Huijgh Ariensz Schoonder , * ±1655 , [] Rotterdam, Hillegersberg 5-5-1707.
Zoon van Adrijaen Huijgen (Arij Huijgen) Schoonder en Geertge Jans (Geertge Jans Louwens) .
Get. bij de aangifte begraven: Arij Theunisse (Arie Teunen) Tas .


x Zevenhuizen 24-3-1687
    Maartie Theunis Tas , *Zevenhuizen ±1660 , † 1739, [] Rotterdam, Hillegersberg 5-11-1739.
Kinderen:
 1. Arij Huijgen (Arij Huigsz) Schoonder , * 1687 , ~Zevenhuizen 16-12-1687 , [] Rotterdam, Hillegersberg 3-12-1739.
  Get. bij de doop: Adrijaen Huijgen (Arij Huijgen) Schoonder en Geertge Jans (Geertge Jans Louwens) .
   De minderjarige kinderen van Willem Dijxman en Pieter Langelaan ontvingen goederen uit de boedel van hun oom Arij Huijgen Schoonder (goederen vermeld 1739-1767).
   Doopget. Arij Huijgen en Geertje Jans.

   Op 18-10-1714 was in Hillegersberg sprake van wijlen Huijg Arijsz Schoonder, gehuwd met Maartje Teunisse Tas, waarbij ook Arij Huijgsz. Schoonder en Arij Teunisse Tas werden genoemd.


 2. Neeltje Huijgen Schoonder , * 1689 , ~Zevenhuizen 17-8-1689 , † 8-1723 , [] Rotterdam, Hillegersberg 19-8-1723.

  x Rotterdam, Hillegersberg 25-2-1714   Willem Dijksman , ~Rotterdam, Hillegersberg 1680 , [] Rotterdam, Hillegersberg 18-10-1727.

  5 kinderen


 3. Theunis Huijgen Schoonder , * 1692 , ~Zevenhuizen 19-10-1692 , [] Rotterdam, Hillegersberg 19-7-1697.
  Get. bij de doop: Neeltje Teunis Tas .
   Zoon van Huych Sconder.
   Doopget. Neeltje Theunisz Tas.


 4. Ariaentie Huijgen (Ariaantje Huijgsz) Schoonder , * 1695 , ~Rotterdam, Hillegersberg 18-12-1695 , † 1719 , [] Rotterdam, Hillegersberg 3-4-1719.
  Ariaantje Huijgsz trad op als getuige bij de doop van Huijgh Dijksman .
   In de kerk, kleed van 36 st.
   Doopget. Niesie Ariens.

   Ariaantje Huijgsz Schoonder, dochter van wijlen Huijgh Arijsz Schoonder, gehuwd met Maartje Teunisse Tas, maakte een testament op 14-8-1718 in Hillegersberg.


 5. Aeltie Huigen Schoonder , * 1700 , ~Rotterdam, Hillegersberg 28-11-1700 , † 1739 , [] Rotterdam, Hillegersberg 24-11-1739.
   Aaltje Huigen Schoonder, huisvrouw van Pieter Langelaan, in de kerk met een kleed van 4 gld.
   Doopget. Grietie Ariens

   Pieter hertrouwde op 10-3-1741 met Davijna Ariens de Haan uit Nieuw-Lekkerland en kreeg een zoon Adrianus. Davijna hertrouwde als weduwe op 8-4-1743 met Cornelis Noordthoek.

   Aaltje Huijgensz Schoonder, gehuwd met Pieter Langelaan, wordt op 1-8-1787 in Schiebroek vermeld samen met Huijg Langelaan, gehuwd geweest met Ingetje Uittenbroek, en bruidegom van Maria van den Berg.

  x Rotterdam, Hillegersberg 4-1-1728   Pieter Adriaanze Langelaan , [] Rotterdam, Hillegersberg 14-7-1742.
   Otr. op 11-12-1727 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Pieter Arijsz Langelaan, gehuwd met Aaltje Schoonder. Hij was jongeman, zij jongedochter, beiden won. in Hillegersberg.
   Begraven in de kerk, kleed van 4 gld.

   Een Pieter Adrienss Langelaen wordt op 27-10-1660 vermeld als won. in Bleiswijk. Op 23-5-1683 was sprake van een boedelscheiding.

   Een Cornelis Adriaanss/Arienss Langelaen wordt op 18-1-1675 en 12-6-1679 in Bleiswijk vermeld.

  5 kinderen


 6. Annetie Huigen Schoonder , * 1703 , ~Rotterdam, Hillegersberg 10-6-1703 .


 7. Teuntje Huijgen Schoonder , * ±1705 , [] Rotterdam, Hillegersberg 14-12-1776.
  Teuntje Huijgen trad op als getuige bij de doop van Adriaanus Langelaan (?) , de doop van Marija Langelaan (?) , de doop van Huijg Langelaan , de doop van Maria Langelaan , de doop van Maria Ariensz Dijksman .
   Teuntje Schoonder, Begraven in de kerk, kleed van 4 gld.

   Teuntje Schoonder was op 3-3-1771 in Hillegersberg getuige bij de doop van Arij, zoon van Cornelis Migiele en Janna van Crimpen.

  x Rotterdam, Hillegersberg 8-4-1731   Willem Cornelisz Michielen , * ±1688 , ~Rotterdam, Hillegersberg 2-2-1689 , † 1744, [] Rotterdam, Hillegersberg 17-9-1744.
   Otr. op 16-3-1731 in Rotterdam, Hillegersberg.
   f 6,- / 2x een zoon genaamd Cornelis
   Doopget. Maertie Willems en Neeltie Willems
   Beroep: buwman te Terbregge aan de Rotte
   Functie: Ambachtsbewaarder van de Omoordse polder van 1733 tot 1733

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.