Huijg Adriaensz Schoonder .
Zoon van Adriaen Willemsz (Adriaen Willemsz de Oude) Schoonder (??) en Iefen Cornelis (??) .


x
    Neeltje Aartsen (Neeltje Adriaens) ( Jongebreur) , * ±1605 , [] Capelle a/d IJssel 7-12-1647.
Kinderen:
 1. ? Pieter Huijgen Schoonder .

   Capelle a/d IJssel, 11-4-1678: Willem Cornelisz Jongebreur en Arij Cornelisz Jongebreur, in het ambacht van Nieuwerkerk op d’IJssel, beiden kinderen en erfgenamen van hun overleden vader Cornelis Ariensz Jongebreur, hebben een geschil over de verdeling van de erfenis. Zij leggen het ter arbitrage voor aan Willem Ariensz Jongebreur, Pieter Huijgen Schoonder, Dirck Maertensz Jongebreur, Cornelis Pietersz Jonge Breur en Huijgen Ariensz Jongebreur en beloven zich neer te leggen bij hun uitspraak.

   Capelle a/d IJssel, 4-4-1682:
   Voor schout en schepenen van Capelle op d’IJssel verschijnen Adriaen Pietersz Baes te Ouderkerk, Adriaen Cornelisz Vermeul als man van Ingitje Maertens Breur, Leendert Wiggersz Croon, Wigger Pietersz Croon, tevens als voogd over de minderjarige kinderen van Pieter Wiggersz Croon, Wigger Pietersz Croon, mede voor zijn zuster Grietje Pietersdr Croon, Adriaen Dircksz Schoonder, Cornelis Huijgensz Schoonder, allen te Capelle, Adriaen Huijgen Schoonder en Pieter Huijgen Schoonder te Nieuwerkerk op d’IJssel, Jan Jacobsz Hertichvelt als grootvader en voogd over de 2 minderjarige kinderen van Dirck Willemsz Schoonder, Adriaen Leendersz Tas als voogd over de minderjarige kinderen van Maria Willems Schoonder eveneens te Capelle, allen erfgenamen van Pieter Pietersz Croon, machtigen hun mede-erfgenamen Pieter Pietersz Baes te Ouderkerk en Cornelis Maertensz Breur te Capelle en Aert Ariensz Stolck te Nieuwerkerk om 5500 gulden te innen van Willem Pedij en Pieter Peijsereur als voogden over de nagelaten weeskinderen van Pieter Dubois te Rotterdam, volgens de uitspraak van schepenen van Kralingen van 16-3-1682.

  x   Claessie Dircks , † <1686.

  x Moerkapelle (ZH) 26-8-1685   Barber Jans .
   Pieter Huijgen Schoonder, wednr. van Claessie Dircks, met Barber Jans, j.d., beiden won. te Nieuwerkerk.

  1 kinderen


 2. Cornelis Huijgen Schoonder , *Capelle a/d IJssel ±1630 , [] Capelle a/d IJssel 17-6-1686.
   Cornelis Huigen Schoonder, kerk, kleed: 6-12-0.

   Cornelis Huijgen Schoonder woonde in 1681 Aen ’s Gravenwegh in Capelle op d’IJssel.

   Capelle a/d IJssel, 12-10-1681: Cornelis Maertensz Breur, Pieter Pietersz Baes, Cornelis Huijgen Schoonder, erfgenamen van wijlen Pieter Pietersz Croon, optredend mede voor de andere erfgenamen, machtigen Dirck Meesters, notaris en procureur te Rotterdam, om beslag te leggen op het land in het ambacht van Kralingen dat Pieter Du Bois heeft nagelaten, waarop zij gehypothequeerd zijn, en de voogden van diens nagelaten weeskinderen daarbij te betrekken.

   Capelle a/d IJssel, 4-4-1682:
   Voor schout en schepenen van Capelle op d’IJssel verschijnen Adriaen Pietersz Baes te Ouderkerk, Adriaen Cornelisz Vermeul als man van Ingitje Maertens Breur, Leendert Wiggersz Croon, Wigger Pietersz Croon, tevens als voogd over de minderjarige kinderen van Pieter Wiggersz Croon, Wigger Pietersz Croon, mede voor zijn zuster Grietje Pietersdr Croon, Adriaen Dircksz Schoonder, Cornelis Huijgensz Schoonder, allen te Capelle, Adriaen Huijgen Schoonder en Pieter Huijgen Schoonder te Nieuwerkerk op d’IJssel, Jan Jacobsz Hertichvelt als grootvader en voogd over de 2 minderjarige kinderen van Dirck Willemsz Schoonder, Adriaen Leendersz Tas als voogd over de minderjarige kinderen van Maria Willems Schoonder eveneens te Capelle, allen erfgenamen van Pieter Pietersz Croon, machtigen hun mede-erfgenamen Pieter Pietersz Baes te Ouderkerk en Cornelis Maertensz Breur te Capelle en Aert Ariensz Stolck te Nieuwerkerk om 5500 gulden te innen van Willem Pedij en Pieter Peijsereur als voogden over de nagelaten weeskinderen van Pieter Dubois te Rotterdam, volgens de uitspraak van schepenen van Kralingen van 16-3-1682.

  x Capelle a/d IJssel 9-4-1656   Trijntje Klaassen , * ±1635 , † ±1658.

  x Capelle a/d IJssel 19-10-1659   Aaltje Michielsen (de Jonge) , * ±1635 .

