Hendrik Pieters de Ruijter , [] ’s-Gravendeel 31-3-1751.
Zoon van ? .


x ±1710
    Ariaantje Gerrits van Rees , * ±1688 , ~Dubbeldam 30-1-1689 , † ’s-Gravendeel ±7-1-1730, [] ’s-Gravendeel 14-1-1730.

RECHTSBOVEN: ’s-Gravendeel rond 1700

Kinderen:
 1. ? Grietie Hendricks de Ruijter , † 1725 , [] ’s-Gravendeel 20-4-1725.
   Kind van Hendrick de Ruijter, genaamd Grietie, pro deo.


 2. Leijntje Hendrikze Ruijter , * ±1713 .
  Leijntje Hendrikze trad op als getuige bij de doop van Drik van Prooijen .

   Lijntje Hendrikze Ruijter, wonend op het Spuij, werd op 12-4-1734 aangenomen als lidmaat van de NH kerk van ’s-Gravendeel.


 3. Theuntie Hendrikze de Ruijter , * ±1715 .
  Theuntie Hendrikze trad op als getuige bij de doop van Abraham Aarts van Prooijen .
   Op 9-1-1730 was zij minderjarig.

   Theuntie Hendrikze Ruijter werd in 1737 aangenomen als lidmaat van de NH kerk van ’s-Gravendeel. In 1738 vertrok zij naar den Mookhoek of Strijen.

  x ±1737   Abraham Aarts van Prooijen , * ±1700 , [] ’s-Gravendeel ±1-1774.
      Zoon van Aart van Prooijen (??) en Annetje Abrahams Kraijestein .
   Abraham was weduwnaar van Teuntje Cornelisse Kooijmans van wie hij reeds kinderen had.
   ’s-Gravendeel, jan. 1774; Ontfangen van Aart van Prooijen de Sa. van ses gulde wegens het begraven van het lijk van sijn vader Abraham van Proijen [..].

   Abraham van Projen (Poederoijen). Zoon van Aart van Proijen en Annetje Abrahams Kraeyestein.

   Get. bij de overl. aangifte: Aart Abrahams van Prooijen .

  4 kinderen


 4. Pieter Hendriksen de Ruijter , * ±1717 , [] ’s-Gravendeel ±24-1-1781.
  Pieter Hendriksen trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Teuntje Paulusse Geervliet , de overlijdensaangifte van Ariaantje de Ruijter .
   Op 24-1-1781 is in ’s-Gravendeel impost ontvangen van "’t lijk van Pieter de Ruijter, alh. overleden, in de classe van 3 gld., dus f 3:0:0". Het is nĂ­et zeker of dat deze Pieter betreft, maar aangezien zijn 2e vrouw als zijn weduwe overlijdt, ook in de zelfde classe, zou het goed kunnen.
   Op 9-1-1730 als minderjarig vermeld.

   Bij de lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van ’s-Gravendeel wordt op 1-4-1757 een Pieter de Ruijter in het Bonaventura genoemd.

   Dubbeldam, 1768, den 13 Novemb.
   Pieter Hendriksen de Ruijter, weduwenaar van Teuntje Paulussen Geervliet, woonende in Bonaventura, met
   Neeltje Pietersen Schipper, j.d. woonende onder Dubbeldam.

  x ±1745   Teuntje Paulusse Geervliet , *’s-Gravendeel ±1709 , [] ’s-Gravendeel ±11-12-1766.
      Dochter van Paulus Jans Geervliet en Jannigje Dirks Corperaal .
   Zij maakten een testament op op 31-8-1746, toen Teuntje ziek was.

   In de periode 1735-1752 werden 8 kinderen van hen begraven in ’s-Gravendeel, o.a. op 14 sep. 1747 en 31 aug. 1748.

   Hun kleindochter Teuntje Paulze de Reuijter was getrouwd met Otto van Driel, de via zijn tweede huwelijk grootvader was van Maaijke van Driel.
   ’s-Gravendeel, 1766, 11 decemb. ontf. van Pieter de Ruijgter over ’t Regt van begfraven van zijn huijsvrouw Theuntie Geervlied, aangeving gedaan hebbende Classis van drie gulden,dus ... 3:0:0.

   Theuntje Pauluse Geervliedt in het Bonaventura werd op 4-4-1732 aangenomen als lidmaat van de NH kerk te ’s-Gravendeel.
   Op 23-12-1739 werd Teuntje Geervliet in De Mijl genoemd samen met haar man, Arie Joosten Wildeman.

   Get. bij de overl. aangifte: Pieter Hendriksen de Ruijter .
   Teuntje Paulusse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Arie Joosten Wildeman .

  x Dubbeldam 13-11-1768   Neeltje Pieters Schipper , [] ’s-Gravendeel ±17-7-1793.
   Otr. op 20-10-1768 in ’s-Gravendeel.
   "Ontf. van Pieter de Ruijer, wonende alhier, zullende trouwen met Neeltie Schipper, wonende onder Dubbeldam, voor den bruidegom f 3:0:0."
   17e. ’t Lijk van Neeltje Schippers, wed. van Pieter de Ruijter, in de vierde classis ... f3:=:=.

   Neeltje Pieters trad op als getuige bij de doop van Teuntje Bezemer .

  3 kinderen


 5. Gerrit Hendrixs de Ruijter , *’s-Gravendeel ±1719 , † ’s-Gravendeel , [] ’s-Gravendeel 3-5-1800.

  x 1741   Elisabeth (Lijsje Pouwlis) Geervliet , *’s-Gravendeel ±1720 , † ’s-Gravendeel 21-3-1796, [] ’s-Gravendeel 21-3-1796.

  8 kinderen


 6. Dirkje Hendrikse Ruijter , * ±1720 , [] ’s-Gravendeel 31-3-1751.
  Dirkje Hendrikse trad op als getuige bij de doop van Ariaantje Abrahams van Prooijen .
   Begraven: Dirksie de Ruijter, pro deo.
   Op 9-1-1730 was zij nog minderjarig.

   Dirkje Hendrikze Ruijter woonde in de Voorstraat en werd als lidmaat aangenomen in ’s-Gravendeel in 1745.

   Op 14-4-1740 en 27-3-1745 in Strijen was zij getuige bij de dopen van Ariaantje en Dirk van Prooijen.

  x 1741   Aart Bastiaans Boender .
      Zoon van Bastiaan Aartsz Boender en ?
   Otr. op 21-4-1741 in ’s-Gravendeel.
   Aart Bastiaaense Boender, j.m., willende begeven ten huwelijken staten met Dirksie Hendrikse Ruijter, elk f 3,-.

   Hij is een zoon van Bastiaan Aarts Boender.
   Het is onbekend welke van diens vrouwen de moeder was van Aart.


 7. Dirck Hendrickse Ruijter , * ±1720 , [] ’s-Gravendeel 7-5-1744.
   Begraven: Dirck Hendrikse de Ruijter, pro deo in Strien en te ’s-Gravendeel.
   Op 9-1-1730 was hij nog minderjarig.


 8. Jannegie Hendriks Ruijter , * >1720 .


 9. Arij Hendriks de Ruijter , * >1720 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.