Pieter Adrijaensz (Pieter Ariensz) Schenk , * ±1613 .
Zoon van Adrijaen Crijnen en Marichjen Pieters .


x
    Elijsabeth Cornelis Bak , † 5-1676.

RECHTSBOVEN: Ouderkerk a/d IJssel

Kinderen:
 1. Marichjen Pieters Koster , † <1671 .
  Marichjen Pieters trad op als getuige bij de doop van Liedewij Wiggers Backer (?) .

   Marrichjen Pieters Koster / Schenken was slechts 1x gehuwd en wel met Willem Cornelisz. Ruijchooff, geb. in 1633. De 2 huwelijken met ene Adriaen en met Dirk Anderiesz. Timmerman betreffen haar gelijknamige grootmoeder (de moeder van haar vader).

   Zij met haar man en 3 kinderen hadden op 20-5-1694 schuld.

   Op 13-8-1668 te O/Y maakte Merrichjen Pieters een testament met haar 2e man, die dan ziek is.

   O/Y, 20-5-1694: Willem Cornelisz Ruyghoofd met Merritje Pieter Koster, won. alh., en Cornelis Willemse, Pieter Willemse en Cornelis Willemse Ruyghooft, kinderen van voorn. W.C. Ruyghooft, zijn schudig aan Sr. Gillis van Braam, won. Rotterdam. f1200 wegens geleend geld. Rente f4½. Als onderpand 8 morgen land met huis, berg en betimmering alhier in de Zijde, van de Reuterdijk tot de landscheiding toe (O = de kinderen van Gerrit Jacobs; W = Ary Hendricxe). Verder 4 morgen 3 hond land aan de westzijde van de voorn. 8 morgen en nog een steenplaats genaamd de Molenplaats, met ovens, loodsen, huizinge, zellingen etc. eveneens in de Zijde Afgelost 10-5-1709

  x <1660   Jan Govertsz .
   Maritgen Pieters Schenk was weduwe van Jan Govertsz. met wie zij een dochter Maritgen had.

  x <1665   Willem Cornelisz Ruijchooft , * ±1633 , † >1694.
      Zoon van Cornelis Jacobsz en Liedewij Gerrit Jacobsdr (Liduwij Gerrits) van Gemeren .
   Hun kinderen Cornelis, Pieter en Cornelia waren in 1694 meerderj.

   Willem Cornelisz. Ruichooft was getrouwd met Maritgen Pieters Schenck, die weduwe was van Jan Govertsz.

   Willem won. in de Cromme te O/Y.

   Willem Ruychooft was mede-eigenaar van de steenplaats, genaamd de Molenplaats, te O/Y.

   Nadat Pieter Jacobsz. Crul kinderloos was gestorven in 1675 verkreeg Willem Cornelisz. Ruichooft weer 121 na kaveling met Jan Cornelisz. Stolck.

   O/Y d.d. 11-6-1665:
   Lijsgen Cornelisdr., weduwe van Pieter Ariensz. Timmerman, Willem Cornelisz. Ruijchooft en haar verdere kinderen, zuster en zwagers (voor r/z) Pieter-, Lijsbeth-(x Abram Cornelisz. Vermeer), Berber Andriesdr. Timmerman (x Cornelis Frans, won. Streefkerk), Andries Pietersz. Timmerman en Pieter Andries als voogd over de kinderen van Adriaen Pietersz. Timmerman. Verder Arien Abrams x Reijmpje Willems weduwe van Arien Pietersz. voorn., Sent Adriaans Backer. Willem Dirxs. Keyser, Aert Maertens. x Ariaentgen Pieters. en zulks voogden van haar kinderen (voor 1/2). Erfgenamen van Dirk Timmerman en Merritge Pieters. te O/Yoverl. Verkopen land.

   Ouderk. a/d IJ, 5-4-1669: Dirk Janse Mul, Pieter Adryaense Medelen (won. Lekkerkerk) ter ene, Willem Cornelisse Ruychooft en Wigger Janse Backer t.b.v Liedewij Gerritse, wed. van Cornelis Jacobse Ruychooft hun moeder, won. Kr/Y ter andere zijde, land wordt verkaveld. a) Partij ter ene de oostzijde van het land groot 18 morgen en weiland, werven, rietveld etc. in de Zijde; b) Partij ter andere de westzijde van idem.

   Ouderk. a/d IJ, 11-5-1669: IJsbrant Willemse Bostelman verkoopt aan Willem Cornelisse Ruychooft en Wigger Janse Backer de helft van 10 1/2 hond land in het Kadeland waar de Lekkerkerkse Boezemkade op ligt, en de helft van 3 hond 10 roeden land tussen de Vliet en de maalboezem in de Zijde, prijs f300 en 2 zilveren ducatons als speldegeld, afbetaald 19-5-1671.

