Hermen Jansz Rozenbeek , * 1713 , ~Dubbeldam 4-6-1713 , † 1781, [] Dubbeldam 2-4-1781.
Zoon van Johannes (Jan Hermanse) Rozenbeek en Grietje Ariens Neeff .
Hermen Jansz trad op als getuige bij de begrafenis van Grietje Ariens Neeff .


× Dubbeldam 28-8-1746
    Oetje Pieters Munter , * 1721 , ~Dubbeldam 23-2-1721 , † Dubbeldam 24-10-1788, [] Dubbeldam ±28-10-1788.

RECHTSBOVEN: De rond 1630 gebouwde hervormde kerk van Dubbeldam op een aquarel uit 1745 van Aart Schouman

Kinderen:
 1. Jan Hermsen Rozenbeek , * 1746 , ~Dubbeldam 18-12-1746 , † Dubbeldam 3-1785 , [] Dubbeldam 4-3-1785.

   Rozenbeek, Rosebeek, Roosbeek.

   Jan Hermzen Rozebeek heeft belijdenis hier den 15 meij 1771 in Dubbeldam.

   Van zijn gelijknameige kleinzoon Jan stamt een Rotterdamse familie Roozenbeek.
   Volgens de huwelijksacte van zijn kleindochter Teuntje is Jan overleden te Dubbeldam begin maart 1785, vóór de elfde.
   Volgens de huwelijksacte van zijn zoon Hermen van 1820 is hij begraven op 4-3-1785 te Dubbeldam.

   Jan’s weduwe hertrouwde in 1799.

  × Dubbeldam 13-9-1776   Maaijke Cornelissen van de Merwe , *Dubbeldam 6-10-1756 , ~Dubbeldam 10-10-1756 , † Dubbeldam 21-2-1840.
      Dochter van Cornelis Jansen van de Merwe en Teuntje Arisen Geervliet .
   Otr. op 6-10-1776 in Dubbeldam.
   Hun kinderen waren mede-erfgenamen van Oetje Munter. Op 19-11-1788 werden een huijs, schuur en keet uit de erfenis verkocht aan Hendrik Huijge Brand voor f470.

   Er werd ook nog een jong gestorven dochter geboren op 22 feb 1779.
   Tweeling met Ariaantje, die trouwde met haar zwager. Doopget. Willemtje Wijntes van Geervliet en Ariaantje Jansen van de Merwede, nu van Bree.

   Zij hertrouwde op 5-4-1799 in Dubbeldam met Willem Mages uit Aalten. Op 11-4-1806 werd het huwelijk weer ontbonden wegens "verregaande onaangenaamheden".

   Maaijke Cornelissen van de Merwe, h.v. van Jan Hermsen Rozebeek heeft belijdenis gedaan den 23 april 1778 in Dubbeldam.

   Get. bij de doop: Willemtje Wijntjes en Ariaantje Janse van de Merwe .
   Maaijke Cornelissen trad op als getuige bij het huwelijk van Hermen Rozenbeek , de doop van Cornelis Rozenbeek , de doop van Teuntje Rozenbeek , de doop van Pieter Rozenbeek , de doop van Ariaantje van Valen , het huwelijk van Wouter Pieters Vrooman .

  5 kinderen


 2. Pieter Hermsen Rozenbeek , * 1749 , ~Dubbeldam 7-9-1749 , † 6-1783 , [] Dubbeldam 19-6-1783.

  × Dubbeldam 17-5-1778   Ariaantje Cornelisse van de Merwe , *Dubbeldam 6-10-1756 , ~Dubbeldam 10-10-1756 , † Wieldrecht 19-11-1828.

  5 kinderen


 3. Anthonij Rozenbeek , * 1751 , ~Dubbeldam 26-9-1751 , † 2-1753 , [] Dubbeldam 15-2-1753.
  Get. bij de doop: Teuntje Anthonissen Duijser .
   Tweeling met Grietje.

   Rozenbeek / Rosebeek / Roosbeek.


 4. Grietje Hermsen Rozenbeek , * 1751 , ~Dubbeldam 26-9-1751 , † Oud-Beijerland 28-5-1808 .
  Get. bij de doop: Teuntje Anthonissen Duijser .
  Grietje Hermsen trad op als getuige bij de doop van Bastiaan Weda , de doop van Hendrik Weda .
   Tweeling met Anthonie.

   Grietje Rosenbeek van Dubbeldam verkreeg in 1780 indemniteit naar Klaaswaal.

