Neeltje Huijgen Schoonder , * 1689 , ~Zevenhuizen 17-8-1689 , † 8-1723, [] Rotterdam, Hillegersberg 19-8-1723.
Dochter van Huijgh Ariensz Schoonder en Maartie Theunis Tas .
Get. bij de doop: Teunis Cornelisz Tas .


x Rotterdam, Hillegersberg 25-2-1714 (otr Rotterdam, Hillegersberg 2-2-1714)
    Willem Dijksman , ~Rotterdam, Hillegersberg 1680 , [] Rotterdam, Hillegersberg 18-10-1727.
Kinderen:
 1. Huijgh Dijksman , * ±1715 , ~Rotterdam, Hillegersberg 1715 , [] Rotterdam, Hillegersberg 22-9-1780.
  Get. bij de doop: Ariaentie Huijgen (Ariaantje Huijgsz) Schoonder .
   Huijg Dijksman werd begrven op 22-9-1780 in Hillegersberg in de kerk, kleed van 4 gld.
   Een kind van Huijg Dijxman werd op 7-8-1754 in Hillegersberg in de kerk begraven.

   Wouter Holman, wonende te Alphen, machtigt op 29-12-1756 te Alphen Huijg Dijksman en Dirk Kortman, beiden wonende te Hillegersberg, te verkopen: een herberg genaamd "Sint Joris" met stalling in het Noordeinde van Alphen, strekkend van de Heerestraat tot in de Rijn, belend ten zuiden Pieter Brillenburg en Cornelis Rietveld c.s., ten noorden een gemenesteeg. Nog een tuin, groot 44 roeden, tegenover voornoemd huis, belend ten oosten en zuiden Barend Vinkenvleugel, ten westen de pastorie, ten noorden de erven van Francois Reaal. Nog een erf achter de kerk, belend ten oosten, zuiden en noorden de kerk, ten westen het Kanaal.

   Huijg Dijksman en Dirk Kortman, beiden wonende te Hillegersberg, verkopen op 30-3-1757 in Alphen aan Katharina de Wilde, ambachtsvrouwe van Alphen, weduwe van Abraham Josua Braconiër, predikant, een huis, erf, koetshuis, stalling, genaamd "Sint Joris" in het Noordeinde van Alphen, strekkend van de Heerestraat tot in de Rijn, belend ten zuiden Pieter Brillenburg en Cornelis Rietveld c.s., ten noorden een gemenesteeg. Nog een tuin, groot 44 roeden, tegenover voornoemd huis, belend ten oosten en zuiden Barend Vinkenvleugel, ten westen de pastorie, ten noorden de erven van Francois Reaal. Nog een erf achter de kerk, belend ten oosten, zuiden en noorden de kerk, ten westen het Kanaal. Koopsom 4.100 gulden.

   Op 27-9-1781 was in Vollebracht sprake van
   - wijlen Arij Dijksman, bouwman,
   - wijlen Huijg Dijksman, gehuwd met Immetje Roseboom te Hillegersberg,
   - wijlen Arij Dijksman, bouwman,
   - Neeltje Arijsz Dijksman,
   - Willem Arijsz. [=Jansz.] Dijksman, gehuwd met Neeltje Schoonder,
   - Machteltje Dijksman, gehuwd met Huijbert Zwarteveld,
   - Arij Arijsz Dijksman, gehuwd met Jan Langerveld, bouwman,
   - Jan Langerveld bouwman, gehuwd met Grietje Dijksman,
   - Huijbert Zwarteveld, gehuwd met Machteltje Dijksman.

   Op 12 mei 1794 was in Schiebroek sprake van wijlen Huijg Dijksman, gehuwd met Immetje Roseboom te Hillegersberg. Verder werden genoemd: Willem Huijgensz Dijksman, gehuwd, Neeltje Huijgensz Dijksman, gehuwd met Willem Olijman, Adrianus Huijgsz Dijksman te Hillegersberg.

  x Rotterdam, Hillegersberg 29-3-1739   Immetie Ariense Roozeboom , * 1713 , ~Rotterdam, Overschie 26-2-1713 , [] Rotterdam, Hillegersberg 14-12-1792.
   Otr. op 13-3-1739 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Huig Willemse Dijksman, jongeman, Hillegersberg, en Immetie Arienze Roseboom, jongedochter, Hillegersberg , ƒ 3,-. Kinderen o.a. Willem, Arij, Adrianus, Neeltie en Catrina.
   Immetje Rosenboom, begraven in de kerk, kleed van 4 gld.
   Doopget. Maertje Ariens van der Tak.

