Barbara Barents Schoevaart , *Delft 1666 , ~Delft 23-12-1666 .
Dochter van Barent Barentsz Schoevaert en Barber Gilles van der Maas .
Get. bij de doop: Gillis Sijmonsz van der Maas .
Barbara Barents trad op als getuige bij de doop van Bernardus Jillisz (Barent Gillisz) Schoevaert , de doop van Barent Cornelisz de Heus .


x Dordrecht 12-5-1697 (otr Dordrecht 28-4-1697)
    Hendrik Ariensz van der Wulp .

RECHTSBOVEN: Barbara Barents uit Delft trouwde op 12-5-1697 in Dordrecht met Hendrik Ariens vander Wulp uit ’s-Gravendeel.

Kinderen:
 1. Adriaan Hendriks van der Wulp , * 1698 , ~Dordrecht 24-3-1698 .


 2. Barber van der Wulp , * 1699 , ~Dordrecht 9-10-1699 , † >11-1779 .

   Barbara van der Wulp, j.d., won. int Zuideijnden, ging op 15-6-1726 in Delft in otr. met Johannes van Bart, j.m., won. op de Geerwegt, att. naar Delfshaven 30-6-1726.

   Op den 5 November 1757 [in Delft] compareerde ter weeskamer Barber van der Wulp, wedue van Jan van Bart, te kennen gevende ter presentie, en bij affirmatie van Johannes de Groot, Neef paternel, en Jan van Koeverden, goede bekende, als bij dese gestelde voogden over haar comparantes drie nog minderjarige kinderen met naamen Sara, oud 20, Barent 14 3/4 en Arij van Bart, 10 3/4 jaaren, bij voorn. hare man zalr. gewonnen, geen goederen schrijvenswaardig te hebben en mitsdien gem. hare kinderen niets te kunnen bewijsen, egter aannemende de selven na haar vermogen eerlijk te sullen onderhouden en opvoeder onder verband als na regten. Gedaan bij ende verleeden voor de Heeren Mr. Fran├žois Boogert en Dr. Willem van Blommesteijn, Weesmeesteren.

   Op 28-12-1779 in Delft was Barbera van der Wulp, samen met Johannes van Bart jr. getuige bij de doop van Barbera, dochter van Arij van Bart en Fransina Brandenburger.

  x Rotterdam, Delfshaven 30-6-1726   Johannes (Jan) van Bart , *Delft 1688 , ~Delft 4-4-1688 , † <1758.
   Otr. op 15-6-1726 in Delft.
   Johannes van Bart, j.m., en Barbera van der Wulp, j.d., beiden van Delft, geref. trouw.
   Joannis, z.v. Joannis van Barten & Sara Aartsz. Vlack, get. Tobijas Jansz. van Barten, Geertie Joris van Claveren, Annetie Jans van Barten.

   Johannes/Jan is een zoon van Johannis/Jan van Bart sr. en Sara Aartse Valk, die div. kinderen lieten dopen in Delft. Johannes Jans van Bart, j.m., leidekker, won. Rietveld, ging in Delft otr. op 25-5-1686 met Sara Aarts Valck, j.d., won. Oosteinde. Zij trouwden in Delft op 15-9-1686.

  8 kinderen


 3. Anna Hendriks van der Wulp , * 1702 , ~Dordrecht 20-2-1702 .
   Ouders Hendrik van der Wulp en Barber Stuwaart.


 4. Bernardus van der Wulp , * ±1703 , ~Dordrecht 24-2-1704 , † ±1705 .


 5. Elisabeth van der Wulp , * ±1704 , ~Dordrecht 24-1-1705 , † Dordrecht ±6-1-1781 .

  x Dordrecht 1-6-1732   Pieter Onrust , * 1710 , ~Dordrecht 14-4-1710 , [] 29-9-1779.

  5 kinderen


 6. Bernardus (Barent) van der Wulp , * 1706 , ~Dordrecht 11-12-1706 , [] Dordrecht 19-4-1782.
  Barent trad op als getuige bij de ondertrouw van Bernardus Barends van der Wulp , de doop van Bernardus van Bart .
   Barend van der Wulp

   Bernardus is dezelfde als Barent, die op 18-2-1729 in ondertrouw ging met Johanna Verbrugge. Kinderen gedoopt in Dordrecht o.a.
   ~ 13-1-1730 Barbara,
   ~ 30-1-1740 Bernardus,
   ~ 6-4-1746 Arie,
   ~ 15-4-1744 Kornelia,
   ~ 5-2-1749 Cornelis,
   ~ 2-11-1737 Johannes,
   ~ 8-3-1752 Johanna.

  x   Johanna (Anna) Verbrugge , *Dordrecht ±1710 .
   Otr. op 20-2-1729 in Dordrecht.
   Barent van der Wulp, j.m. woont inden Krommenelboogh, met Anna Verbrugge, j.d., woont inden Krommenelboog, beijde van Dordregt.
   Kinderen o.a. Barbara, Kornelia, Hendrik, Johanna, Johannes, Bernardus.

   (Joh)anna van Bruggen/Verbrugge.
   Mogelijk was zij een dochter van Jan Terbrugge en Cornelia de Groot. In dat geval zou zij op 18-1-1711 in Dordrecht zijn bedoopt.

  12 kinderen


 7. Hendrik Hendriks van der Wulp , * 1708 , ~Dordrecht 17-10-1708 .
   Zoon van Hendrik van Wulp en Barbara "Scoevers".

   Wsl. ging Hendrik op 17-4-1738 in ondertrouw met Johanna Havesaet/Havestad. Kinderen: Hendrik, Johannes, Jan en Grietje.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.