Adrijaen Huijgen (Arij Huijgen) Schoonder , *Capelle a/d IJssel ±1630 , † Nieuwerkerk a/d IJssel ±1695.
Zoon van Huijg Adriaensz Schoonder (?) en Neeltje Aartsen (Neeltje Adriaens) ( Jongebreur) (?) .
Arij Huijgen trad op als getuige bij de doop van Arij Huijgen (Arij Huigsz) Schoonder .


c 1652 , gesch. 19-12-1659
    Zoetge Dircks (Soetjen Dircx) de Lange , † 1674.    

    Dochter van Dirck de Lange en Leentge Willems .
× Capelle a/d IJssel 22-1-1653 (otr Zevenhuizen 5-1-1653)
    Geertge Jans (Geertge Jans Louwens) , *Zevenhuizen ±1630 , ~Zevenhuizen 1631 , [] Nieuwerkerk a/d IJssel 15-2-1709.
Kinderen:
 1. ?? Arie Ariensz Schoonder , † Nieuwerkerk a/d IJssel <1743 .

  × Zevenhuizen 15-3-1693   Marijtje Franzen Brunswijck , † Nieuwerkerk a/d IJssel <1743.
   Arie Ariensz Schoonder, j.m., en Marijtje Franzen Brunswijck, j.d., beijde van Sevenhuijsen. Zij lieten in 1701 een dochter Ariaantje dopen.

   Op 21-2-1742 in Moerkapelle compareerden:
   - Dirk van Katwijk, meerderjarig ongehuwd;
   - Isak Havenaar, getrouwd met Maria van Katwijk, beiden wonende te Katwijk;
   - Aagje van Katwijk.
   Enige nagelaten kinderen van Lena Jans ’t Hoofd, halfzuster van Maria Franse Bruynswijk, in leven vrouw van Ary Schoonder, beiden ab intestato overleden in Nieuwerkerk.
   Dirk van Katwijk en Izak Havenaar machtigen Leendert van der Hoog, getrouwd met hun zuster Aagje van Katwijk, wonende te Bleiswijk, om van de nalatenschap een goede inventaris te maken.

  1 kinderen


 2. Neeltge Adriaens Schoonder , * 10-1652 .
   Adriaen Huijgensz Schoonder en Zoetge Dircks, dochter van Leentge Willemsdr., kregen een buitenechtelijk kind Neeltge, dat op 19-12-1652 werd genoemd als zijnde 2 maanden oud. Er werd overeengekomen dat Adriaen Huygen Zoetge van de trouwbelofte zal bevrijden, mits zij het kind zou onderhouden.

   Delfshaven, 19-12-1652: Willem Ariensz Schoonder, wonend in Capelle op ’d IJssel, Pieter Ariensz Jongebreur en Adriaen Adriaensz Jongebreur beiden wonend te Nieuwerkerck, als voogden en ooms van Adriaen Huijgensz Schoonder wonend te Capelle, en Leentge Willemsdr, de moeder van Zoetge Dircksdr en Adriaen Eewoutsz de Lange, voogd van Zoetge, sluiten een overeenkomst over het kind Neeltge, 2 maanden oud, die Zoetge en Adriaen Huygen bij elkaar verwekt hebben. Er wordt overeengekomen dat Adriaen Huygen Zoetge van de trouwbelofte zal bevrijden, mits zij het kind zal onderhouden.

   Delfshaven, 5-12-1659:
   Maerten Teunisz Verdoes, voornemens als oppertimmerman met het schip “De Vogel Phenix” naar Oost-Indiën te vertrekken, benoemt tot erfgenaam zijn vrouw Zoetje Dircx de Lange.
   Zoetge benoemt tot erfgenamen hun kinderen Dirck en Teunis Maertensz Verdoes, alsmede Neeltge Adriaensdr Schoonder, een kind uit een eerder huwelijk van Soetge. Noot: Maerten tekent met Maerten Antheunisz Verdoes.

   Delfshaven, 17-6-1675:
   Commandeur Symon den Danser, coopman, en Adriaen Eewoutsz de Lange, voogd van Neeltjen Adriaens Schoonder, dochter van de in 1674 overleden Soetjen Dircx de Lange, die laatst gehuwd was met Jan Pieters Clootwijck, mede overleden in 1674, hebben onenigheid over een obligatie van 800 gulden die Adriaen Eewoutsz de Lange op 2-3-1653 voor de notaris heeft laten passeren. Zij sluiten een accoord.


