Mels Aertsen Schep , † Vrijhoeve-Capelle 10-11-1651, [] Sprang .
Zoon van Aert Adriaens Schep en Geertruij Melsen .


x ±1622
    Barbara (Barbel Peters) Ockers , *Vrijhoeve-Capelle ±1600 , † Vrijhoeve-Capelle 30-1-1651, [] Sprang .
Kinderen:
 1. Peter Melsen Schep , *Vrijhoeven ±1620 .

   Loon op Zand, 27-1-1652:
   "Peeter Melchior Aertssen Schep, wonende te Vrijhoeven, tevens voor zijn broers en zusters, transporteert goederen aan Gabriel Rutten, wonende te Capelle."
   "Gabriel Rutten bekent schuldig te zijn aan Peter Melchior Aertssen Schep een bedrag van 420 gulden terzake van een transport op heden."
   De schuld is op 1-8-1653 ingelost.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 3-5-1642   Seijken Bastiaens ( Dekkers) , † <1667.
   Otr. op 10-3-1642 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   "Peter Meesen, j.m., uijt de vrijhoeven en Sijtgen Bastiaens, j.d., mede uijt de vrijhoeven, wonende beijde inde vrijhoeven".

   Sijtgen Bastiaens (Dekkers).

  x 1667   Antonisken Adriaens Paens , * >1634 .
      Dochter van Adriaen Geldenss Paans (??) en Peterke Jans Vos (??).
   Otr. op 9-2-1667 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Peter Melsen Schep, won. in Vrijhoeven, wedr. van Sijken Bastiaensen, en Antonisken Thonis Paens, won. aan de Loonse dijk, wed. van Adriaen Adriaens Mick.

   Toniske Adriaens.

  1 kinderen


 2. Gerrit Melsen Schep , * 1622 , ~’s-Grevelduin-Capelle 11-12-1622 .
   Doopgetuigen: Jenneken Peters, Maricken Thunis.

   Ondertrouwd te ’s-Gravenmoer "gegeven attestatie laetste 3 houwelixe proclamatie sonder inspraecke hebben gehadt" op 2-12-1644, gehuwd te ’s-Grevelduin-Capelle met Huijbertien Joosten. Hij was "jm, uijt de vrijhoeven".

   Vrijhoeven, 28-12-1651: Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Peeter Melssen Schep, Gerit Melss Schep, Maricken Melssen, Ocker Melss Schep, Handrick Adriaenss Molder ondertrout met Truijcken Melss, Jan Ghijsbertss van Dijck x Janneken Melss ende Aert Peeterss, secr. als gerechte bloetvoocht van Adriaen Melss Schep ende Adriaen Peeters Ockers als toesiender. Tsamen kijnderen ende erffgenamen van Mels Aertss Schep, in sijn leven schouth inde Vrijhoeven ende Barbara Peeters, beijde za.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 2-12-1644   Huijbertien Joosten .
   Zij hadden i.e.g. een dochter Cornelia.

  1 kinderen


 3. Maeijke Melsen (Maijken Melssen Aarts) Schep , *Vrijhoeven ±1626 , ~’s-Grevelduin-Capelle 17-1-1627 , † ±1665 .

  x Sprang 13-11-1652   Aelbert Anthonisz (Aelbert Teunisse) ( Brouwers) , *Besoijen 1626 , ~Sprang 24-9-1626 .

  4 kinderen


 4. Ocker Melsen Schep , * 1629 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-4-1629 .

   In 1673 wordt hij al genoemd als "korenmolenaar te Almkerk".

   Woudrichem 1674:
   "Verpachting van de korenwindmolen te Almkerk aan Ocker Melssen Schep".
   Loon op Zand 3-10-1665:
   "Jacob Joosten van Campen en Ocker Melssen Schep, gehuwd met Maijken Joosten van Campen, transporteren goederen aan Bastiaen Tunussen Timmermans (de helft) en aan Baltus Janssen Verhoeven en Geeridt Adriaens sen Paenacker (ieder een vierde deel)".
   Het betrof een totaal bedrag van 160 gulden, dat op 16-11-1666 werd betaald.