   Indeminiteit in Oud-Beijerland voor Grietje Roosenbeek, van Dubbeldam, 1 februari 1801.
   Dat in Oud-Beijerland op "den twee en twintigste Meij agtien honderd en agt is overleden Grietje Rozenbeek".

  × Puttershoek 16-2-1780   Arij Gijsberts de Vlaam , *Klaaswaal 1750 , ~Klaaswaal 6-9-1750 , † Klaaswaal ±13-11-1892.
      Zoon van Gijsbert Arijsz de Vlaming en Ariaentje Arijs van der Stouw .
   Arij de Vlaam en Grietje Rozenbeek lieten 2 maal een zoon genaamd Hermen dopen.

   Arij de Vlaam / Vlaming was weduwnaar van Neetlje Boer.
   Hij was een zoon van Gijsbert Arijsz de Vlaming/Vlamen en Ariaantje Arijsdr. van der Stouw, die op 20-3-1746 in Klaaswaal waren getrouwd. Arij had een zuster Hilletje, gedoopt op 28-1-1753.
   Dat in Klaaswaal "den dertienden november zeventien honderd twee en negentig is aangegeven het lijk van Arij de Vlaam".

  2 kinderen


 5. Teuntje Hermsen Rozenbeek , *Dubbeldam 24-4-1754 , ~Dubbeldam 28-4-1754 .
  Get. bij de doop: Teuntje Anthonissen Duijser .
   Jong overleden.


 6. Lena Hermsen Rozenbeek , *Dubbeldam 29-3-1756 , ~Dubbeldam 4-4-1756 , † Dordrecht 20-7-1837 , [] Dordrecht 24-7-1837.
  Get. bij de overl. aangifte: Martinus Hageman .
  Lena Hermsen trad op als getuige bij het huwelijk van Martinus Hageman .

   ’s-Gravendeel, 1809, Grasm. [=april] 7. Pieter van Buuren, weduwenaar van Klara de Kooning, met Lena Rosenbeek, weduwe van Andries VerKerk, beide [=fout] geb. en wonende te ’SGravendeel.
   Op 24-7-1837 werd te Dordrecht begraven: Lena Rozenbeek, 77 jaar oud, "laatst huisvrouw van Pieter van Buren".

   Aangever Martinus Hageman, oud 32 jaren, behuwd zoon van de overledenen, verklaarde dat is overleden op 20 Julij 1837 des morgens ten half elf in een huis aan de gevolde gracht: Lena Rozenbeek, oud 77 jaren, geboren te Dubbeldam en wonende alhier, laatst weduwe van Pieter Vanburen, overleden te S’Gravendeel, dochter van ouders onbekend, beiden te Dubbeldam overleden.

  × Dubbeldam 9-11-1783   Andries Pietersz Verkerk , † ’s-Gravendeel 11-9-1801.
   Kinderen: Annigje, Hermen en Oegje.

   Bij de vergadering gehouden op woensdag den 21e december 1803 in ’s-Gravendeel is gecompareerd Willem de Zeeuw als gedagvaard door de wed. Ands. Verkerk over eenige schuld van winkelwaren dewelke hij erkende en wierd hem door de voorzitter aangezegt dat hij zorgen moet om ze binnen 6 weken te betalen.

   Fijtje Verkerk liet in ’s-Gravendeel kinderen dopen samen met Andries van Mastbergen en/of Daniel van der Stel.
   Sijgje Verkerk liet in ’s-Gravendeel kinderen dopen samen met Leendert Huijgz. Tak.
   Andries Verkerk is te ’s-Gravendeel overleden den elfden september achttien honderd een.

  ×   Pieter van Buren , * 1749 , ~Dordrecht 7-9-1749 , † ’s-Gravendeel 4-2-1832.
      Zoon van Cornelis van Buren en Anna Bijl .
   Otr. op 7-4-1809 in ’s-Gravendeel.
   Pieter van Buren was wednr. van Clara de Koning. Lena Rozenbeek was weduwe van Andries Verkerk.
   Pieter van Buren, 82 jaar oud, zoon van Cornelis van Buren en Anna Bijl, echtgenoot van Lena Rosenbeek, eerder weduwnaar van Clara de Koning.

   Pieter trad op als getuige bij het huwelijk van Martinus Hageman .

  3 kinderen


 7. Teunis Hermsen Rozenbeek , *Dubbeldam 16-3-1764 , ~Dubbeldam 18-3-1764 , † 11-1772 , [] Dubbeldam 20-11-1772.
  Get. bij de doop: Lena Pieterse Munter .
   Doopget. Lena Pietersen Munter, nu Brant.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.