Cuijniertgen Jansdr Ruijsch , † <1599.
Dochter van ? .


x
    Cornelis .
Kinderen:
 1. Jacob Cornelisz Kerckhoff .

   Op 14-8-1611 in Hillegersberg compareerden Jacob Cornelisz. Kerckhof in de naam van Neeltje Cornelisdr., weduwe van Michiel Feysz., die mits haar impotentie niet en mocht compareren en heeft verticht tegen Cornelis en Arien Michielsz., Cornelis Pleunen en Maritge Michielsdr., Willem Jansz. en Aeltge Michiels, Claes Pleunen en Cuniertje Chielen, alle kinderen van Michiel Feysz.

   In 7huizen d.d. 30-11-1617 comp. Pieter Lenertsz. van Nieuwerkerck, buurman tot Zevenhuizen bij de Vliet, als getrouwd hebbened Dirckgen Jacobsdr. te voren weduwe van Cornelis Dirck Jaspersz., en bekende te approberen de uitkoop die de voorsz. zijn comparants huisvrouw,
   nog weduwe zijndem met assistentie van Jacob Cornelisz. Kerckoff haar vader en dien tijde haar voogd gedaan heeft tegen Jasper Dircxsz. als oom en bestorven bloedvoogd gesterkt met Huibert Lenertsz. als vaderlijke bestevader nomine uxoris over de vier weeskinderen die
   zij comparante bij de voorsz. Cornelis Dircxsz. staande huwelijk geprocreerd heeft, genaamd Marritgen Cornelisdr. die St. Jan 1617 10 jaar oud zal wezen, Aeltgen Cornelisdr. die Vrouwendag 1617 nu verleden 8 jaar oud was, Dirck Cornelisz. mede St. Jan als boven oud 3 jaar en Geertgen Cornelisdr. die St. Jacob toekomende 1617 1 jaar oud zal zijn, beroeren de dezelve kinderen haar vaderlijke besterfenis.

  1 kinderen


 2. Neeltge Cornelisdr ( Kerckhoff) , *Rotterdam, Hillegersberg ±1560 , † ±14-8-1611 .

  x   Michiel Feijsz Codebij , † <9-1611.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.