   In de Vrijhoeven compareerden opten thienden dach februarij 1653 Aelbert Anthoniss (Cleermaecker) x Maericken Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Ocker Melss Schep, sijnen swager. Betaald werd via een wilkeur. Compareerde opten xvije dach november Ocker Melss Schep ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Aelbert Antoniss Cleermaecker. Compareerde opten xxvije dach november 1657 Ocker Melssen Schep x Maeijken Joosten ende gaff over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Aelbert Toniss.
   Beroep: Korenmolenaar te Almkerk.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 20-11-1652   Maeijken Joosten van Campen , * ±1631 , ~’s-Grevelduin-Capelle 15-2-1632 .
      Dochter van Joost Diercxssen (Joost Dirkss) van Campen en Beatrix Heijndricxssen Back .
   Otr. op 24-10-1652 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Zij waren j.d. van Cappel en j.m. uijt de vrijhoeven.
   Bij haar doop woonden haar ouders "inde heij".

   Zij was een dochter van Joost Dirksz van Campen en Beatrix Heynrick Back.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Adriaen Hendrickss Back den Outsten, Handrick Jacopss x Anneken Handrickxs Backdr., Joost Dierckxss van Campen als vader ende Mels Aertss Schep als oom ende oppervoocht vande twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Beatris Handrickxs Backxs verweckt in echte bedde bij Joost Dierckxss van Campen voornt met namen Jacop Joesten ende Maeijken Joosten ende Adriaen Adriaenss de Roij x Jenneken Joesten, tsamen erffgenamen van Jan Handrickxss Back, haeren broeder, swager ende oom, desen xije dach aprill 1649.

   Jacob Joosten van Campen en Ocker Melssen Schep, gehuwd met Maijken Joosten van Campen, transporteren op 3-10-1665 goederen aan Bastiaan Tunussen Timmermans (de helft) en aan Baltus Janssen Verhoeven en Geeridt Adriaenssen Paenacker (ieder een vierde deel). Zij bekennen een bedrag van 160 gulden schuldig te zijn ter zake het transport. Op 16-11-1666 is de schuld ingelost.

   In de Vrijhoeven compareerde opten xje mert 1664 Roelant Berentss Verharen x Adriaentken Adriaens Schilders?, zijn deel aengecomen van Antonis Goverts vanden Heuvel, gewoont hebbende tot Baerdwijck,
   ende namens Ocker Melssen Schep x Maeijek Joosten van Campen ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Antonis Aertssen Vucht.

   Maeijken Joosten trad op als getuige bij de doop van Adriaen Adriaensz (Ariaen Ariaensz) de Rooij .

  x Woudrichem 15-12-1666   Lijsken Jans .
   Otr. op 25-11-1666 in Sprang.
   Lijsken Jans was weduwe van Art Theunissen Vughts uit Sprang.

  1 kinderen


 5. Geertruijt (Truijken Melsen Aarts) Schep , * 1631 , ~’s-Grevelduin-Capelle 9-9-1631 , † ’s-Grevelduin-Capelle 11-12-1701 .
   Doopgetuigen: Henrick Back, Eijcke Lamberts, Jan de Leens dochter.

   Tweeling met Janneken.

  x   Arien Peters Timmer , * ±1632 .

   Zoon van Peter Timmer en Gerijtgen Arijens.

  x Sprang 15-1-1652   Hendrick Arisse (Hendrick Ariens) Heijmans , † <1682.
   Otr. op 22-12-1651 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Zij waren j.m. en j.d. van Sprang.

   Handrick Adriaenss Molder, ondertrout met Truijcken
   Melss, wordt op 28-12-1651 in de Vrijhoeven vermeld.

   Hendrick Ariens Heijmans, Mulder van Vrijhoeven.