   Immetie was een dochter van Arij Cornelisz Rooseboom en Cathrijna Arians van der Tak.

   Immetie was getuige bij de dopen van kinderen van zowel Arij als Adriaan Dijksman, beiden broers van haar echtgenoot.

   Immetje Roseboom, gehuwd geweest met wijlen Huijg Dijksman te Hillegersberg, werd op 12-5-1794 in Schiebroek genoemd.

   Op 19 april 1781 in Schiebroek was sprake van
   - Pieter Petijn, gehuwd met Pieternelletje Kool,
   - Pieternelletje Kool, gehuwd met Pieter Petijn,
   - wijlen Huijg Dijksman, gehuwd met Immetje Roseboom te Hillegersberg,
   - Adrianus Huijgsz Dijksman te Hillegersberg.

   Op 22 april 1781 was in Schiebroek sprake van een machtiging m.b.t.
   Immetje Roseboom, gehuwd geweest met Huijg Dijksman te Hillegersberg, en wijlen Maggeltje Oosthoek, gehuwd geweest met Gerrit van Vliet.

   Immetie Ariense trad op als getuige bij de doop van Neeltie Arijens Dijksman , de doop van Neeltje Dijksman , de doop van Willem Arijsz Dijksman , de doop van Arie (Arij) Dijksman , de doop van Immetje Dijksman (?) .

  8 kinderen


 2. Arij Dijksman , * 1717 , ~Rotterdam, Hillegersberg 16-5-1717 .
  Get. bij de doop: Annetie (Anna Jans) Dijksman .
   Er werd een Arij Dijxman begraven op 6-9-1788 in Overschie inde kerk, ’t midd. kleed, 1 uur geluid.

   Een kind van Arij Dijxman werd op 25-9-1754 in Hillegersberg begraven in de kerk, geen kleed.

   Op 18-4-1810 in Hillegersberg worden de volgende nakomelingen van dit echtpaar opgesomd:
   - Huijbert Zwarteveld, gehuwd geweest met Magteldje Dijxman, later gehuwd met Elisabeth Koole;
   - Grietje Dijksman, gehuwd met Jan Langeveld;
   - Adriana Willems Dijksman;
   - Cornelis Willemsz Dijxman;
   - Maria Willems Dijxman;
   - Neeltje Dijksman en
   - wijlen Anna Zijderlaan, gehuwd geweest met Willem Jansz. Dijxman, later gehuwd met Jacob van der Wegt.

  x Rotterdam, Hillegersberg 8-4-1743   Ariaantie Cornelisze van der Lindt , * 1723 , ~Rotterdam, Hillegersberg 19-9-1723 .
      Dochter van Cornelis Jacobse van der Linde en Griete Maertense Konijn .
   Otr. op 15-3-1743 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Arij Dijxman, jongeman, en Ariaantie Cornelisze van der Lind, jongedochter, beiden van Hillegersberg. Kinderen o.a. Neeltie, Grietie, Willem, Cornelis, Maggeltie en Cornelia.
   Een Ariaantje van der Linde werd begraven op 11-10-1753 in Hillegersberg, buiten met een kleed van f 1.-.-. Dat zou deze Adriana kunnen zijn.
   Doopget. Maartje Gijzen.

   Ariaantie Cornelisze trad op als getuige bij de doop van Neeltie Huijge (Neeltje Huijgens) Dijksman , de doop van Arij Huijge Dijksman , de doop van Arij Huijge Dijksman .

  8 kinderen


 3. ? Willem Dijksman , * 1719 , ~Rotterdam, Hillegersberg 25-6-1719 , † Streefkerk 8-8-1778 .
  Get. bij de doop: Cornelia Jans Dijksman .
  Get. bij de overl. aangifte: Aalbert Willemse Bakker .
   8 aug. 1778 overl. in Streefkerk, aangifte door zijn zwager Aalbert Bakker.
   Cornelia Jans Dijksman was op 25-6-1719 in Hillegersberg getuige bij de doop van Willem, zoon van Willem Dijksman en Neeltje Huijgen Schoonder.

