Bastiaen Santwech .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ?? NN. , [] Rotterdam, Charlois 1622.

  x   Andries Adriaensz Munter , [] Rotterdam, Charlois 1622.

  5 kinderen


 2. Cornelis Bastiaensz Santwech , † <1647 .

   Bij een openbare verkoop in Charlois van de boedel van Mathijs Crijnen en Stijntje Bastiaanse, overleden echtelieden, in de periode 1624-25 wordt Cornelis Bastiaanse Santwech vermeld.

   In maart 1627 werden de bieraccijns van Charlois voor een halfjaar verpacht aan Pieter Hendrikse Verboom met Cornelis Bastiaanse Santwech en Pieter Gijsse timmerman. In april 1629 werden de bieraccijns van Charlois voor een halfjaar verpacht aan Willem Michielse met Cornelis Bastiaanse Santwech en Jan Jasperse Schabaet. In September 1630 werden de bieraccijns van Charlois voor een halfjaar verpacht aan Klaas Davidse Vergils met Willem Michielse Verschoor en Cornelis Bastiaanse Santwech.

   Bij akte van 15-5-1629 verklaarde Leendert Andijck, schout en secretaris van Pendrecht, 185 gld. schuldig te zijn aan Cornelis Bastiaensz. Santwech.

   In het cohier van de 200e penning, opgemaakt op 2-11-1646, over de staat van personen, wonende te Charlois, staat "Cornelis Bastiaanse Santwech saliger sijn boedel" aangeslagen voor 8000,-.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.