   Vrijhoeven, 28-12-1651: Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Peeter Melssen Schep, Gerit Melss Schep, Maricken Melssen, Ocker Melss Schep, Handrick Adriaenss Molder ondertrout met Truijcken Melss, Jan Ghijsbertss van Dijck x Janneken Melss ende Aert Peeterss, secr als gerechte bloetvoocht van Adriaen Melss Schep ende Adriaen Peeters Ockers als toesiender. Tsamen kijnderen ende erffgenamen van Mels Aertss Schep, in sijn leven schouth inde Vrijhoeven ende Barbara Peeters, beijde za.

   Compareerde opten xxiiije dach meij 1652 Geeridt Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Hendrick Adriaenss Molder. Betaald wordt via een wilkeur.

   Vrijhoeven, 17-6-1660: Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Aelbrecht Antonissen x Maricken Melssen Schep ende Handrick Adriaenssen Molder ter andere sijden.
   Compareerde opten xvije dach junij 1660 Adriaen Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Handrick Adriaenss Molder, sijn aenbehoude swager.

   Compareerde opten ije dach meij 1663 Aeletken Baltissen, wed. van Jan Laurussen Verhoeven, met Aelbert Toniss., als gecoren voocht, ende heeft gewilleceurt, bekent schuldich te wesen en gelooft te betaellen aen Handrick Adriaenss Molenaer (=Molder).
   Beroep: Molenaar

  7 kinderen


 6. Janneken Melsen Schep , *Vrijhoeven 1631 , ~’s-Grevelduin-Capelle 9-9-1631 .
  Janneken Melsen trad op als getuige bij de doop van Mels Hendricks Mulders , de doop van Adriaen Hendriks Mulders .
   Doopgetuigen: Henrick Back, Eijcke Lamberts, Jan de Leens dochter.

   Tweeling met Geertruijt/Truijcken.

  x 1651   Jan Ghijsbertss van Dijck , *Sprang 1628 , ~Sprang 23-7-1628 .
   Otr. op 22-9-1651 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Jenneken was j.d. van de Vrijhoven, Jan was j.m. van Sprang.

   Vrijhoeven, 28-12-1651: Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Peeter Melssen Schep, Gerit Melss Schep, Maricken Melssen, Ocker Melss Schep, Handrick Adriaenss Molder ondertrout met Truijcken Melss, Jan Ghijsbertss van Dijck x Janneken Melss ende Aert Peeterss, secr als gerechte bloetvoocht van Adriaen Melss Schep ende Adriaen Peeters Ockers als toesiender. Tsamen kijnderen ende erffgenamen van Mels Aertss Schep, in sijn leven schouth inde Vrijhoeven ende Barbara Peeters, beijde za.


 7. Ariaen Melsen Schep , *Vrijhoeven ±1633 .

   "Adriaen Melsen Schep, j.m. uijt de vrijhoeven, en Neeltgen Jans, j.d., mede uijt de vrijhoeven" zijn ondertrouwd te ’s-Grevelduin-Capelle op 11-1-1657, gehuwd aldaar op 11-2-1657.

   Compareerde opten xvije dach junij 1660 Adriaen Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Handrick Adriaenss Molder, sijn aenbehoude swager.

   In 1673 had Adriaen Melsen Schep samen met Dirck van Baelen en Hans van Gool een geschil met Willem Crielaerts, pachter van de impost op het gemaal. Er wordt een regeling getroffen.

   Vrijhoeven, 28-12-1651: Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Peeter Melssen Schep, Gerit Melss Schep, Maricken Melssen, Ocker Melss Schep, Handrick Adriaenss Molder ondertrout met Truijcken Melss, Jan Ghijsbertss van Dijck x Janneken Melss ende Aert Peeterss, secr als gerechte bloetvoocht van Adriaen Melss Schep ende Adriaen Peeters Ockers als toesiender. Tsamen kijnderen ende erffgenamen van Mels Aertss Schep, in sijn leven schouth inde Vrijhoeven ende Barbara Peeters, beijde za.
   Beroep: Korenmolenaar.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.