 3. Huijgh Ariensz Schoonder , * ±1655 , [] Rotterdam, Hillegersberg 5-5-1707.

  × Zevenhuizen 24-3-1687   Maartie Theunis Tas , *Zevenhuizen ±1660 , † 1739, [] Rotterdam, Hillegersberg 5-11-1739.

  7 kinderen


 4. ??? Neeltje Ariens ( Schoonder) , *Nieuwerkerk a/d IJssel ±1665 .

  × ?   Jan Jansen ( Boogaard) .
   Otr. op 20-1-1680 in Zevenhuizen.
   Jan Jansen [Boogaard], wednr. v. Neeltjen Aarts [Slobbe], van Sevenhuijsen, en Neeltje Ariens [Schoonder], j.d. van Nieuwerkerck, vertoog gegeven.

  2 kinderen


 5. Theuntje Ariens Schoonder , *Nieuwerkerk a/d IJssel ±1667 , † Berkenwoude 15-2-1731 .

  × Berkenwoude 10-2-1686   Pouwels Cornelisz Capiteijn , † ±1702.
      Zoon van Cornelis Pouwelsz Capiteijn en Marrigje Dirks .

   Hij was bouwman (boer).
   Overleden tussen 18-1-1702 en 25-5-1703.

   Capelle a/d IJssel, 18-1-1702: Pouwelis Cornelisz Cappeteijn en Teuntje Ariens Schoonder, egte man en vrouw, wonende binnen den Ambagte van Berkoude, hij enigszins ziek te bed, maken een mutueel testament. De langstlevende onderhoudt de kinderen tot 25 jaar of eerder huwelijk. Dan moet een uitzet uitgekeerd worden en 200 g in plaats van de legitieme portie. Zij sluiten de shout te Berkenwoude uit.

  × Berkenwoude 27-1-1704   Gijsbert Cornelisz de Zeeuw , † ±1707.
   A° 1704. Gijsbert Corneliss. de Zeeu, j.m. met Teuntie Ariens Schoon[der], weduwe van Paulus Capitijn, bijde woonende in Berkou, nadat bij ons in ondertrouw waren opgenomen den 4 jannuari 1704 en sonder inspraak de gewoone voorstellingen gehad hadden, sijn alhier getrouwt den 27 jannuarius 1704.

  × Berkenwoude 1-4-1708   Dirck Claesz Verkaijck .
      Zoon van Claes Andriesz Verkaijck (??) en Wijntje Crijnen (??).
   A° 1708 den 1 April sijn alhier getrout
   Dirck Claass Verkayck, j.m. van Berkoude, met
   Teuntje Ariens Schoonder weduwe wijlen Gijsbert Corneliss van Berkoude.

  6 kinderen


 6. Jannetge Ariens Schoonder , *Zevenhuizen ±1670 .

   Jannetje Arijsz Schoonder en haar man Pieter Dekhuijsen maakten op 17-4-1705 in Hillegersberg een testament op.

   Jannetje Arijsz Schoonder, gehuwd met Pieter Cornelisse Dekhuijsen, en wijlen Arij Huijgsz. Schoonder, gehuwd met geertge Janse, worden op 12-1-1710 in Hillegersberg vermeld.

  × Zevenhuizen 4-4-1694   Pieter Cornelisz Deckhuijsen , *Bergschenhoek 1663 , ~Bergschenhoek 22-7-1663 .
   Pieter Deckhuijsen, j.m. van Bergsen-Hoek, en Jannetge Ariensz Schoonder, j.d. van Sevenhuijsen. Kinderen: Ariaentje, Cornelia en Cornelis.
   Jannetje Arijsz Schoonder, gehuwd met Pieter Dekhuijsen.

   Pieter was een zoon van Cornelis Cornelisse Deckhuijsen en Marijtje Pieters. Doopgetuigen waren Jan Pieters en Barbar.

   Pieter Cornelissz Deckhuijsen, gehuwd met Jannetje Arijs Schoonder, wordt o.a. op 8-1-1717 in Hillegersberg vermeld.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.