   Ouderk. a/d IJ., 29-1-1681:
   * Willem Jacobse Segwaert (wonende alhier) en Willem Cornelisse Ruychooft (mede wonende alhier) verkopen aan Adryaen Pieterse Timmerman en Joost Vasterese van Ardennen, wonende alhier. 1/4 van een huizing en erf in het dorp buitendijks, van de dijk af tot de IJssel (O = Bastiaen Strafs weduwe; W = Reympje Willems met haar kinderen). Prijs f32-10-0.
   * Voorn. Willem Jacobse Segwaert verkoopt aan Willem Cornelisse Ruychooft, Adryaen Pieterse Timmerman en de kinderen van Cornelia Pietersd. Een achtste van een huis en erf in de Zijde in het viertel achter Huyberde. Openbaar verkocht 18-3-1680 prijs f80.

   Ouderk. a/d IJ., 3-3-1684: Claesje Gerritse, wed. van Adryaen Pieterse Timmerman, geassisteerd met Willem Cornelisse Ruychooft (haar zwager), verkoopt aan Joost Vassen van Ardennen (allen won. alhier): a) Een huizing en erf in het dorp, buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O = de verkoopster; W = de kinderen van Claes Jansz b) 1/2 plus 1/36 van een huizing en erf, oostwaarts van vorig huis. Strekkende als (a). Prijs f1200. Zij mag levenslang in het huis blijven wonen, tegen f16 jaarhuur.

   Ouderk. a/d IJ., 10-6-1686: Joost Vastersz van Ardennen en Cornelis Vastersz van Ardennen en Vaster Vastersz van Ardennen, tevens in opdracht van de verdere erfgenamen, verkopen aan Willem Cornelisz Ruychooft 1/6 van een huizing en erf, in het weer van Huyberde, in de Zijde. Prijs f80.

   Ouderk. a/d IJ., 23-5-1690: Willem Cornelisz Ruychooft (won. alhier) verkoopt aan Pieter Jansz Stolck (burgemeester alhier) een huis en erf in het dorp, buitendijks, volgens diverse bepalingen, van de dijk tot de IJssel.

   Te Capelle a/d IJ. op 3-9-1692 wordt ene Cornelis Willemse Ruijchooff genoemd als één van de dienende en regerende heemraden tot Ouderkerka/d IJssel.

   Te Capelle a/d IJ. was op 3-1-1693 sprake van een zaak tegen Willem Cornelisz. Ruijchooft, won. te Ouderkerk a/d IJssel.

   Capelle a/d IJssel, 8-1-1693:
   Willem Janse Wagemaecker, won. Ouderkerk a/d IJssel, verklaart op verzoek van Huijbert en Jan Willemse, gebroeders, mede won. Ouderkerk a/d IJssel, dat hij in 1691 heeft gekocht van Willem Cornelisse Ruijchooft en Joost Vasse van Ardenna, de steenplaats, die zij toen samen bezaten, gen. ‘de Mooleplaets’, gelegen onder Ouderkerk a/d IJssel, 2 willige boomen, staande buitendijks. Toen Willem Jans Wagemaecker de bomen enige tijd later wilde omhakken, werd dat verboden door Jan Willemsz, omdat volgens zijn zeggen de bomen hem of zijn moeder competeerden. Ook Willem Cornelisz Ruijchooft heefthem verzocht met het hakken te stoppen.

   Willem Cornelisz trad op als getuige bij de doop van Jan Wiggersz Backer (?) , de doop van Jacobus Wiggers Backer (?) , de doop van Liedewij Wiggers Backer , de doop van Jacobus Claasz Ruijchooft .

  4 kinderen


 2. Cornelia Pieters (Neeltje Pieters) Schenk , † <2-1681 .

   Ouderk. a/d IJssel, 29-1-1681: Joost Vasterse van Ardennen en Adryaen Pieterse Timmerman, als oom en voogd van de nagelaten minderjarige kinderen van Cornelia Pietersd, verwekt door Vastert Joosten van Ardennen en Gerrit Pieterse Pack, mitsgaders voorn. J.V. van Ardennen ten gunste van van zijn minderjarige broer, verkopen aan Willem Cornelisz Ruychooft. 1/6 van 8 morgen 3 hond land in de Zijde, prijs f950.

  x <1663   Vastert Joesten van Ardennen .
      Zoon van Joest Vastertsz (van Ardennen) en Anna Jans (de Bock) .
   Kinderen: Joost, Cornelis en Vassen. De kinderen waren allen in 1675 en 1681 (nog) minderjarig.

   Vastert trouwde
   1) Lijsbeth Jacobs Schiltman,
   2) Neeltje Pieters Schenk, vóór 1663.
   Kinderen uit het 2e huwelijk: Joost, Cornelis en Vassen.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1972 en 1974.

   Zijn zoon Joost Vasse van Ardennen, mr. timmerman, won. Ouderkerk contra Willem Fransz., won. alhier, gedaagde, verschenen op de Rechtdag van Berkenwoude van 22-9-1688. Joost Vasse van Ardennen, mr. timmerman, won. Ouderkerk, was contra Willem Florisse de Lely op de Rechtdagen gehouden op 5-1-1689 en 27-6-1691 in Berkenwoude.

