Corst Cornelisse Seeuw , * ±1600 , † ±1683.
Zoon van Cornelis Adriaens Seeu en Maeijke Thonis de Leeu .
Corst Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Peter Gijsberts de Haan .


x ??? <1623
    Maicken Lamberts , † <1-3-1623.    

    Dochter van Lambert (???) en ?
x ??? ’s-Grevelduin-Capelle 1623 (otr Sprang 3-3-1623)
    Eeltgen Cornelissen , † <1-5-1636.    

x Geertruidenberg 13-5-1636
    Theuniske Corsten , *Waspik ±1605 , † Capelle (NB) 11-5-1680, [] Capelle (NB), kerk .
Kinderen:
 1. ??? Crijntien Corsten , * 1624 , ~Capelle (NB) 11-2-1624 .
   Kind van Corst Cornelissen en Heiltien Cornelis.
   Doopget. Dirck Arissen en Judith Jans.


 2. Engeltje Corsen (de) Seeuw , * ±1638 , ~’s-Grevelduin-Capelle 27-2-1639 , † 6-1710 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 16-6-1710.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 30-3-1659   Antonij Cornelisse Swart , *Waspik ±1630 , † 6-1702, [] Vrijhoeve-Capelle 19-6-1702.

  6 kinderen


 3. Corstiaen (Corst Corsten) (de) Zeeuw , * 1644 , ~Capelle (NB) 10-4-1644 , † 4-1730 , [] 4-1730.
   Cost Corsten Zeeuw is kinderloos overleden. Zijn begrafenis is te Capelle aangegeven op 11-4-1730. Zijn erfgenamen deelden in 1730 zijn nagelaten goederen.

   Corstiaen Seeuw.

   Capelle, 2-6-1685: Erfdeling door Corst Corsten Zeeuw, Handrick Wouterssen Verhagen x Maijken Corsten Zeeuw en Antonij Swart x Dingentie Corsten Zeeuw, kinderen Corst Cornelissen Zeeuw en
   Tonisken Corsten.

  x Capelle (NB) 9-10-1672   Janneken Geerits (Anneke Gerit Woutersdr) (van Tilborgh) , *Capelle (NB) ±1650 .
      Dochter van Gerrit Wouterssen (Gerrit Wouters) (van Tilborgh) en Engeltgen Jans .
   Otr. op 7-9-1672 in Capelle (NB).
   Beiden waren j.m. en j.d. van en won. te Cap. In 1673 lieten zij een zoon Cornelis dopen, die mogelijk jong is overleden.

   (J)Anneke is een dochter van Gerit Wouters en Engeltjen Jans en heeft een zusje Seijken.

   Capelle, 26-2-1668: Erfdeling door Jacob Huijberden de Bruijn en Corstiaen Jansen de Bie, beide als voogden van het kind van Engeltjen Jans bij Gerit Wouters, genaamd Seijken, ter eenre, en Corstiaen Corsten Zeeuw x Anneken Gerits, zwager.

  x   Theuntgen Adriaens Back , *Capelle (NB) 1644 , ~Capelle (NB) 16-10-1644 .

  1 kinderen


 4. Maijken Corsten Seeuw , *’s-Grevelduin-Capelle ±1646 , ~’s-Grevelduin-Capelle 6-1-1647 , † 8-1717 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 26-8-1717.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 3-11-1666   Bastiaen Huijbrechtssen (Bastean Huijberts) Boer , † ±1673.
      Zoon van Huijbert Cornelissen Boer en ?
   Otr. op 6-10-1666 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Bastiaen Huijberts, j.m., en Maijken Corsten Zeeuw, j.d., beiden van Cap.
   Staet ende inventaris aengebracht bij Maijken Corsten Zeeuw, weduwe Bastiaen Huijbrechtssen, ende dat van alle goederen bij Bastiaen naergelaten op 26-1-1674 in Capelle.

   Op 26-1-1674 compareerde Marijcken Corsten Zeeuw, weduwe Bastiaen Huijbrechtssen, geassisteert met Arien Teunis [van Pas], halven broeder, ende heeft aengenomen van Huijbert Cornelis Jan Claessen als grootvader ende voocht haer twee kinderen, Cornelis ende Teunisken, bij Bastiaen.Toegevoegd:op 6-8-1690 is Teunis Handricx Timmerman x Teuntie Bastiaens Boer voldaen. Op
   30-12-1692 is Cornelis Bastiaenss Boer voldaen.

   Capelle, 3-4-1682: Staet ende inventaris aengebracht bij Geerit Arienssen Bacq ende de voocht vande kinderen, Cornelis ende Antonet, van Bastiaen Huijbertsen bij Merijke Corste Zeeuw, kinderen ende kindtskinderen van Huibert Cornelissen Boer ende dat van de goederen die Huijbert Cornelissen Boer heeft naergelaten.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 3-7-1675   Hendrick Wouters Verhagen .

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.