Johannes (Jan Clasen) Rosenbrand , * 1714 , ~’s-Grevelduin-Capelle 14-10-1714 , † 31-12-1794.
Zoon van Nicolaas (Claas Jansen) Rosenbrand en Geerken (Geeritje Jacobs) Nieuwenhuijzen .


× ’s-Grevelduin-Capelle 24-8-1738 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 9-8-1738)
    Marie Cornelisse de Rooij , *’s-Grevelduin-Capelle 1715 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-12-1715 .

Afb. Jan Clasen Rosenbrand en Maria Cornelisse de Rooij gaven zich op 9-8-1738 in Capelle aan om te trouwen.   

Kinderen:
 1. Nicolaas Rosenbrand , * 1738 , ~Capelle (NB) 5-10-1738 .


 2. Cornelis Janse Rosenbrand , *’s-Grevelduin-Capelle 1741 , ~’s-Grevelduin-Capelle 31-3-1741 , † Leiden 2-4-1795 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 14-1-1776   Catharina Peters van Campen , *’s-Grevelduin-Capelle 1743 , ~’s-Grevelduin-Capelle 11-8-1743 , † Capelle (NB) 15-2-1835.

  3 kind(eren)


 3. Willem Janse Rosenbrand , * ±1745 , ~’s-Grevelduin-Capelle 6-2-1746 , † Capelle (NB) 20-10-1826 .
  Get. bij de overl. aangifte: Gerrit Ariens Boeser (?) .

   Sprang-Capelle, 12-1-1775:
   Willem Roosenbrang, J.M., en Johanna van Campe, J.D. Beide geb. en woonende alhier. Sullende ’t Saam Trouwe in de 4e Classe. Voor Beide .. ƒ6-0-0

   In een acte van 15-9-1780, opgemaakt in Capelle, staat dat Catarina van Leeuwen, wed. Peeter van Campen, (ouders) al haar goederen heeft overgegeven aan haar drie kinderen, Peeter van
   Campen, Willem Rosenbrant x Johanna van Campen en Cornelis Rosenbrant x Catarina van Campen.

   Compareerde te Leiden Catarina van Campen, weduwe Cornelis Rosenbrant, overleden te Leiden, ter eenre, ende Willem Roosenbrant en Aert Peeterse van Campen als door Cappel aangestelde voogden over de drie kinderen van Cornelis en Cataria, ter andere sijde, en sluijten een accoort in de periode 1794-96 in Capelle.
   Willem Rozenbrand, bouwman, oud een en tachtig jaren, geboren en wonende te Capelle, zoon van Jan Rosenbrand, bouwman, en van Maria de Rooij, beide overleden, echtgenoot van Johanna van Campen. Hij is overl. op vrijdag den twintigsten october om acht ure des morgens.
   Eén van de aangevers was Gerrit Boeser, bouwman, oud acht en veertig jaren, neef van den overledene.

  × Capelle (NB) 29-1-1775   Johanna Peters van Campen , * ±1745 , ~Capelle (NB) 9-1-1746 , † Capelle (NB) 31-1-1814.
      Dochter van Peter Peterse van Campen en Catharina (Caatje) de Leeuw .
   Otr. op 12-1-1775 in Capelle (NB).
   Johanna van Campen, huisvrouw van Willem Rosenbrand, oud agt en zestig jaaren, dochter van Peeter ~ van Campen en van Catharina de Leeuw, geboren en laatst gewoond hebbende te Capelle, aldaar ten hare woonhuize overleden op den een & dertigste januarij agttien honderd veertien ’s avonds te zeven uren.


 4. Anthonie Rosenbrand , *Capelle (NB) 1747 , ~’s-Grevelduin-Capelle 11-12-1747 , † Capelle (NB) 9-9-1827 .
   Tweeling met Johanna.

   ’s-Grevelduin-Capelle, 1776, 6 Sept.
   Van Anthonie Roosenbrant, j.m. woonende alhier, met Geertruj Dalmeijer, j.d., voor de bruijdegom in de 4e Classe f3-:-.
   De Bruijt woont in Vrijhoeve.

   ’s-Gravelduin-Capelle, 30 Junij 1783: Aangebragt ’t Lijk van een kind van Antonij Rosenbrant, alhier overleden onder de Classe van Pro Deo.
   Dat kan Maria of Jan geweest zijn, of een kind van een andere Antonie Rosenbrand. Idem op 4-8-1787 aldaar.
   Antonie Rosenbrand, 79 jaren houd, geb. en won. te Capelle, zoon van Jan Rosenbrand en Maria de Rooij en weduwnaar van Geeertrui Dalmaijer. Overleden op zondag den negenden september ’s morgens.