   Aangezien Deliaantje Bakker getuige was bij de doop van een kleinkind van Adrianus Dijksman, ligt het voor de had dat het deze Willem Dijksman is met wie zij gehuwd was. Daar hun huwelijk waarschijnlijk kinderloos is gebleven, is dit niet met meer zekerheid na te gaan.

  x ?   Deliaantje Bakker , *Streefkerk ±1728 , ~Streefkerk 12-2-1729 .
      Dochter van Willem Aalberts Bakker en Teuntje Claas (Teuntje Kleis) Sterrenburg .

   Streefkerk, 8.6.1752: Aalbert Bakker; Jan Bakker; Willem Dijksman x Deliaantje Bakker; Aagje Bakker (minderjarig). Allen erfgenamen van Ary Sterrenburg, hun oom, overleden te Streefkerk.

   Deliaantje trad op als getuige bij de doop van Willem Willems Dijksman .


 4. Adrianus (Adriaan) Dijksman , * 1720 , ~Bergschenhoek 8-12-1720 , [] Leiderdorp 13-9-1760.

  x Rotterdam, Hillegersberg 10-2-1743   Marija Hollants Olieman , *Rotterdam, Hillegersberg 1718 , ~Rotterdam, Hillegersberg 30-10-1718 , † 1744, [] Pijnacker 23-5-1744.

  x Capelle a/d IJssel 7-2-1745   Ariaantje Gerrits van Alphen , * 1722 , ~Zevenhuizen (ZH) 22-3-1722 , † Rotterdam 3-11-1794, [] Rotterdam 7-11-1794.
   Otr. op 31-1-1745 in Capelle a/d IJssel.
   Adrianus Dijksman, wedr. van Maria Olijman, wonende onder Pijnacker, en Ariaentje Gerrits van Alphen, geboortig van Nieuwerkerk, wonende alhier, getrout den 7 Febr. 1745.
   Adriana van Alfen, weduwe van Adrianus Dijksman, overleden op 3-11-1794, en liet 5 meerderjarige kinderen na.

   Zij was een dochter van Gerrit Cornelisz van Alphen en Sara Ariaans de Kraay. Mogelijk waren haar grootouders Cornelis Jans van Alpen en Trintje Willems.

   Ariaantje van Alphen, wed. van Adriaan Dijksman en dochter van Gerrit van Alphen, was in 1775 in Zevenhuizen bij notaris Jan Bontelbal vanwege een boedelscheiding.

   Ariaantje Gerrits trad op als getuige bij de doop van Arent Jeroense Bruijnse , de doop van Maria Jeroense Bruijnse , de doop van Cornelis Jeroense Bruijnse , de doop van Maria Jeroense Bruijnse , de doop van Adrianus Dijksman , de doop van Adrianus Dijksman , de doop van Adriana Dijksman .

  10 kinderen


 5. Anna Dijksman , * 1722 , ~Rotterdam, Hillegersberg 21-6-1722 .
   Neeltje Huijgsz Schoonder, gehuwd met Willem Dijxman, en wijlen Willem Jansz Dijxman, gehuwd met Neeltje Schoonder, werden op 3-3-1728 in Hillegersberg vermeld. Ook Adrianus Willemsz Dijksman, Anna Dijksman, Arij Huigsz Schoonder, Huijg Willemsz Dijksman en Pieter Olijman werden genoemd.
   Doopget. Sijtje Hendriks.

   --
   Een Anna Dijxman, jongedochter van Hillegersberg, en Jakob Clein, jongeman, Capelle op den IJzel , wonend in Hillegersberg, zijn ald. getr. 11-9-1740, otr. 18-8-1740, f 3,-.
   Zij hadden een dochter Neeltje, gedoopt op 1-4-1742, een zoon Claas, gedoopt op 8-8-1751, een zoon Leendert gedoopt op 9-12-1744 in Hillegersberg en een zoon Arij, gedoopt op 30-3-1747 in Hillegersberg. Ook was er nog een zoon Johannes, gedoopt op 19-12-1756 in Nieuwerkerk a/d IJ.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.