   Capelle a/d IJssel, 27-6-1677: Cornelis Huijgen en zijn vrouw Aeltie Michiels, wonend in de heerlijkheid van Capelle, benoemen elkaar tot erfgenaam. Als voogden over hun na te laten kinderen benoemen zij Arien Huijgen Schoonder te Nieuwerkerk en Cornelis Michielsz de Jonge te Capelle.

  6 kinderen


 3. ? Adrijaen Huijgen (Arij Huijgen) Schoonder , *Capelle a/d IJssel ±1630 , † Nieuwerkerk a/d IJssel ±1695 .

  c 1652   Zoetge Dircks (Soetjen Dircx) de Lange , † 1674.
      Dochter van Dirck de Lange en Leentge Willems .
   Adriaen Huijgensz Schoonder en Zoetge Dircks, dochter van Leentge Willemsdr., kregen een buitenechtelijk kind Neeltge, dat eind 1652 als 2 maanden oud werd omschreven.
   Delfshaven, 17-6-1675: Commandeur Symon den Danser, coopman, en Adriaen Eewoutsz de Lange, voogd van Neeltjen Adriaens Schoonder, dochter van de in 1674 overleden Soetjen Dircx de Lange, die laatst gehuwd was met Jan Pieters Clootwijck, mede overleden in 1674, hebben onenigheid over een obligatie van 800 gulden die Adriaen Eewoutsz de Lange op 02-03-1653 voor de notaris heeft laten passeren. Zij sluiten een accoord.

   Delfshaven, 19-12-1652: Willem Ariensz Schoonder, wonend in Capelle op ’d IJssel, Pieter Ariensz Jongebreur en Adriaen Adriaensz Jongebreur beiden wonend te Nieuwerkerck, als voogden en ooms van Adriaen Huijgensz Schoonder wonend te Capelle, en Leentge Willemsdr, de moeder van Zoetge Dircksdr en Adriaen Eewoutsz de Lange, voogd van Zoetge, sluiten een overeenkomst over het kind Neeltge, 2 maanden oud, die Zoetge en Adriaen Huygen bij elkaar verwekt hebben. Er wordt overeengekomen dat Adriaen Huygen Zoetge van de trouwbelofte zal bevrijden, mits zij het kind zal onderhouden.

   Delfshaven, 5-12-1659:
   Maerten Teunisz Verdoes, voornemens als oppertimmerman met het schip “De Vogel Phenix” naar Oost-Indiën te vertrekken, benoemt tot erfgenaam zijn vrouw Zoetje Dircx de Lange.
   Zoetge benoemt tot erfgenamen hun kinderen Dirck en Teunis Maertensz Verdoes, alsmede Neeltge Adriaensdr Schoonder, een kind uit een eerder huwelijk van Soetge. Noot: Maerten tekent met Maerten Antheunisz Verdoes.

   Delfshaven, 10-2-1671: Het echtpaar Jan Pietersz Clootwijck en Soetge Dircx de Lange, bekent schuldig te zijn aan de commandeur Symon den Danser de somme van f 200,- ter zake van geldlening. De in acte no. 6 blz. 21 in bewaring gegeven obligatie d.d. 02.03.1653, verleden voor notaris van Vliet, ad f 800,- ten laste van Adriaen Eewouts de Lange, meester scheepmaker, ten behoeve van Soetge Dircx blijft in bewaring totdat ook deze schuld is afbetaald.

   Delfshaven, 3-7-1677: Commandeur Symon den Danser, coopman, en Adriaen Eewoutsz de Lange, voogd van Neeltjen Adriaens Schoonder, dochter van de in 1674 overleden Soetjen Dircx de Lange, die laatst gehuwd was met Jan Pieters Clootwijck, mede overleden in 1674, hebben onenigheid over een obligatie van 800 gulden die Adriaen Eewoutsz de Lange op 02-03-1653 voor de notaris heeft laten passeren. Zij sluiten een accoord.

  Gesch. 19-12-1659
  x Capelle a/d IJssel 22-1-1653   Geertge Jans (Geertge Jans Louwens) , *Zevenhuizen ±1630 , ~Zevenhuizen 1631 , [] Nieuwerkerk a/d IJssel 15-2-1709.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.