Louweris Jans (Louris Jansz) (van Schilperoort) , † Barendrecht 1598.
Zoon van ? .


x ?
    Leentge .
x ? <1580
    Grietgen Louwen , † Barendrecht ±1633.
Kinderen:
 1. ? Adriaen Louwen (Arien Lauwen) ( Droogendijck) , † <6-1642 .

  x   Lijntgen Cornelisse , † >1-6-1642.

  5 kinderen


 2. ? Jan Louwensz (Jan Lauwerissen) van Schilperoort , *Barendrecht ±1575 .

   Hij liet met zijn vrouw Ariaentge Cornelisdr. op 9-10-1605 een tweeling dopen, waarbij Marijtge Gheenendr. de doopgetuige was.

  x Ridderkerk 11-1-1604   Ariaentge Cornelis , *Ridderkerk ±1580 , † <1634.
   Otr. op 11-1-1604 in Ridderkerk.
   Jan Louwerisz, jg, van Barendrecht, en Adrijaentgen Cornelisdr, van Ridderkerk, getr. alhier 11-01.

  x Zwijndrecht 13-11-1633   Anneke Pieters Conincx , *Oostendam <1595 .
   Otr. op 23-10-1633 in Ridderkerk.
   Jan Lauwerissen van Schilperoort, wd. van Ariaentje Cornelis, wonend Ridderkerk, en Anneke Pieters, wd. van Wouter Cornelisse, wonend Zwijndrecht.

   Jan Laurensszen van Schilperoort, w.v. Arijaentgen Cornelis won. tot Ridderkerc & Anneken Pieter Conincxdr. w.v. Wouter Corneliszen, won. hier op Swijnd. sijn opt vs. van D. Henrico Calvio alhier i.d.e.s.d.h.b. op den 13. Novemb. 1633.

   Anneke Pieters Conincx was eerder weduwe van Ariens Dammas.

   Zie: Nederl. Leeuw 1997.

  5 kinderen


 3. ? Bastiaen Lauwereijnsz (Bastiaen Laureijs) Schilperoort , * ±1580 , † Strijen >1645 .

  x 1609   Maritgen Crijnen , * ±1585 , † >6-1639.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.