  × ? Capelle (NB) 22-9-1776   Geertruij Dalmaijer , *Vrijhoeve-Capelle ±1748 , ~’s-Grevelduin-Capelle 12-1-1749 .
      Dochter van Johannes (Jan) Dalmaijer en Jacomijna (Jacomein) Mouthaan .
   Otr. op 6-9-1776 in Capelle (NB).
   Hij was j.m. geboren en wonende te Capelle en betaalfde f3,- te Capelle. Zij was j.d. geboren en wonende te Vrijhoeve.
   Kinderen: Jan, Willemijna en Maria. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen aangegeven impost begraven ald. resp.30.6.1783 en 4.8.1787, pro deo.
   Doopdatum van de dochter van Jan Dalmaijer en Jacomijna Mouthaan.

   N.B. Geertruij Barents Dalmaijer trouwde in 1770 met Jan Kove, wednr. van Maeijke Peters de Wit.

   Zie: GENEALOGISCH TIJDSCHRIFT VOOR MIDDEN- EN WEST-BRABANT, 9e jaargang, nr. 2, 1985.
   Mogelijk al vóór 1796 overleden.

  3 kind(eren)


 5. Johanna Jans Rosenbrand , * 1747 , ~’s-Grevelduin-Capelle 11-12-1747 .
   Tweeling met Antoni.

  × Loon op Zand 10-3-1771   Adriaan Adriaensz Snaphaen , * 1747 , ~Loon op Zand 17-12-1747 , † Made en Drimmelen 2-5-1833.
   Otr. op 22-2-1771 in Loon op Zand.
   Kinderen: Adriaentje, Johanna, Hendrik, Doora, Gerrit (2x), Christiaan, Elisabet, Pieternella, Hendrica en Geertruij.

   Hij is een zoon van Adriaen Snaphaen en Jenneke Jonkers.

  11 kind(eren)


 6. Geertruij Jans Rosenbrand , * 1750 , ~’s-Grevelduin-Capelle 23-8-1750 , † ’s-Grevelduin-Capelle 13-2-1784 .

   Capelle, 1781, Julij: "27 d°. Geertruij Rosenbrant, j.d. wonende alhier, sullende trouwen met Huijbert Pruijsers, j.m. woonende te waspik, is voor de bruijt aangeving gedaan onder de 4 Classe" __ ƒ3-0-0.
   13de Aangebragt ’t Lijk van Geertruij Rosenbrant, huisvr. van Huijbert Pruijsers, alhier overleden onder de classe van Pro Deo.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 12-8-1781   Huijbert Petersz Pruijsers , *’s-Grevelduin-Capelle 1755 , ~’s-Grevelduin-Capelle 10-8-1755 , † Waspik 7-2-1842.
      Zoon van Peter Pruijsers en Cornelia Schep .
   Otr. op 27-7-1781 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Huijbert woonde bij zijn huwelijk in Waspik. Zij zijn de ouders van Peter (±1782-1836) en Maria (±1784-1786).
   Get. Anna van Pas

   Huijbert is een zoon van Peter Pruijsers en Cornelia Schep.
   Uit zijn 2e huwelijk met Johanna Hilker had Huijbert 2x een dochter Geertruij, vernoemd naar zijn eerste echtegenote, maar beiden zijn jong overleden.
   Huijbert overleefde zijn oudste zoon Peter, die in 1836 is overleden.

  2 kind(eren)


 7. Adriana Janse Rosenbrand , *’s-Grevelduin-Capelle 1753 , ~’s-Grevelduin-Capelle 15-4-1753 , † Sprang 29-5-1832 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 5-10-1783   Nicolaes (Klaas) Dalmaijer , *Vrijhoeve-Capelle 1752 , ~ 27-8-1752 , † Vrijhoeve-Capelle 4-4-1830.
      Zoon van Johannes (Jan) Dalmaijer en Jacomijna (Jacomein) Mouthaan .
   Otr. op 19-9-1783 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Claas Dalmayer was j.m. geb. en won. te Vrijhoeven-Capel. Aderjana Rosenbrant was j.d. geb. en won. te Grevelduijn Capel. Dit echtpaar ging in Vrijhoeven-Capel wonen.
   Kinderen: Willemijna, Maria (2x), Jan (2x), Geertruij (2x) en Johannes.

   Capelle, 23-7-1798: Staat en inventaris van de goederen nagelaten bij Jan Roosenbrand weduwenaar van Maria de Rooij, alhier overleden, gedaan maken door Nicolaas Dalmaijers en zijn vrouw
   Adriana Roosenbrand ter versoeke van Willem Roosenbrand en Aart van Campen als voogden over de kinderen van Jan en Maria.

   Schipper Nicolaas Dalmaijer was op 24-12-1817 in Vrijhoeve-Capelle getuijge bij het huwelijk van zijn dochter Geertruij met Pieter van der Hoven.

   Klaas trad op als getuige bij het huwelijk van Adrianus Faro .

  8 kind(eren)


 8. Maria Rosenbrand , * 1756 , ~’s-Grevelduin-Capelle 10-7-1756 .


 9. Clasina Rosenbrand , * 1758 , ~’s-Grevelduin-Capelle 27-8-1758 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.