
   Otr. op 2-4-1715 in ’s-Grevelduin-Capelle.

   Antoni Rosenbrant en Robbert van Nieuwenhuijsen zijn voldaen door hun vader Jan van Nieuwenhuijsen van hun moederlijk deel, acte 29-2-1692, actum 8-2-1718 in Capelle.

   Op 25-2-1692 in Capelle Compareerde Jan Eelen Nieuwenhuijsen, weduwenaer van Dingetje Ariens Deckers, ende heeft aengenomen van Adriaen Adriaens Deckers als oom ende voocht sijn drie kinderen, Anthonij, Rob ende Geertruijt, bij Dingetje.
   Toegevoegd: Op 14-8-1711 sijn Anthonij Roosenbrant x Geertruij Nieuwenhuijsen ende Rob Nieuwenhuijsen voldaen.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.