   Ouderk. a/d IJ., 29-1-1681: Willem Jacobse Segwaert voor 2/6, en Adriaen Pietersz Timmerman als oom en voogd van de onmondige kinderen van Cornelia Pietersdr zaliger, verwekt door Vastert Joosten van Ardennen voor hem zelf en voor de minderjarige kinderen van zijn broers, samen 1/6 part, verkopen aan Joost Schiltman (schout alhier) 4 morgen 1 1/2 hond land, in de Zijde. Prijs f2850, waarvan f950, contant.

   Ouderk. a/d IJ., 11-9-1681: Joost Vassen van Ardennen (wonende alhier) en Willem Cornelisse Ruychooft, als oom en voogd van Cornelis en Vaster Vassen van Ardennen (wonende alhier), verkopen aan Liedewij Jans (weduwe van Berent Gijsbertse, wonende Nieuw-Lekkerland) een rentebrief groot É 2000 ten gunste van het gewest Holland kantoor Dordrecht fol. 4596 ten name van Hilleken Adryaense weduwe van Joost Vassen, prijs f2000.

   Ouderk. a/d IJ., 3-3-1684: Claesje Gerritse, wed. van Adryaen Pieterse Timmerman, geassisteerd met Willem Cornelisse Ruychooft (haar zwager), verkoopt aan Joost Vassen van Ardennen (allen won. alhier): a) Een huizing en erf in het dorp, buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O = de verkoopster; W = de kinderen van Claes Jansz b) 1/2 plus 1/36 van een huizing en erf, oostwaarts van vorig huis. Strekkende als (a). Prijs f1200. Zij mag levenslang in het huis blijven wonen, tegen f16 jaarhuur.

  3 kinderen


 3. Adrijaen Pietersz (Arijen Pietersz) Koster , † Ouderkerk a/d IJssel 5-2-1684 .

   Adrijaen Pieterse Koster wordt in okt. 1682 in Ouderk. a/d IJssel genoemd als timmerman, wanneer hij rente schuldig is over geleend geld.

   Arijen/Adrijaen Pietersz. Koster/Timmerman, overl. 5-2-1684 O/Y, gehuwd ná 1663 met Claesje Gerritsdr. (overl. 1717).
   Procedeerde te Dordrecht. Haar neef is Cornelis Ingen.Verkocht land op 9-2-1682 (RA O/Y22) en tekende met ,,Arijen Pieters. Koster”, in de tekst als ,,Adrijaen Pietersz. Timmerman” won. O/Yaangeduid. Kocht op 21-6-1683 (RA O/Y) een van deel huis 128 van Willem Maertensz. (won. Streefkerk). Zij gaf (als weduwe) volmacht i.v.m. een proces te Dordrecht d.d. 12-5-1689.

   Ouderk. a/d IJ., 21-6-1683: Aryen Pieters Koster, timmerman alhier, is schuldig aan Jacob Ingens (won. alhier) É 800 wegens geleend geld, rente 5%. Als onderpand een woninge, groot 4 morgen land, met huis, berg etc. in de Lage Nesse. Afgelost 10-5-1685.

   Ouderk. a/d IJ., 3-8-1683: Adryaen Pieters Koster, timmerman alhier, is schuldig aan Willem Cornelisz Ruychooft, Jan Cornelisz Stolck, Joost Vastersz van Ardennen en Cornelis Vastersz van Ardennen, allen (won. alhier) f800. Als onderpand wordt o.a. genoemd:
   - een huizing en erf in het dorp buitendijks,
   - een woning, groot 4 morgen met huis etc. in de Lage Nesse en
   - ca. 6 morgen land in de Hoge Nesse in diverse stukken in het Joost Daniels weer

  x >1663   Claesje Gerrits , † 1717.
   Kinderen: Ariaentje, Lijsbet, Cornelis, Pieter en Willem.

   Ouderk. a/d IJ., 3-3-1684: Claesje Gerritse, wed. van Adryaen Pieterse Timmerman, geassisteerd met Willem Cornelisse Ruychooft (haar zwager), verkoopt aan Joost Vassen van Ardennen (allen won. alhier): a) Een huizing en erf in het dorp, buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O = de verkoopster; W = de kinderen van Claes Jansz b) 1/2 plus 1/36 van een huizing en erf, oostwaarts van vorig huis. Strekkende als (a). Prijs f1200. Zij mag levenslang in het huis blijven wonen, tegen f16 jaarhuur.

  5 kinderen


 4. ? Merritgen Pieters .

  x   Dirck Andriesz Timmerman , † <1666.


 5. Lijsbet Pieters , * ±1645 .

  x ±1668   Willem Jacobsz Segwaert , * 1643 , ~Delft 23-8-1643 , † ±1685.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.